• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Catetan Kalakay

Kénging Hadi AKS
Kintun kana Facebook

Lain muru katumbiri najan yakin sok ngempur palebah dinya.

Urang cunduk bari pada ngeumbing simpé. Sugan mireng sora

nu bisa meper kapeurih. Tapi lamping jeung gawirna geuning jempling,

taya manuk jigrah mapag panonpoé surup. Ngan layung turun laun-laun

ngarungkup embun-embunan. Urang nyuuh dina akar dina batu

nu lukutan. Mupus beungeut poé nu kalarung.

 

Bari mopohokeun jiwa jeung ringkang sorangan, anjeun nanya: 

“Naha urang teu bisa jadi nu lian bari nampik ieu titis tulis?” 

Ukur simpé nyaliara basa kelir indung peuting dibébérkeun sang kala

nu nyidem rusiah. Urang cengkat ningalkeun wanci nu hieum. Mulang

muru panto jeung imah séwang-séwangan. Anteng deui milang kembang

jeung kalakay nu marurag ti lebah lalangit kamar. 

                                        

 

Lamping Peuting

 

Lain hibar layung atawa pulas katumbiri.

Manéhna angin rintih ngahiliwir na lamping-lamping peuting.

Ngeleterkeun kakangen nu langgeng. 

               

Angin Pulas Pérak

Angin pulas pérak ngagugurkeun umur tina tungtung buuk.

tapi ieu jalan beuki ngembat muru puncak héksagon di puseur kota.

 

Angin pulas kayas. Tuluy uing leyur laun-laun jadi kabel nyaliara

kana saban utas rambut salira. Jadi tihang-tihang waja nu rajeg narunjuk langit.

 

Basa angin geus nambaga, kencling deui. Uing. Da hirup kudu terus ngalalakon

najan beuki hurung ruhak-ruhak matapoé. 

 

 

 

Hiji Puisi Lahir

 

nengetan ciibun raclik na tungtung daun

maca keleter kembang rumekah di kuburan

 

hiji puisi lahir tina simpé nu maha lantip

sataranjang tanpa kekecapan tuluy eunteup rerencepan

 

sajorélat lepas terus nyayang dina angen

seungit ngadalingding tur nyanyautan

 

Hadi AKS, lahir 16 Méi 1965 di basisir kulon, Pandéglang. Nulis pangpangna dina wangun carpon jeung sajak. Kadieunakeun milu ancrub nulis fiksimini -- genre anyar nu ayeuna keur ramé ditarulis tur dipadungdengkeun di dunya maya, Karya Hadi dina wangun sajak kungsi dilélér panghargaan Hadiah Sastra Dk Ardiwinata jeung Hadiah Sastra LBSS taun 1993, 1997, jeung 2012.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: