• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nataharkeun Léngkah Anyar

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Nincak  ahir taun, meujeuhna niténan léngkah ka tukang. Ngimeutan deui nu kungsi kasorang sarta waléh daék narima pamanggih ti mana waé jolna. Dipiharep, kapunjulan jeung kahengkeran nu geus disorang téh jadi tatapakan geusan nataharkeun léngkah saterusna.

Tumali jeung pakarepan kitu, Manglé gé gaduh tekad tur karep, sangkan dina nepungan paramitra téh, tetep janten bacaan nu aya pupurieunana.

Carana, insya Alloh dina taun anyar mah, Mangle gé robah wanda.  Lian ti ngarah katempona leuwih sieup, ogé eusina leuwih ‘nodel’ mamaras rasa mitra-mitrana.

Ais pangampih ieu majalah sadar pisan, Manglé téh majalah ‘panglilipur’. Ngan, tangtos sanes  ukur nganteur kalangenan, tapi deuih hoyong nyumponan tangtunganana minangka media informs basa Sunda keur balaréa. Ku margi kitu, lian ti angger ngamuat carpon, carita nyambung, sajak, lulucon sareng sajabina, ogé tetep  ngamuat warta ogé  ‘opini’ nu payus dipiwanoh balaréa.

Tumali sareng  informasi, pihak Manglé gé baris tetep satekah polah, ilu-biung ngawartakeun nu payus dipiwanoh  mitra-mitrana. Misalna waé,  ngeureuyeuh ngawartakeun nu tumali sareng kahirupan kanagaraan, kaasup sual-sual konomi, atikan, budaya, pultik, sareng sajabana.

Pakarepan kitu, tangtuna ogé peryogi pangrojong balaréa. Da, ais pangampih gé sadar pisan, ieu majalah tiasa medal keneh téh margi ku kanyaah mitra-mitrana. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: