• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Usum Ngijih

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Geus mimiti ngijih, Lo.”

“Enya, Mang. Geus kudu mamawa payung atawa jas hujan.”

“Geus mimiti tatahar, Lo.”

“Tatahar nyanghareupan caah, Mang?”

“Enya, pangpangna anu imahna di deukeut walungan.”

“Di sababaraha daérah mah geus mimiti caah, Mang.”

“Beu.”

“Malah nepi ka aya korban jiwa sagala.”

“Inalillahi.”

“Di urang mah usum ngijih téh idéntik jeung usum musibah atuda.”

“Emh.”

“Pasualanana éstuning klasik,Mang.”

“Alatan ruksakna alam nyah, Lo.”

“Enya.”

“Bongan manusa kénéh biasana mah, Mang.”

“Teu miara alam nyah, Lo.”

“Bener. Réréana alatan kurangna disiplin jeung kasadaran.”

“Contona?”

“Dina hal nu sapélé, miceun runtah misalna.”

“Masih kénéh sabarangan nya, Lo?”

“Enya, Mang. Pangpangna miceun runtah ka walungan. Walungan masih kénéh dianggap jarian.”

“Kasaksian pisan ku sorangan, Lo.”

“Kasaksian kumaha, Mang?”

“Bieu ngaliwat ka walungan.”

“Pinuh ku runtah nya, Mang?”

“Bener, Lo. Tapi aya nu leuwih kacida.”

“Kacida kumaha, Mang?”

“Aya nu miceun korsi urut ka walungan.”

“Ambuing.”

“Padahal di batur mah réa anu ngeruk walungan, sangkan dina usum ngijih ayeuna ulah nepi ka caah.”

“Nyaéta, sok pakepuk ari datang ngijih téh.”

“Padahal kuduna mah pakepuk téh dina usum halodo nya, Lo.”

“Bener, Mang. Sangkan dina usum ngijih urang teu hariwang teuing da geus ditataharkeun anggalna kénéh.”

“Lian ti perkara walungan, para patani ogé pakepuk, Lo.”

“Pakepuk kumaha, Mang?”

“Pakepuk melak binih tatanén.”

“Har?”

“Lantaran aya pamaréntah daérah anu méré saran sangkan patani ngamajukeun jadwal pepelakanana.”

“Maksudna?”

“Sangkan saméméh datang puncak usum ngijih patani geus bisa panén. Lantaran biasana dina usum ngijih mah sok réa patani anu gagal panén.”

“Lamun kitu mah urang anu tara katarajang musibah ogé geus kudu tatahar, Mang.”

“Tatahar kumaha, Lo?”

“Tatahar ngabantu dulur urang anu katarajang musibah alam balukar datangna ngijih.”

“Yaktos.”

***

 

 


 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: