• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Situs Gunung Padang
Gunung Api Purba nu Geus Sirna

Kénging Hana Rohana Suwanda
Kintun kana Facebook

Seratan ngeunaan Seminar Gunung Padang parantos dugi ka kronologi Panalitian Situs Gunung Padang. Urang lajengkeun bae kana kajadian taun 2010. Harita Yayasan Turangga Seta pigpinan Agung Bimo Sutejo mimiti ngedalkeun pamanggihna yen di gunung Lalakon Soreang jeung di Gunung Sadahurip Wanaraja Garut, Kolompok panaliti anu ngagunakeun metoda metafisik nu hartina ngagunakeun harewos gaib atawa wangsit luluhur ieu, ngadeg taun 2004 DR.Nina Herlina Lubis ti Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Barat ngxeskeun ka mangle.

Terus Turangga Seta ngawanoheun papanggihanana ka Wakil Gupernur harita Dede Yusuf 3 Maret 2011 jeung mintonkeun hipotesisna di jurusan tambang ITB 6 Mei 2011. Mangsa harita teh Staf Ahli Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief nuruteun Nina keur ngayajweun panalitian tumali jeung ayana lini di gunng Sadahurip jeung gunung Lalakon. Duka naon kasang tukangna, Andi Arief saterusna ngadegkeun TIM Katastropik Purba pikeun ngarojong pernyataanana yen sabada dilakukeun panaltian intensip kapanggih wawangunan bentuk piramida , lain pangluhurna bae tapi pangbadagna di dunya, pangkolota oge malah leuwih ti 6000 taun memeh Masehi. Di Desa Sadahurip Wanaraja Kabupaten Garut . Katerangan Andi Arief ngeunaan ayana piramid dibantah ku para ahli geologi saperti pa Sujatmiko nu ngalakukeun observasi lapangan Januari 2011, eta dua gunung lain piramid tapi gunung api purba nu geus pareum. Papanggihan Andi Arief ieu, dibantah oge ku Kepala Pusat penelitian Arkeologi Nasional Dr.Bambang Sulystio anu ngeceskeun yen budaya urang mah henteu wawuh kana piramid, wanoh soteh kana punden umpak-umpak atawa candi.

 

Gebragan ti Situs Gunung Padang

Diungkabkeun ka MANGLE ku pupuhu Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Barat Prof.Dr.Hj.Nina Lubis yen taun 2011 keneh, masarakat Cianjur, Jawa Barat hususna, Indonesia umumna digebrag ku beja nu diembarkeun ku Tim Katastropik Purba yen di jero situs gunung Padang aya piramid anu umuma leuwih kolot batan piramid di Mesir, kitu pamanggihna. Tim Katastropik Puba neruskeun panalitianana henteu paduli deui kana pangjejeleh ti sakabeh pihak jeung masarakat sabudeureunana. Taun 2012 Bupati Cianjur ngondang para pakar diantarana Prof.dr.Nina Herlina Lubis, M.S. (Sejarawan), Dr.Budi Brahmantyo (ahli geologi), pikeun nyaksian Tim Andi Arief di pendopo kabuoaten. Mei 2011 Tim Katastropik purba ganti ngaran jadi tim Terpadu Penelitian Mandiri Gunung Padang. Tim Andi Arief ngondang para pakar diantarana Prof.Dr.Hj.Nina Lubis (sejarawan), Lufti Loundri ti Balai Arkeologi Prof. Mandarjito ti Universitas Indonesia, Dr.Bambang Sulistiyo, Kepala Puslitarkenas rapat di Bina Graha.

 Prof Nina meredih sangkan panalitian dipingpin ku Arkeolog senior, Prof. Mandarjito lain ku arkeolog muda Dr.Ali Akbar. Tapi kanyaraanana pameredih henteu dicumponan. Prof.Mandarjito oge henteu diangkat jadi Ketua Tim. Para pakar oge ahirna nolak diajakan babarengan di Tim. Tim andi Arief jalan terus migawe panalitian tanpa madulikeun kana kiritik jeung pangjejeleh para pakar arkeologi jeung geologi. Saperti Prof. Soetikno Bronto, Prof.Dr. Harry Truman Simanjuntak, ,Dr.Sudjarmiko . ahirna 34 panaliti nandatangan petisi anu disusun ti poe Jumaah 26 April 2013 . Para pakar afiliasi dina bandera Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia , Kelompok Riset Cekungan Bandung jeung Himpunan Ahli Geofisika Indonesia . Lolobana ti para pakar ti Pusat peneitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Eusi petisi moratorium ekskavasi Gunung Padang . Para panandatangan petisi mupakat yen panalitin anu dilakukeun ku tim Terpadu henteu ngawakilan lembaga formal anu saluyu jeung parentah umdang-undang nomer 11 taun 2010 ngeunaan cagar Budaya (Indonesia).

Saterusna diembarkeun ku TTRM yen tanggal 11-12 Mei ekskavasi rongkah nu ngilubiungkeun tanaga sukarela masarakat Kulantaran kitu 9 mei 2013 Wamendikbud Wiendu Nuryati ngondang para pakar pikeun rapat di Jakarta. Tujunna ngabentuk Tim Panaliti Gunung Padang bawahan Dirjenbud Direktorat Cagar Budaya . Datang kana rapat di jakarta 2 urang anggota Tim Andi Arief nyaeta Dr. Danny Hilman jeungDr.Ali Akbar. Tim teu jadi dibentuk. Diberitakeun yen 18 Mei 2013 Tim Abdi Arief presentase payuneun Presiden SBY. Saterusna 24 Mei 2013 Presiden SBY ngayakeun rapat koordinasi ngbahas hasil papanggihan tim terpadu Riser Mandiri Gunung Padng dipiluan ku Tim Terpadu dipigpin ku nu boga inisiatipna nyaeta andi Arief, Sekrtaris Kabinet Dipo Alam, Mendikbd Moh.Nuh, Mentri PU Joko Kirmanto Menperekraf Mari Pangestu, Mentri Lingkungan hidup Balthasar Kambuaya, Kepala BPN Hendarman Soepandji jeung Gupernur jawa Barat Ahmad Heryawan. Rempeg pisan para pangagung nagara nu hadir teh. Hasil Rapat ; Tim Andi Arief dirojong keur ngayakeun panalitian waragadna tina Dana Abadi Kemendikbud . Tanggal 10 Desember 2-13 Paguyuban Pasundan ngagelar seminar anu ngarekomendasi sangkan panalitian Gunung Padang ku TTRM dieureunkeun (moratorium) , eta acara mere informasi sejen ngeunaan gunung Padang.*** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

adhit

upami kitumah Indonesia moalan maju2, ti masyarakat biasa sampe para ahli rarebutan pangaruh di tatar Sunda (urang Sunda deui bae nu sok ngelehan), teu baroga ka era... asal ulah ngahapus sajarahna perang BUBAT aja yah...

Asep Mulyadi

punteun ah ka anu berwenang pangurus mangle abdi ngusulkeun supaos aya ngaguar ka islaman komo sareng khutbah jumat basa sunda mah insya alloh janteun rame majalah urang teh.hatur nuhun

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: