• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Apan Lembur Urang Téa

Kénging Ano Karsana
Kintun kana Facebook

Sirah pasir ku saha dikerik rudin

Sapanempo linduk kakayon, kapungkur

Ngalamuk di jauhna nyimbutan

Waruga sabeuleugeunjeur

Antara Cikajang-Pameungpeuk

 

Gunung panonoban pangabetah

Bangblas ka Palabuanratu, kapungkur

Hégarna wangi kameumeut: jungjunan!

Waktos pameunteu pasanggrok sono

 

Éta paningal ku soméah sapaparat Cipatat

Labas ka pasir Cianjur

 

Di mana panarik birahi

Pasir ku saha di buligiran

Gunung karang pasirapu Padalarang

Naha kalah ditugar

 

Salira duka imut keur saha

Salira duka émut ka saha

Apan pasir mah témbong bulistir

 

Aya ku leleb pameunteu. Kebel naker

neuleuman leuwi sanubari

Rupina, mung antawis urang baé

Sanaos leuweung dikurud haté kerud

Sanaos kakayon dibukbak

Atas nami “peremajaan tangkal”

 

Moal deuk kagimbreung ombak tsunami

Caah déngdéng. Hujan bedahna kawaya langit

 

Lembur urang: duh nu kumanyaah!

Palias burakrakan Kanyaah

 

18-3-2009

 

Jalan-Jalan Ka Taman Nya Ka Sampalan

 

Napak jalan satapak

Meulit jalan linduk

Handapeun iuh-iuh kakayon

Pucuk daun noélan ka mana seja

Milampah

 

Kembang jukut saampar-saampar

Marangkak simpé katingtrim

Ibun boborélakan kabetah

Di tungtung daun can kagareuwah

Dipacokkan manuk rungkun

 

Kakayon nangtung pajangkung-jangkung

Liliwatan iuh-iuh pucuk méga

Paragi nyampaykeun kanyaah

Titip poyan ka panonpoé

 

Kanyaah Salira ditebar teu wiwilangan

Walatra kawangina kaangseu

Sapuratina: duh, kanyaah!

 

Muga manjang lalampahan

Ka taman nya ka sampalan

Kanyaah Salira tan wiwilangan

Marangkak kahujanan kapoyanan

 

26-3-2009

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: