• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sapanjang Léngkah

Kénging Ari Andriansyah
Kintun kana Facebook

1

Teu reureuh-reureuh ngukur léngkah sapanjang gurat balébat

Ngukur sagalur karémpan nu terus ngajirim tina kasimpé urang

Di dieu, dina saampar kulawu halimun lalakon téh kakara dimimitian

Bari pada-pada teu apal ka mana nya ngareureuhkeun tineung?

Jalan but-bat ka tungtung liliuh rarambu lembur, atawa kebat ka ditu

Ka sampalan kerejep matapoé. Rusiah naon deui nu rék disumputkeun angin?

Réma-réma usum geus balaka nyatetkeun juuhna lalampahan

Yén ciibun teu salawasna gumenclang dina sadalis kasatiaan

 

2

Teu reureuh-reureuh ngukur léngkah sapanjang gurat rumangsang

Ngukur salambar kakelar nu terus ngararas tina haroshosna hégak urang

Bari nyuay-nyuay saamparan régang pineus nu bacacar handapeun bitis langit

Léngkah beuki jauh ninggalkeun poé-poé tan raratan jeung sagebar méga nu tigin

Mayungan sirah. Laun-laun mangpirang tunggul kina nu lana ngoétan suku, tumuwuh

Jadi patok demi patok lalampahan nu kalarung. Tina liliuh soca anjeun bet atra kagambar

Lembur singkur cahayaan, sedeng tina geter rénghap kuring karasa leuweung ganggong

Geus sayaga mapag ringkang. Boa raga terus mopo katalimbeng teu timu jalan pangampihan

 

3

Teu reureuh-reureuh ngukur léngkah sapanjang gurat pecat sawed

Ngukur tetelar waktu nu terus nguyumbang tina garajag késang urang

Naon deui nu kudu diungkarakeun sanggeus sora panggero ninggalkeun sésa galindengna?

Di dieu aweuhan pada-pada panjang jeung léngkah terus anggang

Teu kudu ngabaruang kalbu nyatru demitna waktu

Bongan urang geus pasini tepung dina rinyayna cahaya cicika

Tuluy paturay pataréma gupay dina samarna lalangsé halimun

Bari yakin katineung baris langgeng kapibanda najan ukur kalangkangna

 

4

Teu reureuh-reureuh ngukur léngkah sapanjang gurat sariak layung

Ngukur ranggeuyan harepan nu terus ngarangrangan tina dahan ingetan urang

Lir kembang nu ku anjeun terus dipelak jeung dipetik sapanjang héhégak beurang

Taya hartina nyamuni tukangeun langit, nyulam méga sangkan raheut kasimbutan

Kapan tresna geugeut jeung kapeurih, asih nyanding jeung patina

Urang sadrah ngeprul jadi lebu, ngahiliwir jadi angin nu haben padungdengan

Perkara ieu bangkarak ka saha nya nyalabarkeunna?

Sanggeus sakujur sukma ngempur dihuru durukan layung

 

5

Teu reureuh-reureuh ngukur léngkah sapanjang gurat sareupna

Ngukur liliwung gandrung nu terus ngayakas tina peteng pangimplengan urang

Naon deui nu kudu diungkarakeun sanggeus ringkang ninggalkeun tapak

Nu jauh kalangsu? Sanggeus léngkah leungiteun mata kompas?

Sanggeus rénghap béakeun wirahma? Sanggeus waktu ngarandeg dina jajantung?

Di dieu, dina ririab buuk peuting lalakon téh kapaksa dipungkas

Tapi anjeun geuning geus ti heula sirna dirurub indung simpé

Sedeng kuring baris langgeng jadi ajag nu babaung nyanyambat bulan

 

Bukit Tunggul, 2009

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: