• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sajak-Sajak

Tafakur Heula

Kénging Chye Retty Isnendes
Kintun kana Facebook

Dugi deui umur ka rotasi matahari
Aya tangara nu diiberkeun dina soca
dina kulit dina rambut dina waruga
dina waktu nu dititipkeun teu karasa
kalah jirim tuwuh ka teu wawuh

Ngalenyepan beurang jeung peuting
taya obahna bongan haté angger baé
sedeng puisi ati malekar laligar;
kicup-kicupna rekah dina mangsa
teu kabilang maruragan

Salenyapan manah sirna dina kahook
nu marojéngja. Tamada kana wayahna
kana cahaya nu ngabelesat teu kaudag
bari teu kaduga maca pirang-pirang tanda
nu ngabreng jadi rusiah

: Kaéndahan nu muni ngalagena
dina karumasan

03122012

 

Solawat Daun

 

Pataréma pucuk pulas beureum, daun pulas héjo,

régang semu hideung dikasangan langit bulao

maranehna sasalaman bari silih haréwosan béja

nu diwartikeun angin kana klorofil

 

Mobil nu mangprung taya kendatna mawa nafsu

jeung polusi taya eureunna teu ngendagkeun

ajegna teu ngandegkeun ngémplohna

 

Katingtriman kalindukan kahirupan geus dicaoskeun

sapanjang mangsa tan pamrih tan kenang ngaduum

oksigen nu minuhan dada-dada ngaberung

ngamalirkeun getih tan kendat ka jajantung

tapi haat paliré asih

 

Solawat daun puji pucuk nu dihariringkeun unggal

beurang unggal peuting mawa tingtrim dina

nikmatNa nu tan kawilang

 

:Maranéhna nu sasalaman sapanjang Cipaganti

ngahontal langit kinanti. Kinanti palire surti

 

Cipaganti, 11 Sept 13

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: