• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Para Pendékar Cibiru
Siap Ngarojong Rékor MURI

Kénging Eep NR
Kintun kana Facebook
Mangle
Pembina, palatih, pangurus jeung sabagéan para pendékar [Potrét/Ilustasi: eep]

Tarompét teu weléh nérétét, kitu deui sora kendang badungbangplak paselang jeung ngeung­keungna goong. Barudak rumaja maraké pangsi huthét metakeun jurus-jurus silat bari dipa­patahan ku para guruna anu sarua sumangetna siga leuwih ti biasana. Aya naon?

“Numawi ieu téh dina raraga mayunan rékor MURI, 10.000 pendékar anu badé tandang di Kiarapayung 15 sareng 16 Perbuari 2014,” ceuk  Bapa Acu Kamsu, pupuhu paguron silat Paksi Biru di panganjrekanana, Babakansari RT 02 RW 08, Kelurahan Pasibiru Kacamatan Cibiru Bandung.

Acu ngarasa reueus duméh paguron asuhanana meunang pangulem ti panitia Festival Pencak Silat Jawa Barat 2014,  pikeun masamoan ngaramékeun rampak jurus H. Yusyus  Kuswandana nu bakal nyiptakeun rékor MURI ku 10.000 pendékar. Ku kituna, inyana ngeprik murid asuhanana sangkan leuwih soson-soson latihan saluyu jeung naon anu dipikahayang ku panitia nurutkeun vidéo anu dibagikeun.

Nurutkeun Abah Encang Salam (65 taun), koordinator tur pembina anu nyiapkeun para pendékar ti Cibiru jeung sabudeureunana, kagiatan sarupa kitu téh kacida pisan pentingna. Sabab bakal ngaraketkeun tali duduluran diantara paguron. Boa iraha deui cenah manggih kasempetan sarupa kitu, bari tempatna di Kiarapayung anu deukeut ti Cibiru. Jeung kapan lain sasaha nu boga gagasan hayang nyiptakeun rékor MURI ku 10.000 pendékar silat téh nyaéta H. Yusyus Kuswandana, SH, anu sok ditelah Kang Yusyus téh horéng Ketua Déwan Pimpinan Daérah (DPD) Persatuan Penggemar Pencak Silat (P3S) Gagak Lumayung Propinsi Jawa Barat.

H. Yusyus Kuswandana, SH.,  anggota DPR RI ayeuna mingpin paguron Siliwangi di Bandung. Nu matak pantes upama anjeunna gaduh gagasan hayang nyiptakeun rékor MURI ku 10.000 pendékar silat gé sabab anjeunna resepna kana silat ti keur rumaja kénéh.

“Teu sakedik paguron nu aya di sabudeur Cibiru téh, diantawisna aya paguron sohor sapertos Dharma Pusaka sareng cabang-cabangna, kitu deui aya Paksi Biru sareng anu sanésna. Tah ku ayana kagiatan sapertos nyiptakeun rékor MURI kitu aya kasempetan tali duduluran diantara paguron langkung raket,” ceuk Abah Encang Salam, inohong générasi katilu di paguron Gagak Lumayung.

Kitu téh dienyakeun ku Ibu Ati, pa­ngurus rékor MURI ti Cibiru jeung Suteja palatih utama ti Dharma Pusaka anu dipercaya ngalatih kasarageman gerak supaya dina emprona tandang di Kiarapayung, Jatingangor Sumedang saluyu jeung rampak jurus H. Yusyus Kuswandana nu dipikahayang ku pihak panitia.

Nurutkeun Kang Teja, Ibu Ati, Abah Yaya jeung Abah Encang, gabungan paguron silat ti Cibiru jeung sabudeur­eunana anu rék tandang di Kiarapayung téh statusna teu aya anu leuwih luhur atawa leuwih handap. Kabéhanana satata. Henteu ngaatasnamakeun ngaran hiji paguron tapi ngaran daérah nyaéta Cibiru. Malah Kang Teja mah miharep pisan ku ngahijina paguron-paguron téh lain ukur keur aya kagiatan wungkul saperti nyanghareupan MURI, tapi saenggeusna ogé kudu terus ngahiji jadi dulur henteu aing-aingan.

 

Paksi Biru

Lain paguron gedé Paksi Biru mah. Muridna oge ukur 30 urang anu mayeng latihan unggal malem Rebo jeung malem Minggu. Husus keur engké magelaran di Kiarapayung latihan ditingkatkeun teu sirikna unggal poe rék beurang atawa peuting. Langsung dilatih ku Kang Suteja jeung Abah Yaya bari disaksian ku Abah Encang.

Saperti kalolobaanana paguron silat di palemburan, Yaya Waryana, guru sakaligus anu ngadegkeun paguron penca silat Paksi Biru babarengan jeung Abah Encang Salam nepi ka danget ayeu­na henteu kungsi ménta bayaran ka para muridna. Sabab ku daraékna barudak diajar penca gé geus ngarasa su­gema. Dadasarna mah ku nyaah kana seni budaya karuhun.

 “Anu penting mah di lembur haneuteun. Murangkalih ulah kabawa ku sakaba-kaba teuing. Sugan ari ku diajar silat mah rada aya pangenyed upami badé ngalakukeun hal-hal anu teu leres téh. Margi di paguron mah dimana waé ogé sanés waé perkawis béla diri wungkul anu diajarkeun téh, tapi ogé méntalna dilatih sangkan jujur, disiplin, wani, sareng mahing kana hal-hal anu teu leres,” ceuk Yaya.

Nurutkeun Abah Yaya (54 taun), aliran silat anu dipopulérkeun ku inyana baheulana mah muhit kana seni penca pikeun tarung. Tapi kadieunakeun mah dirobah sautak-saeutik, dimodifikasi bari tetep teu ngaleungitkeun ciri-ciri anu aslina.

“Unsur senina ditambihan supados langkung tiasa katampi ku masarakat, hususna murang­kalih anu dialajar,” ceuk Yaya.

Tapi ceuk Yaya kituna téh da geus meunang idin ti paguron silat Gagak Lumayung anu mayungan paguron Paksi Biru salila ieu.

Sabenerna, pupuhu Paksi Biru téh  Jacki, tapi ku sabab anjeunna aya kasibukan séjén anu rumasa cenah teu bisa sagemblengna ngurus paguron, antukna kalungguhan pupuhu téh dipa­srahkeun ka Bapa Acu Kamsu najan can aya prosés pelantikan sacara resmi.

Lamun ayeuna paguron Paksi Biru tara ménta iuran ka para muridna téh wajar. Sabab paguron anu diadegkeun ku dirina mémang moal dijadikeun lahan usaha. Baheula guruna anu sakaligus akina, wanti-wanti pisan yén élmuna henteu meunang diduitkeun tapi kudu diamalkeun.

“Nya ti dinya kawitna mah sim ku­ring gaduh niat ho­yong gaduh paguron téh,” ceuk Abah Yaya deui.

Yaya Waryana jeung  Acu Kamsu sapamadegan yén Paguron Penca Silat Paksi Biru engkéna hayang bisa manggung di tingkat nasional. Mun teu kitu gé paling copél ari di Jawa Barat mah ngaranna bisa seu­ngit contona saperti magelaran dina rékor MURI 10.000 pendékar di Kiarapayung. *** (implik-implik-2463

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: