• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Caleg nu Arunggul
Kasilih Kawijakan Partéy

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Bandung butuh pamingpin nu leber wawanén, jembar pangabisa [Potrét/Ilustasi: rudi]

Héabna milih wakil rayat 2014 geus karasa di mana-mana. Para calon ti partéy pulitik gé geus ‘gedé harepan’ bakal kapilih ku rayat nu aya di dapilna. Ngan, kumaha upama rayat salah pilih? Naha nu jadi pilihan di dapil masing-masing bener-bener nu arunggul di daérahna?

Aweuhan pilihan wakil rayat keur milih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI jeung DPD-RI, walatra ka saban tempat. Teu di kampung teu di kota, pada-pada ngadurényomkeun éta pilihan. Kitu téa mah teu sing anéh, lantaran jinek wakil rayat nu kapilih téh, mémang nu bener-bener nu dipikabutuh balaréa. “Nu kapilih jadi wakil rayat, kedahna nu leres-leres mampuh tur nu arunggul di dapilna masing-masing,” ceuk Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., MS., Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Wakil rayat tetep kudu boga visi katut misi jeung kamampuh dina rupa-rupa udagan demi kamaslahatan balaréa. Ari nu disebut wakil rayat, tangtu kudu mampuh nyekel amanah rayat nu milihna. Hartina, wakil rayat nu jadi, mémang nu bener-bener amanah, apal kaayaan tur arunggul di dapilna masing-masing. “Kedahna nu kénging téh nu terang kaayaan dapilna ogé nu arunggul di dapilna,” pokna basa ngobrol rinéh di kampus Pascasarjana Unpad Dago Bandung.

Nilik kana kamampuhan paracalon wakil rayat, bisa ditalingakeun visi jeung misina katut ketak éta calon di dapilna. Upama éta calon apal pisan kana kaayaan dapilna, tangtu éta calon mémang geus  pantes jadi pilihan rayatna. Ku kituna, ceuk Prof. Asep, sosialisasi visi jeung misi para calon ka rayat di dapilna, kudu jelas. Kagiatan nu kawas kitu ogé ka dituna mah kudu jadi sarana atikan pulitik keur masarakat. “Ulah ukur ngabibita jeung ngabobodo. Tapi, kudu mampuh méré gambaran, naon waé nu bakal disorang jeung kumaha prak-prakan ngalaksanakeunana,” pokna deuih témbrés.

Husus keur calon-calon rayat nu aya di dapil-dapil di Jawa Barat, Prof. Asep Kartiwa masih percaya, masarakat Jawa Barat bakal milih nu arunggul di dapilna. Sok sanajan di sababaraha dapil di Jawa Barat, réa calon nu apal kaayaan rayatna, tapi urutanana aya dihandap.

Posisi atawa urutan calon, mémang dina sistem demokrasi kiwari teu jadi sual. Tapi dina panalinga masarakat, geus katangar, yén urutan nu pangluhurna bisa jadi kaasup calon nu pangunggulna. “Hanjakal, seueur kénéh calon-calon wakil rayat nu palinter, nu mampuh, henteu jadi urutan pangluhurna,” pokna deui.

Pilihan langsung, mémang gambaran lumangsungna démokrasi dina nangtukeun jalma nu pangunggulna. Ngan tangtu wé, hasilna mah can tangtu idéal, atawa nu panghadéna.

Pangna kitu, lantaran partéy nu ngasongkeun piliheun, saperti leuwih mentingkeun kapentingan partéyna. Komo deui, dina pilihan pamingpin atawa wakil rayat kawas ayeuna, pilihan rayat bisa ogé keur kapentingan partéyna lain keur pilihan kamaslahatan masarakatna. Hartina, aya kapentingan séjén satukangeun éta pilihan.

 

Kawijakan Partéy

Upama masarakat di Jawa Barat loba nu kagét ka calon-calon rayat, lantaran pangaruh dominasi partéy keur ngasongkeun di dapil masing-masing, leuwih gedé. Ku kituna, teu anéh upama loba anggapan masarakat nu aya di dapil masing-masing, loba nu dipiharep tapi teu nyalon, sedengkeun nu nyalonkeun, justru lain nu teu dipiharep. Kitu deui keur dapil di Jawa Barat. Cek panalinga ieu paniten administrasi publik, keur Jawa Barat penting pisan calon nu kapilih téh urang Jawa Barat sorangan. “Pangpangna kanggo DPR-RI, upama seueur nu kapilihna teureuh Jawa Barat, ka dituna, kaunggulan Jawa Barat ogé bakal diperhitungkeun di tingkat nasional,” saur Prof. Asep Kartiwa jinek. 

Antara para calon nu dipiharep jeung nu kalah aya, cek Prof. Asep, lantaran partéyna sorangan, kurang nalingakeun dina nempatkeun jalma-jalma nu bener-bener potensial di éta daérah dapilna. Henteu waé di dapil Jawa Barat, tapi ogé di daérah luar Jawa Barat. Masih loba para calon teu apaleun kana poténsi daérah dapilna. Lantaran kitu, ahirna, loba calon rayat nu nempuh jalan séjén. Di antarana ngagunakeun politik nu kotor, saperti politik ‘duit’ sangkan milih dirina.

Dina mangsa pilihan langsung kawas kitu, rayat ogé boga kakawasaan. Kari metakeun hakna, luyu jeung kahayangna. Kanyataan kawas kitu, sawadina kudu bener-bener dimangpaatkeun ku sakumna nu boga hak pilih. Cek ieu Ketua Dewan  Pakar IAPA (Indonesian Association Public Administration), pilihan rayat gé kudu milih nu panghadéna dumasar kana ati sanubari rahayat. Lantaran putusan nu ukur memenitan, balukarna mah manjang. Copélna, lima tauneun ka hareup.

Ajen-inajén calon rayat, pamustunganana mah gumantung kana putusan nu milih. Hartina di dinya, aya gambaran démokrasi dina nangtukeun pilihan. Kitu deui, lantaran pilihan, bakal ogé gumantung kana ketak tim sukses, ku kituna, atikan politik kudu bener-bener dilarapkeun, nyaéta atikan politik keur kapentingan balaréa!

Dina panitén ieu ahli élmu pamaréntahan, nu rék milih jeung rék dipilih kudu sareundeuk saigel, nuju kana visi, misi, katut, jangji-jangjina téa. “Mudah-mudahan rayat bener-bener sadar kana pentingna milih calon nu unggul di daérahna,” pokna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: