• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

H. Uu Rukmana ;

Ngajurung Kaludeung Sunda

Kénging Ensa/Unay
Kintun kana Facebook
Mangle
Kang Uu, ngadedengekeun harepan masarakat [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Loba nu ngangluh, magar urang Sunda teu loba nu boga karep icikibiung dina pulitik.  Mun enya gé kitu, hartina kudu aya robahan sangkan saterusna mah, teu sungkan makalangan dina pulitik. Saha nu gedé kaludeung téh? Di antarana, H, Uu Rukmana, inohong Sunda.

Teu ukur ngusap dada Kang Uu mah. Komo deui rumahuh mah dipahing pisan. “Nya kudu teuneung ludeung atuh, da urang Sunda gé boga kamampuhan nu satata jeung sélér séjén,” pokna.

Kekecapan Kang Uu mah, lain ukur lalambé. Puguh pék, jeung prakna dina rupa-rupa widang. Apan karepna kitu, dimitembeyan icikibung dina partey pulitik, da inyana gé sadar ancrubna kana pulitik téh kudu maké kandaraan partey pulitik.

Satutas  jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Barat, dina pilihan umum ayeuna mah, 2014, Kang Uu boga karep miang ka Senayan jadi  wawakil tatar Jawa Barat di tingkat nasional.

Kanyaah Kang Uu ka Sunda atawa ka Jawa Barat, apan écés naker. Rupa-rupa widang garapan nu tumali jeung kamajuan Sunda/tatar Sunda teu weléh meunang pangrojong ti ieu inohong. Malah, loba kagiatan kasundaan nu dikokojoan ku Kang Uu. Matak, teu anéh teu sing upama ieu pituin urang Bandung téh, logor ka ditu ka dieu. Da, kang Uu mah, najan jadi pulitisi gé tetep wé inohong Sunda jeung budayawan nu mitineung masarakat Sunda.

Najan ketak jeung léngkah-léngkahna mikanyaah Sunda geus katara jeung karasa ku balaréa, Kang Uu masih kénéh boga angen-angen, hayang leuwih némbongkeun ketak Sunda di tingkat nasional. Atuh, saterusna mah makalangan dina pulitik gé teu ngan ukur ngantor di gedong saté, da karepna téh jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ngawakilan masarakat Jawa Barat.

Meunang Pangrojong

Ka mana waé Kang Uu datang, teu weléh loba balad tur pada ngabagéakeun. Pada nepungan, pada ngariung-riung. Kituna téh bari jeung ngedalkeun harepan sangkan Kang Uu terus makalangan, sangkan Sunda leuwih nanjung. “Akang loba nu ngadongsok sangkan milu jadi calon anggota DPD RI,” pokna.

Paménta balaréa kitu, keur Kang Uu mah, sarua jeung amanah. Hartina, masarakat téh boga harepan geusan mapag hirup jeung huripna. “Najan kanyaah Kang Uu geus karasa ku balaréa, tapi komo deui upama anjeunna gaduh kakawasaan meureun leuwih loba deui nu bisa digarap ku anjeunna demi kapentingan Jawa Barat,” ceuk salah surang tokoh Sunda nu miharep Kang Uu jadi anggota DPD RI.

Bukti Kang Uu pada ngarojong, apan dina nyumponan pasaratan gé teu susah, da loba nu hideng sorangan mangngumpulkeun photocopy dukungan keur Kang Uu. “Nya nganuhunkeun ka masarakat nu tos ngarojong  sim kuring,” pokna.

Pakarepan Kang Uu kitu, teu nogéncang. Da, bukti apan pangrojong masarakat ka Kang Uu sangkan jadi anggota DPD téh jul-jol ti mana-mana. Buktina mah, saperti lembaga survey medalkeun hasil surveyna, Kang Uu kapilih,  kaasup nu meunang sora panglobana nurutkeun versi Social Weather Indonesia (SWI).

Sawatara waktu ka tukang,  SWI ngayakeun  panalungtikan (survey) ngeunaan  ‘kamampuhan’  parakandidat boh nu jadi caleg boh nu nyalon jadi anggota DPD RI. Eta survey téh ngajugjugan ‘kapercayaan’ masarakat ka nu disurvey tea.  Hasil itung-itungan  SWI, saperti keur anggota  DPD RI asal Jawa Barat mangsa bakti 2014-2019 téh, kahiji, Uu Rukmana, satrusna  disusul ku  calon-calon anggota DPD RI  lianna, saperti Aceng Fikri, Syarif Bastaman, Ella M. Giri Komala, Nu’man Abdul Hakim, Tb. Dasep, Oni Suwarman jeung Ratu Arimbi.

Hartina, masarakat téh  ceuk éta survey, di anntarana,  mercayakeun ka Kang Uu sangkan jadi salasurang anggota DPD RI mangsa bakti 2014-2019, ngawakilan tatar Jawa Barat. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: