• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hj. Ella Girikomala;

Di Swiss Tibelat ka Tatar Sunda

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Hj. Ella Girikomala; nepikeun gagasan pentingna
‘perlindungan anak’ unggal nagara
[Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Miang ka jauhna geusan tukeur pangalaman. Kitu nu kaalaman ku Dra. Hj. Ella Girikomala, M.Pd., anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat. Ngan, naon waé mangpaatna keur urang lembur tatar Sunda? ***

Ngungsi, di mana-mana remen kajadian. Alatanana rupa-rupa, lahan urug, gunung bitu, caah, jeung sajabna. Nu ngungsi, teu bisa majar kumaha, kapaksa kudu hirup di tempat panyirurukan. Lian ti nu ngungsi alatan bancang pakewuh alam, loba ogé nu kapaksa kaburak lantaran perang. Tah, nu kawas kitu mah, ngungsi gé diiring-iring ku karisi, diudag-udag kahariwang!

Nu  remen jadi korban, mémang nu ‘hengker’ saperti barudak jeung kaum ibu. Ieu golongan mah, tara bisa majar kumaha, kapaksa kudu tumamprak kana kaayaan.

Saha nu miduli mun barudak jeung kaum ibu kudu ngungsi? “Pasualanan kamanusaan mémang tos janten panalingaan balaréa,” ceuk Dra. Hj. Ella Girikomala, M.Pd.,  anggota DPD Propinsi Jawa Barat.

Masalah kamanusaan, mémang jadi panalinga balaréa. Kituna téh, walatra di mana-mana, kaasup jadi panalinga parlemén tingkat dunya. “Masalah-masalah kamanusaan, teu weléh janten panalinga parlemen internasional,” ceuk Hj. Ella nu milu kana gempungan  Inter-Parlementary Union (IPU) di Swiss sawatara waktu ka tukang.

Dina prakna gempungan, para wawakil rahayat ti saban nagara téh, medar rupa-rupa pasualan. Masing-masing nepikeun pamanggihna boh nu tumali jeung kaayaan di nagrina boh nu kasaksén di nagri séjén. “Sadayana pamilon gempungan kénging hak anu sarua,” pokna.

Jadi anggota DPD, keur Hj. Ella mah loba pangalaman. Bisa silihsimbeuh pangaweruh jeung pangalaman. Atuh, pasualan di hiji nagri, bisa jadi conto keur nagara séjén, kaasup nu tumali jeung cara ngungkulanana.

Jeneng jadi anggota Dewan, ceuk Hj Ella,ogé kudu boga kamampuhan nepikeun gagasan nu tumali jeung kapentingan kamanusaan. Da enas-enasna mah, jadi wawakil rahayat di hiji daérah téh, ogé ‘wawakil’ jenglengan rahayatna. Masing-masing anggota parlemen, jadi gambaran masing-masing nagarana. Ku lantaran kitu, di éta gempungan mah, bon nagara gedé boh nagara leutik, tetep diajénan sarua.

 

Ngalanglang Lembur

Upama Hj. Ella lampar saba nagara, pamianganana mah, éstu ti palemburan. Jadi wawakil rahayat daérah Jawa Barat, miang tina organisasi kaagamaan. “Sanés nyalonkeun sim kuring mah, tapi dicalonkeun ku organsiasi, Muslimat Nahdhatul Ulama,” pokna nyoréang mangsa ka tukang.

Ngan, cenah, ku lantaran biasa icikibung dina dunya organisasi, jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah gé teu ngawagu. Ahirna, Hj. Ella téh kapilih jadi anggota DPD RI dina mangsa bakti 2009-2014.

Dina pilihan umum ayeuna, ieu aktivis wanoja urang Bandung téh, meunang deui kapercayaan ti kaumna. Kudu deui jadi calon anggota DPD. Atuh, kangaranan diamanatan, Hj. Ella téh teu bisa nolak. Antukna, ilubiung deui jadi calon anggota DPD RI keur mangsa bakti 2014-2019.

Jadi wawakil rahayat, keur Hj. Ella, jadi loba baraya. Da, kudu remen ngalanglang lembur, saba desa nepungan masarakat di saban tempat. Ngan, da teureuh pasantrén, datangna ka palemburan mah, mimindengan ka pasantrén téa.

Ancrub jadi wawakil rahayat, kudu logor di panto. Kitu deui Hj. Ella, najan pamianganana pasantrén, bisa blas-blus ka rupa-rupa masarakat. Atuh, najan dirojong ku Muslimat NU saterusna mah keur karaharjaan balaréa. “Kaum ibu téh nu pangapalna kana urusan rumah tangga,” pokna. Atuh, upaya ningkatkeun kamandirian jeung kamampuan kaum ibu, enas-enasna mah, keur karaharjaan balaréa.

Dna ngupayakeun karaharjaan masarakat, ieu teureuh pasantrén téh, remen kudu moék-meuting di palemburan. Malum, Jawa Barat téh lega naker. Rupa-rupa pasualan nu misti diungkulanana, pangpangna mah nu tumali jeung karaharjaan. *** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: