• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kampanyeu...
kampanyeu...!

Kintun kana Facebook

Ngawawarkeun  paniatan hayang boga  kahadéan keur balaréa....cenah! Naha maké kudu diwawarkeun? Apan batur acan wawuheun ka uing! Can wanoh kana dedeg pangadeg, can apal kana kaahlian uing, can apal kana paniatan uing. Katingal babalapanana, paalus-alus pasang peta, pahadé-hadé nyieun uar pangajak, jeung pagedé-gedé pangbibita. Ari kituna mah kaharti, apan nu kampanyeu téh lain saurang dua urang, puluhan malah ratusan pada-pada hayang kapilih ku balaréa, palay jeneng andegléng dina korsi goyang di gedong sigrong di Senayan.

Kajurung ku ngagedurna karep hayang “nyait nasib ngangkat darajat” dulur salembur baraya sanagara, atuh dina prakna kampanyeu téh  loba pisan anu poho kana tatakrama, jiga sakarep ingsun , teu nolih wanci teu maliré lahan. Pan aya nu geus derengdeng miheulaan batur saméméh piriwit ditiup ku KPU jeung Pnwaslu. Nu midang dina koran jeung majalah, nambahan pangasilan ka pamedalna. Nu narangkod baé dina tangkal kai jeung tihang listrik sapanjang jalan téh teu maliré kana larangan pamaréntah kota “ atribut kampanyeu ulah ngarurujit kaéndahan kota”.

Ari pokpokanana, jangjina ésatu aramis pisan. Jigana teu kaémut naha éta jangji téh geus diijir bakal bisa kacumponan? Jeung éta raray anu nyarengan jangji nu ngajeblag téh geuning  raray anu tos dipiwanoh da seuseueurna nu karampanyeu ayeuna téh anu tos lami jeneng di Senayan. Ari kitu iraha atuh rék ngagéhan  ka nu anyar anu bener-bener hayang babakti ka nangri, bébéla kana nasib balaréa. Jigana mah teu jadi soa bisa nedunan jangji mah, nu penting ayeuna mah uing bisa meunang sora panglobana. Lamun perlu, iwal anu tingjareblag dina papan reklameu atawa dina tatangkalan nu ngahieuman deudeuleuan téh teu kurang-kurang anu geus sasadiaan amplop jeung sembako keur serangan pajar, cenah!

Ari kituna mah unggal usum gé urang teu bisa nyingkahan ieu kaumuman téh da geus dirageuman ku urang saréréa yén nya ku cara kieu urang bisa wanoh ka calon pamingpin bangsa anu dipiharep bisa nyait nasib ngangkat darajat bangsa téh. Muga baé kabiruyungan.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: