• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Lain Bangsa Kelas Dua

Kintun kana Facebook

Hak jeung kawajiban warga nagara mah sarua. Satata! Taya nu istiméwa! Kitu kalungguhan masing-masing sélér bangsa di ieu nagri gé. Kumaha ari urang Sunda? Nya tangtu wé, kawas sélér bangsa sejenna di Nusantara, satata téa.  

Najan kitu, dina  ‘babak’ kapamingpnan lima taunan mah, sélér bangsa nu jumlahna leuwih loba téh bisa boga kapunjulan. Lantaran, dina pilihan langsung keur pamingpin, kakuatan rahayat téh rohaka naker.

Dina pilihan umum,  sora  rahayat  boga kakuatan anu rohaka.  Masing-masing sora bakal jadi tanaga  dina nangtukeun pamingpinna. Hartina, leuwih loba jumlah padumukna, kakuatanana oge bakal leuwih tohaga.  Nilik ka dinya,  pantes pisan upama urang Sunda boga kakuatan dina nangtukeun  kapamingpinan nasional. Padumuk Sunda nu jumlahna kadua panglobana di Nusantara, samistina  jadi gambaran  kakuatan  urang Sunda di Nusantara  anu dibalitungkeun ku pihak mana waé.  

Upama urang Sunda ngarasa boga  kamampuhan nu satata jeung sélér séjénna di Nusanatrana, memang merenah. Malah, nilik kana potensi nu nyampak, tatar Sunda téh tetep dibalitungkeun ku pihak séjén. Apan,  rupa-rupa kagiatan  partey pulitik nu sipatna nasional, loba nu milih Bandung ( Jawa Barat) jadi  tempat ngélébétkeun bandérana. Hartina, Tatar Sunda  téh boga pangaruh keur pihak-pihak nu boga karep  ngalalakon di tingkat nasional.

Mitra, tumali sareng kalungguhan Sunda di Nusantara, Manglé nomer ieu ngolongan pamendak Dr. Deden Ramdan, M.Si., Wakil Rektor III Bidang Kamahasiswaan & Alumni. Inyana mah yakin, urang Sunda gé loba nu pantes jadi pamingpin di tingkat nasional. Asal, cenah, urang jeung urang silihrojong, silihgedekeun. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: