• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngakar di Masarakat

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Nété tarajé nincak hambalan. Kitu ceuk kekecapan karuhun mah. Jadi pamingpin gé misitina mah kitu, teu ujug-ujug jleg. Tapi, kudu lir nu ngalengkah atawa nu naék, kudu  satahapan-satahapan.

Kapamingpinan kawas kitu gé, kagambar dina carita Mantri Jero, karangan R. Méméd Sastrahadiprawira. Dina eta carita, Yogaswara bisa jeneng jadi gegeden nagara. Tapi, kituna téh teu gampang, da kudu ngaliwatan lalakon panjang. Mimitina, ngadunungan di puseur nagara, jadi purah ngurus kuda, saterusna jadi abdi dalem nu deukeut ka dalem. Ahirna, satutas ngaliwatan rupa-rupa ujian, Yogaswara kakara diangkat jadi gegeden nagara.

Dina pakalangan pulitik mah beda. Apan, kekecapanana ge ‘aya jabatan pulitis’, nu beda jeung  jabatan karir.  Nu disebut mimiti mah, gumantung kana tinimbangan puliti, lain kana kampuhan. Padahal, nu ngarana jadi pamingpin, tangtu boga anak buah. Hartina, dina mingpin téh  kudu apal kana pasipatan nu dipingpinna tea.

Mitra, tumali jeung kapamingpinan, di lingkungan pagawe nagri ge loba nu nu ditataharkeun jadi pamingpin. Ngan, di dinya mah, da puguh ‘jengjang’ karirna. Nu jadi pamingpin téh kudu nété tarajé nincak hambalan.

Tumali jeung kapamingpinan di pagawe nagri, Manglé ngolongan pamanggih Dr. Ikke Dewi Sartika, M.Pd., Ketua Korps Pegawai Republik Indoneisa (Korpri) Jawa Barat. Inyana ngarasa yakin, jalur Korpri gé bisa ngahasilkeun pamingpin pinunjul boh lokal boh nasional. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

komara

Salah sahiji carita alam peodal nu ngagulkeun teureuh raden rundayan menak. Harkat darajat manusa dikasta-kasta cacah kuricakan panghadapna nepi ka aom jeung juag nu pangpunjulna.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: