• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Carita “Balukarna” Nyegah Rumaja Salah Léngkah

Kénging Ayie Sundana
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1400665925.JPG [Potrét/Ilustasi: ]

Al jeung Ef  silihpikacinta. Ngan,  salila babarengan Ef teu apaleun  Al teh  campur gaul jeung sobat-sobatna anu kacanduan Narkoba.  Atuh, Al antukna mah pipilueun make jarum suntik babarengan jeung baturna. Kusabab beurat duriat ka Al, nya ahirna Ef pasrah pikeun mikeun kasucian dirina keur jajaka pujaan hatena. Ef rela masrahkeun sagalana demi Al anu dipikacinta.

Ef sadar yen manehna geus positif hamil, ngandung utun-inji bati cinta ti Al anu geus kacanduan ku Narkoba. Tapi Al teu miharep si utun inji na kandungan Ef kusabab ngarasa can siap dina ngabina rumah tangga, Al malah nitah kalayan maksa ka Ef sangkan ngagugurkeun kandunganana.

Ef nyeri, hatena rajet ngadenge Al embung tanggung jawab. Nya ahirna Ef indit ka paraji anu bisa ngagugurkeun kandunganana.

Utun inji nu teu boga dosa kaluar kalayan teu nyawaan, Ef leuleus balukar tina “pendarahan” sabadana diaborsi.  Hen sobat dalit Al di organisasi nulungan Ef mawa ka rumahsakit. Kusabab Ef loba kaluar geutih ahirna Ef kudu di donor. Nya kabeneran geutih Hen sarua jinisna jeung Ef. Hen anu sabenerna nyimpen duriat ka Ef sacara ihlas ngadonorkeun getihna ka Ef.

Ef divonis positif katarajang kasakit HIV. Tanda tanya gede, kasakit HIV nu karandapan ku Ef téh balukar tepa ti Al anu geus “nyampuran” dirina atawa Hen anu geus ngadonor ka manehna?

Nyeri, Baluweng teu puguh rarasaan, hirup teu neut paeh teu hos. Ef kabur ti imah katambah-tambah indungna memang geus teu miharep Ef balik ka imah. Bapa Ef anu tetep mikanyaah kanu jadi anak neangan Ef dibantuan ku pulisi.

Ef panggih jeung Al, ngedalkeun kabeh pasualanana......    tetela Al oge sarua katarajang kasakit HIV.

“Ef dosana teu kapilah, Ef awewe doraka.” Kitu tah kekecapan Ef.
Drama musikalisasi anu jejerna “Balukarna” ieu disusun kalayan apik ku sutradara sakaligus panyusun naskah May Ramadhan anu ngangkat pasualan rumaja saperti cara gaul anu bebas, Narkoba jeung kasakit HIV. Ngaliwatan Drama musikalisasi ieu May miharep supaya rumaja teh ulah “distigma” jadi kelompok anu bermasalah.

“Balukarna” lahir tina inspirasi pangalaman langsung tim PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dina ngungkulan rupa-rupa kasus jeung pasualan anu karandapan ku para rumaja di lapangan. Pagelaran Balukarna ieu dipidangkeun pikeun nguatan akses atikan dina widang kasehatan reproduksi rumaja ngaliwatan muatan lokal mata pelajaran basa Sunda jeung apresiasi seni-budaya keur pelajar sakola.

Pintonan Drama Musikal Balukarna ieu kawilang sukses padahal para pamaenna estu can wanoh pisan kana dunya seni teater, lolobana pamaen tina drama musikal ieu téh relawan ti PKBI dibantuan ku pamaen ti teater Senapati. Gawe ekstra pikeun May Ramadhan anu boga waktu latihan ngan tilu bulan dina enggoning ngaping para pamaen sangkan bisa maksimal dina pintonan drama.

Mitra Citra Remaja PKBI Gawe bareng jeung Teater Senapati Bandung ngagelar pementasan Drama Musikal anu digelar di gedong Rumentang Siang ti tanggal 9 nepi ka 11 Mei 2014 teh sasaran panongtonna 2.100 pelajar, mahasiswa jeung masarakat umum.

Salila ieu pasualan rumaja teh loba diangkat dina wangun penyuluhan, seminar atawa workshop. Tapi ngaliwatan “Balukarna” ieu pasualan rumaja teh diangkat dina wangun drama musikal Sunda kalawan harepanana bisa katarima jeung matak ngarti ku para rumaja.
Hiji tarekah pikeun nyadarkeun para rumaja tina kalakuanana anu salah ngaliwatan pintonan teater ieu teh pantes meunang pangajen. Nurutkeun May teater teh lain saukur akting jeung panataan panggung anu alus, tapi kumaha carana hiji pintonan kudu bisa mere pangaruh jeung aya unsur edukasina ka panongton supaya panongton teh bisa narima jeung ngartikeun kana naon anu dipintonkeun di panggung.

Sagemblengna pintonan ieu bisa ngaedukasi panongton, basajan tapi penting pikeun kasadaran para rumaja. Komo deui nu nongtonna siswa sakola.

Alam Setiabakti, youth representatif Mitra Citra Remaja PKBI netelakeun, yen urang teh teu bisa apilain kana pasualan rumaja kiwari, sacara faktual memang rumaja teh loba pisan pasualanana. Tina data hasil “curhat” rumaja ka layanan konseling MCR, kasus anu paling loba dikonsultasikeun patali jeung pangabutuh informasi jeung pendidikan seksualitas sarta kasehatan reproduksi remaja teh lobana 35%.

“Hasil panalitian Klinik Mawar PKBI ngaliwatan Data Collections Project Achievement (DCPA), tina data sample 100 urang WPS (Wanita Penjaja Seks) di Kota Bandung, 49% rumaja jadi WPS jeung hampir 92% tina angka ieu mangrupa rumaja anu “putus sekolah”. Data anu dihimpun dina periode Juli 2011 - Maret 2012 nunjukkeun yen 30% tina 20.000 pekerja seks umurna dihandap 24 tahun. Angka infeksi HIV tertinggi aya dina kelompok umuran  20 - 29 taun. Data Ditjen PP&PL
Kemenkes RI nepi ka Desember 2011, angka infeksi HIV dina umuran 20 - 29 tahun teh lobana 13.053 kasus.” Ceuk Alam ngajentrekeun.

Atalia Kamil, Ketua TP-PKK Kota Bandung, ngarojong pisan dina digelarna kagiatan Drama Musikalisasi Balukarna ieu.

“Kiwari potensi rumaja di Kota Bandung bakal teras dioptimalkeun, Kota Bandung téh kalebet kota anu paling seueur komunitas rumajana, boh komunitas hobi atanapi nu sanesna. Rumaja téh calon generasi anu ngawangun kulawarga anu enggal, upami rumaja mampu dina berperilaku sehat sareng gaduh tanggung jawab, berarti engkena tiasa ngajalankeun fungsina minangka anu ngawangun hiji kulawarga anu raharja kapayunna”. Pokna.

Nurutkeun Atalia Kamil urang téh kudu terus boga tarekah jeung ngarojong sarta mere jalan ka komunitas rumaja sangkan maranehna boga inisiatif dina nyieun rupa-rupa kagiatan dina widang seni-budaya, sarta bisa ngarojong dina ngawujudkeun Kota Bandung minangka kota kreatif jeung kota seni dina payung Program Bandung Juara. Potensi pendanaan pangwangunan cukup potensial,
lolongkrang dina anggaran tina sektor swasta atawa CSR (corporate social responsibility) pausahaan keur digarap sacara optimal dina enggoning ngawujudkeun program Bandung Juara.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Dian M. Marviana

kereeeen kang, hatur nuhun pangrojongna!

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: