• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pekan Informasi Nasional 2014;

Ngarojong Masarakat
Apal Informasi Kawijakan Pamaréntah

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Pa Mentri Komunikasi & Informasi RI
waktu muka PIN 2014 di Padang
[Potrét/Ilustasi: rudi]

Tarékah ngalayanan masarakat nu hadé, mangrupa kawajiban pamaréntah. Pangna kitu, naon nu jadi garapan pamaréntah geus jadi hakna masarakat kaasup di Jawa Barat. Lantaran kitu, satiap informasi nu rék ditepikeun ka masarakat ogé kudu dikokolakeun kalawan profesional jeung daria. Kituna téh, sangkan dipiharep pamaréntah jeung masarakat bisa sauyunan ngawangun daérahna kana kaayaan nu leuwih hadé.

Unggal pamaréntah daérah di Nusantara tangtu cara ngokolakeunana gé béda-béda, luyu jeung kaayaan pangabutuh di daérahna. Tapi ari prinsipna mah sarua, nyaéta, satiap  kawijakan pamaréntah wajib ditepikeun ka masarakat ngaliwatan informasi nu bener. Kitu sakumaha ditepikeun ku Ismail Cawidu, Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo waktu tepung jeung Manglé dina runtuyan acara Pekan Informasi Nasional (PIN) di Padang Sumbar nu diayakeun ti tanggal 23 – 27 Mei 2014.

PIN taun 2014, pamilonna ti saban tempat jeung saban instansi. Di antarana ti unsur dinas, instansi, badan Kominfo nu aya di saban daérah sa-Nusantara, kaasup ti KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) ti mancanagara, nyaéta ti Malaysia jeung Brunai Darussalam. Loba nu daratang ti saban provinsi sa Nusantara, masarakat sabudeureunana ogé tumplek kana éta acara PIN, saperti waktu Pa Mentri Komunikasi dan Informasi RI, Tifatul Sembiring muka acara.

Dina biantarana, Tifatul Sembiring nétélakeun, masarakat Indonesia kiwari, mémang geus teu kabendung deui jadi obyék téknologi informasi dunia. Lantaran kitu, wayahna bangsa kudu siap ngigelanana. “Ngan peupeujeuh, tina mekarna téknologi saperti internét, kudu pinter-pinter ngigelanana. Candak nu mawa mangpaatna, tinggalkeun nu matak madaratna,” pokna basa muka acara PIN 2014 di palataran GOR Agus Salim Padang Sumatera Barat (24/5/2014).

Kagiatan PIN ka 6 tingkat nasional, mémang rupa-rupa. Di antarana aya paméran, temu wicara Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pagelaran rakyat ti saban daérah, saréséhan média tradisional, sosialisasi kawijakan pamaréntah widang informasi, bimtek, padare budaya. lomba blogger, jeung sajabana. Rupa-rupa kagiatan kitu, nuturkeun Mentri, ogé keur méré sumanget bajoang masarakat dina poé kebangkitan nasional. Ku kituna, nu jadi tema PIN 2014 ogé, “Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai NKRI Menuju Masyarakat Indonesia Yang Informatif”. “Ancaman bangsa kiwari sabenerna, gedé-gedéna mah datang ti jero ieu bangsa. Malahan loba jalma pinter nu hayang ngabureuncaykeun ieu bangsa.  Margi kitu, mudah-mudahan nu bakal jadi pamingpin ieu bangsa ka hareupna, nyaéta pamingpin nu bisa ngajaga kautuhan bangsa sa-Nusantarana,” cek Pa Menteri Komunikasi & Informasi RI, saméméh ngayakeun temu wicara jarak jauh jeung Kepala Diskkominfo Jawa Barat, Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, M.T. nu waktu harita aya di Kota Bandung.

 

Jawa Barat Juara

Upama Jawa Barat jadi pangjugjugan nu ti mana nu ti mendi, lantaran mémang Jawa Barat loba carita jeung matak reueus budayana. Kumaha upama carita Jawa Barat di luar Jawa Barat saperti ti Ranah Minang? Salahsahiji carita budaya Sunda, Situ Bagedit gé, singhoréng  hiburan rayat nu ditunggu-tunggu ku masarakat Minang di Kota Padang. Hasilna? Tina lomba ‘Pertunjukan Rakyat’, ti saban daérah sa-Nusantara, utusan Jawa Barat jadi jawara, juara kahiji. Sedengkeun juara ka dua, ti Kaltim, katilu ti Sumut. “Alhamdulillah tim FK METRA utusan Jawa Barat kénging juara kahiji. Mugi janten pamiangan kanggo lomba-lomba tingkat nasional kapayunna,” saur Kang Beni Buldansyah, ketua FK METRA Jawa Barat nepikeun kabungahna.

Suksésna tim Jawa Barat dina féstival pagelaran rayat dina PIN 2014, mémang loba nu ngarojong. Boh ti Diskkominfo Jawa Barat atawa ti Paguyuban Wargi Sunda (PWS) Sumatera Barat, nu harita ngabringkeun urang Sunda nu sumebar di Sumatera Barat. “Alhamdulillah, pagelaran ti Jawa Barat, tiasa ngahibur urang Sunda di Sumbar hususna, umumna di Ranah Minang. Mudah-mudahan seungitna carita Sunda di dieu, urang Padang gé langkung dalit sareng Sunda,” cék Kang Aji Rukmana, pangurus PWS Sumbar témbrés. Kareueusna tim Jawa Barat kahiji, mémang teu weléh ogé tina pangaping pihak Diskkominfo Jawa Barat, saperti ti Drs. Asep Sukmana, M.Si., sekretaris Diskkominfo Jawa Barat, nu harita milu nalingakeun tim Jawa Barat manggung dina pagelaran rayat PIN 2014 ti jam 22.30 nepi ka 01.00 WIB bareng jeung wartawan Manglé.

“Alhamdulillah naon nu dipintonkeun ti Jawa Barat pikareueuseun. Insya Alloh di Jawa Barat taun payun mah badé ngawitan ngayakeun Pekan Informasi Daerah (PID), sangkan naon nu jadi kareueus salami ieu langkung karaos ku masarakat Jawa Barat,” pokna jinek.*** (Laporan Mangle waktu ka Padang)

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: