• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngukur Kanyaah

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Loba nu mikanyaah bakal kacida bagjana. Saperti rahayat, nu dipikanyaah  ku légsilatif,  éksekutif,  jeung yudikatif.  Législatif nyaah ka rahyatna ku cara daék jadi wawakilna. Eksékutif ngayakeun rupa-rupa pangwangunan demi rahayat. Kitu deui lembaga peradilan, apan tujuanan gé demi katingtriman masarakat. Atuh, tinimbangan mututuskeun perkara gé demi rasa kaadilan  rahayat.

Nyaah  ukuran rasa. Tapi, lain hartina teu pikahartieun. Lantaran bisa disusud maksud nu sabenerna. Gambaranana, kari ngakurkeun antara lisan jeung kanyataan. Mun pakarepan mikanyaah diumbar ku lisan,  nu rék narima kanyaah gé bisa  curiga jeung goréng sangka. Lantaran, najan maksud disumput-sumput, pakarepan nu sabenerna mah bakal angger ngelemeng.

Ngukur kanyah, bisa  mapandekeun ka kulawarga. Kolot nyaah ka budak, atuh bakal kacida atohna mun aya pihak sejen nu mikanyah éta budak. Saterusna,  éta kolot gé bakal kacida nganuhunkeunnana ka nu mikanyah budakna téh.

Dina pilihan presiden, masing-masing pihak metakeun rupa-rupa jurus geusan  nembongkeun kanyaah ka rahayat. Tangtu, nembongkeun kaunggulan masing-masing. Ngan, demi nembongkeun kapunjulan, bisa jadi mépéhék pihak lawan. Da, nembongkeun kapunjulna téh bisa ku cara nembongkeun kehéngkéran pihak séjén. Malah, antukna mah siligoréngkeun!

Mun nu boga karep mikanyaah, ngangogoreng pihak sejen ‘black campaign’  ( kompanye hitam), bisa jadi aya tujuan séjén. Rahayat gé ngarti,  saha nu sabenerna rék mikanyaah, saha nu ukur pura-pura rék mikanyaah.  ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

sukanda

ngkur kanyaah mah sesah atuh kang margi sifatna obyektif tea.Teu langkung palih mana tatapakan urangna.Sarengna kitu anu tiasa ngukur eta kanyaah iwaln ti pribadi na sewang sewangna anu ngarakeun pait amisna kanyaah eta. Punten ieu pamendak pribados

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: