• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Asak Jeujeuhan

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Dina pilprés, sora rahayat téh nangtukeun pisan. Nu kapilih, apan nu meunang sora  masarakat panglobana.  Hartina, unggal kandidat, bisa éléh, bisa meunang, da boga hak jeung kawajiban anu sarua.

Mémang, milih pamingpin mah basajan. Kari prakna! Piliheun deuih geus sadia,   hasil tina proses pulitik nu ceuk aturan mah, masing-masing kandidat gé nyumponan pasaratan.

Tina milih nu aya téa, kari kumaha kahayang. Engkéna,  kumaha jumlah sora beubeunangan masing-masing. Ngan, tangtu deuih, milih téh sawadina dumasar kana tinimbangan anu asak sangkan éta pilihan téh teu nyalahan.

Nangtukeun pamingpin nagara, teu bisa sagawayah. Lian ti nu dipilih téh nyumponan pasipatan pamingpin nu hade, saperti jujur, adil, basajan, jeung sajabana, ogé nu boga kamampuhan jinek dina ngokolakeun sagala potensi anu nyampak.

Pilihan kitu, teu cukup ku ngandelkeun tinimbangan ‘emosional’ atawa ukur kajurung ku resep atawa  ngewa ka kandidat séjén.  Hartina,  nu milih téh kudu dumasar kana tinimbangan nu ‘gembleng’ lain ukur sakadar dumasar kana béja-béja nu  ‘teu pararuguh’.

Tangtu, moal sakumna jalma bisa apal kana jengléngan calon pamingpinna. Tapi, sabagian pihak mah tangtu apal. Tah, pancén pihak ‘nu apal’ téa nu  kudu nepikeun jengléngan masing-masing  calon pamingpin téh. Carana, nembongkeun kahadéan masing-masing pihak, kalayan teu ngagogoréng pihak séjén. Lantaran, mun ukur kajurung ku nyaah atawa ngewa, tinimbangan ogé moal adil.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: