• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hadiah Rancagé 2014 keur Manglé

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook
Mangle
nu karenging hadiah rancage 2014 [Potrét/Ilustasi: Helins]

Mugi Alloh marengkeun, Manglé  bisa milang weton nepi ka 57 kalina ping 21 Nopember 2014. Mugi Manglé panjang-punjung neras lana nepangan para pamaos nu ogé nganteng katineungna.

Upama dilalakonkeun éta lalampahan Manglé anu tos 57 taun téh éstu panjang pisan. Lalakon ti awit éta niat para nonoman Sunda anu hayang boga  media komunikasi  urang Sunda dina rupaning majalah bisa ngawujud. Ku alpukah RH Oeton Muhtar (alm) sareng Ibu RHE.Rohamina Sudarmika (almh) ieu majalah Manglé gelar  di Bogor. Bari ngalaman pasang surud ku rupa-rupa alatan, Manglé alhamdulillah tiasa ngeureuyeuh ngudag cita-cita jadi wadah komunikasi batin urang Sunda.

Sihoréng, éta karep sareng wekelna Manglé medal unggal minggu dugi ka 57 tahun bari ditembragan rupa-rupa paneka jaman téh aya nu merhatikeun, sanés ngabagéakeun atawa ngawilujengkeun tapi ogé maparin apresiasi anu pohara ageungan. Éta apresiasi teh sanés baé rupaning kamandang atawa pamuji, dina taun 2014 mah katampi dina rupaning Piagem Penghargaan Hadiah Sastera Rancagé, tanda pangajén ka nu gedé jasa dina widang sastra jeung budaya.

Ieu Piagem Hadiah Sastera Rancagé taun 2014 anu dipasrahkeun ka Manglé ti Yayasan Kebudayaan Rancagé anu ditaratas ku Ajip Rosidi. Ieu Yayasan Rancagé téh sami ngeureuyeuh nikreuh jeung ngaleukeunan karep ku tarékah waragad pribadi. Kituna mah éstu pinuji pisan da nu lian mah teu acan aya anu bisa lana maparin Hadiah Sastera salila 26 taun noron. Malah ka dieunakeun mah lain baé kalangan sastra Sunda anu meunang hadiah téh tapi ogé sastra Bali, Jawa jeung Lampung. Muga baé boh nu maparin hadiah boh nu nampa hadiah tetep lana dina cita-cita ngawaluyakeun basa jeung sastra daérah.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: