• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Gulak-gilek Golkar

Kénging Abdullah Mustappa
Kintun kana Facebook

Irman Gusman geus kapilih (deui) jadi Ketua DPD. Zulkifli Hasan (PAN) diparilih jadi Ketua MPR. Atuh Setya Novanto (Golkar) dipercaya jadi Ketua DPR. Ari PDIP kabagéan naon? Apan jadi presidénna.

Nurutkeun undang-undang saméméhna, kuduna anu jadi Ketua DPR téh ti PDIP lantaran meunang korsi panglobana di parlemén. Tapi sanggeus kanyahoan anu panglobana meunang sora di Pemilu 2014 téh PDIP, DPR buru-buru ngarobah undang-undangna. Tina anu asalna pingpinan DPR téh otomatis hak anu panglobana meunang korsi, jadi dipilih ku anggota parlemén.

Lain kakara ayeuna PDIP diréngkas téh. Dina Pemilu 1999 PDIP gé sorana unggul. Harita presidén téh dipilih kénéh ku MPR. Kuduna Mégawati anu otomatis jadi presidénna téh. Tapi ku rupaning akal tarékah, anggota MPR kalah milih Gus Dur. Mégawati cukup jadi wakilna, sanajan engkéna mah teu burung jadi presidén sanggeus Gus Dur dilulungsur di satengahing jalan.

Ayeuna geus kajadian deui kitu. Na ku naon nepi ka ijid-ijid teuing ka PDIP téh, nepi ka hak-hak konstitusionalna gé dijabelan?

Ari anu kaalaman ku Golkar malah sabalikna.

Ti barang diadegkeunana, Golkar téh dikokojoan ku tentara. Cikal bakalna, bangsaning SOKSI, MKGR jeung Kosgoro apan diadegkeun jeung dipingpin ku para jendral Angkatan Darat. Kitu deui basa jadi Sekretariat Bersama (Sekber). Tujuan utamana harita, pikeun megatan PKI. Tentara di urang, babakuna AD, teu panuju kana kawijakan Presidén Soekarno anu ngayunkeun pisan paripolah komunis.

Waktu PKI dibubarkeun jeung anggotana ditaréwakan, Golkar jadi palatuk anu aya di panghareupna. Komo sanggeus partéy pulitik kudu fusi mah. Nu aya ngan tilu, PPP minangka partéyna umat Islam, PDI anu jadi pangaubanana partéy-partéy nasionalis, jeung Golkar. Salila éta Golkar teu disebut partéy pulitik. Ti awalna Golkar téh mémang diajangkeun pikeun sing saha waé anu teu purun asup partéy pulitik, boh anu héjo boh anu beureum. Ngaranna ogé apan golongan karya.

Salila Orde Baru, Golkar terus diaping dijaring ku tentara. Ari tentara harita kacida kawasana. Di parlemén ogé apan aya fraski ABRI, anu lolobana mah araktif dines kénéh. Malah nya maranéhna anu dominan lantaran jadi juru mudi Golkar ongkoh.

Sanggeus Orde Baru runtag, tentara kudu mundur. Nu ngaranna fraksi ABRI di parlemén dicorét. Tentara nu aktif kénéh teu meunang pipilueun kana pulitik. Dikitukeun téh tentara nurut pisan. Teu ngalawan, da meureun ngarasa euweuh anu mélaan, kaasup ku Golkar.

Sabalikna ari Golkar. Sangkilang salila Orde Baru jadi mesin pulitikna Suharto, sanggeus réformasi téh beunang disebutkeun teu cécél teu bocél, tur ti harita resmi jadi partéy pulitik. Malah salila pamaréntahan Presidén Gus Dur jeung Mégawati, Akbar Tanjung (Ketua Umum Golkar) ku saréréa dipercaya jadi Ketua DPR.

Naha ngabandungan kanyataan kitu tentara teu nyeri haté? Sigana mah aya kénéh nyungkelitna. Lantaran, waktu Golkar ngayakeun konvénsi pikeun netepkeun calon presidén anu kapilihna téh Wiranto, lain Akbar Tanjung. Dina prungna Wiranto éléh, apan nu ngéléhkeunana ogé Susilo Bambang Yudhoyono, papada jendral kénéh.

Lantaran suksés dina nyalametkeun Golkar dina mangsa-mangsa awal réformasi, loba anu nyebutkeun pajar cenah Akbar Tanjung téh pulitisi unggul. Rayat harita apan nuding nu gedé kasalahanana téh tentara nepi ka teu meunang aya di parlemén. Kitu deui Suharto, dirurud bari terus dikakalakeun. Duka naon sababna nepi ka saréréa harita henteu kitu anggapanana ka Golkar. Bisa jadi lantaran Akbar Tanjung, anu ahirna diparilih jadi ketua umumna, apan kaasup salasaurang anu embung diajakan ku Suharto pikeun ngadegkeun kabinét réformasi. Meureun ku talajakna anu saperti kitu, Akbar Tanjung dianggap réformis, kaasup ku Amien Rais anu jadi palatukna réformasi harita.

Dina mangsa-mangsa awal pamaréntahan SBY, parlemén téh dipingpin ku Agung Laksono, pupuhu Golkar. Atuh wakil presidénna apan Jusuf Kalla, papada kokojona Golkar. Kaselang sarintakan ku Marzuki Alie, ayeuna Setya Novanto anu dipercaya jadi Ketua DPR. Cindekna, boh dina jaman Orde Baru boh dina mangsa réformasi, Golkar mah teu weléh kabagéan hancengan anu pungkil. ***

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: