• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rully Indrawan

Mangle,
Sing Manjang Ngawal Budaya

Kintun kana Facebook

Manjing awal taun 70an kuring mimiti mikawanoh majalah Mangle teh, keur kuring harita, nu dumuk dipilemburan teu loba piliheun keur ngeusi waktu sabada rengse sakola madrasah. Salian ti ngojay di leuwi, gawe teh nya ngagulang geper nyi Mangle anu harita mah katarima saban poe kemis. Kataji pisan seratan Ki Umbara, Tjandrahajat , atuh beh dieuna mah Mien Resmana jeung rea-rea deui. Tina sawangan kuring harita, nu masih umur welasan taun, mangle teu weleh dianti-anti kalawan gemet dibaraca ku balarea tina sabaraha lapisan umur. Ceuk rarasaan, kanyaah masyarakat sunda masih nganteng tug dugi kiwari. Teu ngabibisani, teu nginjeum panon, basa aya pancen ka hiji nagara deungeun, kabeneran  loba pisan urang sunda di kadutaan siga na mah, nyi Mangle mendengkreng dina rak majalah ruang tamu. Teu weudeu ngilu reueus, pon keneh kitu di lingkungan wargi sunda nu aya dipangumbaraan, di luar pulau jawa, masih ngaraku masih keneh maraca mangle. Majar teh, sok sanajan teu bisa rutin, maca mangle teh wawakil hate keur nu di lembur.

Gambaran pamungkas, mikasieup yen mangle bakal terus aya kalawan dibutuhkeun. Minangka namah jadi wawakil sarakan Sunda, anu simbol komarana kiwari makin dieu makin ngurangan. Tinangtu teu gampil ngokolakeun hiji media jaman kiwari, anu pajamanana geus jauh beda jeung taun 70an. Kiwari barudak geus loba pisan pilihaneun kagiatan keur ngeusi waktu. Pon keneh kitu, geus loba pisan robahna perilaku masarakat ayeuna dina ngamanfaatkeun media. Boh keur hiburan oge keur nyuprih pangaweruh, kaasup nitenan budaya Sunda. Teu ngan suukur media cetak anu boga wanda kasundaan, saperti “Hanjuang”, “Giwangkara”, “Kujang” jrrd, wanda nu leuwih “menasional” oge milu teuleum, saperti majalah musik “Aktuil”, atawa majalah ilmiah populer “Prisma”, jjrd. Mun teu salah mah sarua hirup kumbuh di Bandung, jeung najeur pisan kalawan boga segmen khusus. Tah mun ngaca kadinya mah, mangle mah kaasup anu kuat, sok sanajan pasti na ogenan masalah mah tangtu aya.  Dina hal eta, urang sunda kudu mere pangajen keur nu ngokolakeunana, sabab masih bisa keneh mangle medal tug dugi ka kiwari. Dina hal eta oge, pihak manajemen Mangle kudu yakin, yen urang sunda teh masih aya, tur maturan dina mangsa kakeueung.

Kamajuan di widang teknologi informasi kaasup pertelevisian jeung radio, hanteu-kuhanteu tangtuna bakal ngamangaruhan hirup huripna ieu media anu diparajian ku kang Wahyu Wibisana saparakanca, 57 taun katukang. Dukungan dana teu cukup keur bisa ngigeulan jaman, diperlukeun kaparigeulan anyar anu tangtuna oge beda tangeh jeung kaayaan tahun 60-70an. Tapi kamajuan dina widang nu disebut diluhur bisa mangaruhan positif keur kamekaran budaya sunda kaasup Mangle. Upami di talungtik, masyarakat Jawa Barat oge Banten, relatif leuwih “melek” teknologi informasi dibanding daerah nu lian. Facebook, tweeter, jeung media sosial lianna loba pisan digunakeun ku seler urang sabab aya sababaraha kauntungan teknis. Teu aneh, mun dina sarana media sosial, ku imeutan sim kuring, pang lobana nitizen nu make bahasa daerah, nya bahasa Sunda pisan. Pon keneh kitu, televisi jeung radio, sigana selebritis masih didominasi ku seler urang. Teu aneh mun dina acara televisi loba pisan obrolan maranehanana nu ngagunakeun kecap sunda. Bisa wae keur para ahli basa hal eta mah teu pira pisan, tangtuna oge keur urang anu salawasna nonton televisi di Bandung. Tapi henteu kitu keur urang Sunda hususna nu aya di pangumbaraan, eta bisa ngahudangkeun kanyaah jeung kamelang kana budaya karuhun. Eta sering pisan kadenge mun kuring kukurilingan ka sabaraha daerah ti mimiti ujung kulon sumatera nepika daerah Arso perbatasan Papua jeung PNG. Asa ngimpi basa ngadenge barudak Timor Leste nu sapopoena make basa Tetun, ngahaleuang “Talak Tilu” nu sok ditembangkeun ku Sule. Asa kagagas minggu kamari di bandara Hasanudin, Makasar,  rea jalma ngariung televisi leutik di hiji kios, anu hawar-hawar kadenge sora Cianjuran. Dideukeutan teh geuning keur acara persiapan Raffi Akhmad. Jadi teknologi mantuan pisan keur jembarna budaya jeung basa Sunda. Naha geus dimanfaatkeun ku Mangle kitu?

Euforia budaya sunda anu kiwari keur mahabu khususna di lingkungan nonoman sabab media sosial jeung televisi effect ulah dianggap sapira, komo dihulag bari dinaha-naha, kulantaran basa jeung budaya nu kurang dimaksud mah lain saperti kitu. Satemenna kaayaan eta bisa dijadikeun milles stone keur cita-cita ngawangun masarakat anu sadar budaya Sunda. Sok komo ari budaya jeung bahasa mah pan hirup sifatna. Basa sunda Mangle jamanna ki Umbara tangtuna oge teu persis sarua jeung basa nu dipake nu panulis kiwari.  

Euforia eta oge katangen dina kaluarna kawijakan wajib “berbahasa dan berpakaian Sunda” boh keur PNS oge barudak sakola. Sababaraha instansi ngawajibkeun make basa sunda boh dina gempungan resmi oge sapopoe. Malah mah pan asa geus lila kaluarna perda ngeunaan budaya jeung basa Sunda teh, asana mah tujuh taun ka tukang, sanajan can katangen pisan prakna mah. Ngan tangtuna ari keur bisa ngahirup huripkeun sa-mangle-eun mah sigana leuwih ti cukup. Kasadaran kiwari keur micinta budaya jeung basa Sunda, boh sabab dorongan euforia balarea bohku sabab peraturan, itu bisa jadi modal gede pisan  keur ngalaksanakeun “revolusi mental” dina widang budaya jeung basa Sunda anu dampakna gede pisan keur karaharjaan balarea. Tah lebah dinya mah kuring masih gede harepan, mangle masih bisa tetep renggenek aya dina hate jeung kanyaah urang Sunda. Bral geura makalangan, urang silih asih, silih jurung ku mampu, malar Sunda Jaya di Buana. Cag ah.

Mangle mawa misi sajarah

Mangle dina mangsa parubahan jaman

Mangle bagian tina ngawuangun karaharjaan masarakat Sunda

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: