• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rully Indrawan;

Sunda Bubuara di Papua

Kintun kana Facebook
Mangle
Urang Sunda nu Bubuara di Papua [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Asa mobok manggih gorowong basa meunang tugas keur nguji calon doktor (S3) di Universitas Cendrawasih ping 12 jeung 15 Desember 2014 kamari mah. Universitas Cendrawasih hiji  paguron luhur (PTN) pang kolotna di pulo Papua mah, geus boga program S3 anu ngabiasakeun ari mungkas tugas akhir mahasiswana teh sok kudu diuji ku panguji ti luar. Ari nu pikabungaheun teh, pedah nu di uji ayeuna mah yaeta Yusuf Wally, Bupati Kabupaten Keerom. Geus lila boga kapanasaran hayang lolongok ka warga Sunda anu aya di wewengkon eta. Ari nguriling nepungan urang sunda di wewengkon deungeun mah geus jadi pagawean matuh kuring dina sapuluh taun ieu mah, bari nedunan  tugas nu lian sakalian wae pikir teh. Husus Keerom, kuring kataji maca  situs dina media elektronik, keur ukuran organisasi kawargian bari jeung aya di wewengkon papua mah asa modern boh kagiatanana boh media informasina. Kapanasaran  asa nambahan,  kusabab maranehanana  bet make ngaran   Paguyuban Pasundan.

Basa pamaksudan ditepikeun ka bupati, inyana teu burung atoheun, majar teh basa opat taun katukang manehna menang di pilkada, oge sabab didukung ku Paguyuban Pasundan. Aya kurang  leuwih 3000 jiwa  masyarakat nu bubuara ti  Jawa Barat, nu tos bumen di Keerom, distrik Arso, leuwih ti welasan taun  lilana. Ceuk inyana, masyarakat pasundan (kitu nyebutna) kaitung kreatif kalawan kompak, jeung ngiras kana budayana. Bari jeung terus nyebut sabaraha rupa kasenian sunda, cek eta bupati teureuh asli papua teh. Ieu  Bupati kaasup hade gawe, malah kungsi  meunang pangleler salaku Tokoh Tempo 2012, bareng jeung  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani,  Wali Kota Banjar Herman Sutrisno, Wali Kota Sawahlunto Amran Nur,  Wali Kota Wonosobo Abdul Kholiq Arif,  Bupati Enrekang La Tinro La Tanurung, jeung  Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.

Keerom teh hiji kabupaten di Propinsi Papua. Ti kota Jayapura mah kurang leuwih 40 km. Mun turun di Bandara Sentani mah, saacan Jayapura lebah distrik Abepura, mengkol  ka lebah katuhu arah anu ka wates negri jeung PNG. Kabupaten anu dicicingan ku kira-kira 100 rewu jiwa ieu, disubadanan  ku APBD anu gedena 699 milyar rupia.

Ari sajarah Paguyuban Pasundan di Kabupaten Keerom  di mimitian taun 2004. Awalna dingaranan Perkumpulan Warga Jawa Barat diluluguan ku kokolot masyarakat sunda, boh nu geus lila bumen di diditu oge nu datang sabab jadi tarnsmigrasi. Maksudna ngahijikeun tekad keur babakti ka sarakan ku jalan mupusti budaya karuhun, oge dina raraga silih asih papadaning baraya saba rasa di pangumbaraan. Kiwari geus boga Anggaran Dasar jeung Anggaran Rumah Tangga anu maneuh kalawaan di legalkeun ku Surat Keputusan Nomer : 103/Kpts.PWJB-JPR/VI/2009 dina   Rapat Umum Paguyuban Pasundan,  tanggal 16 juni 2009.

Teu meunang raratan anu leuwih ti kitu, da bongan sajrutna turun di palataran dayeuh manggungna baraya sunda di tengah leuweung papua, hate nu loba ngomong batan sungut nu hayang tatanya. Sok komo sabada anjog ka kampung Sanggaria, minangka dumukna kokolot Paguyuban Pasundan, dibejaan yen, bapa Nandi Supriatna minangka panaratas kakara pisan tilar dunya. Hate teh tambah  ngalongkewang, di wewengkon anu jauh rewuan kilo ti lembur, hawar-hawar kadenge gamelan maturan haleuangna tembang “Bangbung ranggaek” bogana Upit Sarimanah.  Barudak lulumpatan make seragem penca silat aya dalapan urang wae mah, muru hiji wangunan resik, bari recet cocorowokan make basa Sunda.  Kuring ngan bisa papelong-pelong jeung Mayor Budi teureuh Ujung Berung nu keur tugas di Kodam Cendrawasih. Inyana maturan kuring bari jeung hayang nyaho oge kaayaan batur salembur cenah. Sumpahna oge teu asa di lembur deungeun. Rada beda rasa teh, basa kuring ngulampreng ka kampung espe di Manokwari, oge di Namlea jeung Tual di Maluku, Bengkalis jeung daerah lianna teu pati bisa newak aura sunda, didieu mah karasa pisan.

Panon miceun ka jauhna, tetempoan teh lingkunganana   hegar jeung  pinuh ku tatangkalan raresik. Rarasaan mah asa di kampung kuring di Nagrak taun 70an. Buruan lalega, imah ngajalajar sok sanajan teu mewah tapi pikabetaheun. Ketang Nagrak tahun 70an mah jalanna goreng pisan, didieu mah jalan leuwih alus ti batan jalan lembur di urang kiwari ogenan.

Otis asal ti Garut,  ngajak kuring nepungan  batur-baturna keur manggung. Ditepungkeun jeung warga pasundan lianna. Aya nu ti Ciamis, Sukabumi, Serang, Garut, Bandung. Cecep minangka pupuhu Paguyuban Pasundan cabang Sanggarasa, ngajelaskeun kagiatan mimitran salilala ieu.  Duh asa matak reueus, geuning urang Sunda teh lalampar bari jeung geuning bisa ngahiji, sareundeuk saigel sabobot sapihanean.  Geus majana urang ngilu ngadorong laku baraya nu aya sakulibeng alam dunya, malar maranehna bisa hirup bari hurip, da ari geus kabutuh sewangna kacumpon mah, tangtuna oge pasti inget ka baraya di lembur. Cukup bukti kumaha bangsa Cina, India, komo Israel mah kahirupan bangsa na teh di rojong pisan ku nu bubuara (overseas). Paguyuban Pasundan geus lila mukakaeun lalangse hate jeung ngalegaan panenjo, kusabab kitu Ir H. Djuanda pisan, mantan sekjen Paguyuban Pasundan, anu mokalan zona ekonomi eklusif (ZEE) anu diaku ku nagara-nagara lian  tug nepi ka ayeuna. Mugia, kapayun Paguyuban Pasundan  tiasa leres-leres janten tuturus rahayu keur jembarna komara sunda dimana wae ayana. Rancage hatena, jembar paningalna, jeung asih kapapadaning baraya dijauhkeun tina sikap codeka, silih bintih ku sisirik, silih asah ku laku fitnah. Mugia.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Asep Rizal

Mun Tea mah aya nu nulis "wiwaha" Sunda tizaman Baheula (zaman samemeh) ayana daratang Urang Walanda,urang Cina jeung bangsa sejena ka Ki sunda paur wen jadi agama sunda nya. da urang sunda mah tibaheula oge geus boga hukum,boga adat bisa ngabedakeun numana ari Dulur salembur,dulur saimah ,dulur pet-ku hinis jeung dulur sanagara . Budaya eta nu ayeuna aya dialam dunya Urang sunda mah geus mibanda ratusan abad katukang .(meureunan)...

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: