• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngamumulé Sunda
Nguatan Kulawarga

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
kulawarga The Firdaus, ngamumule basa Sunda di Batawi [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Urang Sunda loba ngalumbara ka jauhna, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, bumi Alloh Swt. Saha waé gé bisa milih tempat geusan nyorang  hirup jeung huripna. Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Kitu deui urang Sunda gé teu sing kurung batok, da loba nu milih bubuara nu saterusna mancén gawé di tempat séjén. Nu penting mah, tetep ngantengkeun katineung ka sarakan sorangan.

“Alhamdulillah, sanaos sadaya kulawarga nganjrekna tos di Jakarta, namung ari ngamumulé basa sareng budaya Sunda mah tetep dilarapkeun,” saur Ibu Ety Sabariah waktu tepung dina acara pangaosan kulawarga di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Harita, Manglé ogé ngahaja diondang kana éta acara. Mémang, lain saukur carita, tapi kulawarga Ibu Etty Sunda nu dingaranan The Firdaus (nyandak  ti sepuhna Alm. Firdaus) di Jakarta, upama kumpul kulawarga diwajibkeun nyarita basa Sunda jeung nganggo raksukan Sunda.

Inget ka lembur, keur kulawarga Ibu Etty (The Firdaus) nu kiwari geus puluhan, geus ngawujud jadi tatali silaturahmi geusan pamatri nu saterusna nguatan kulawarga. Lantaran kitu, ngamumulé basa jeung budaya Sunda téh kacida dipikabutuhna. Ngawangun kulawarga henteu cukup ku mekarkeun rupa-rupa kahirupan mangsa ayeuna, tapi aya nu leuwih ti dinya, nyaéta mekarkeun budaya Sunda minangka pamiangan bali geusan ngajadi. “Leres pisan, ngalangkungan ngiring ngamumulé Sunda, kulawarga ogé janten langkung kiat,” saurna Pa Wuryanto (carogé Ibu Etty) nu harita mingpin acara ku basa Sunda.

Dina mangsana loba bancang pakéwuh alatan kulawarga, singhoréng ngalarapkeun ajén-inajén budaya Sunda bisa keur alat nyegahna. Sapertina waé, ku cara nyusur galur mapay raratan karuhunna jeung diajar nyarita basa Sunda ka putra-putrana. Kitu deui, ku cara-cara ngamumulé Sunda di kulawarga, cék Ibu Hannie (raina Ibu Etty) ogé lain saukur dina riungan kumpul kulawarga, tapi ogé jadi pamatri dina ngarojong sumanget gawé di Jakarta. Apal kana tatapakan jeung ngalarapkeun papatah Sunda ti kulawarga séjénna, saterusna jadi tuturus keur kamajuan palaputrana.

Kakuatan kulawarga, mémang teu bisa dilalaworakeun. Cara ngamumulé Sunda nu jadi kakuatan kulawarga Ibu Etty Sabariah di Jakarta keur nepikeun kahadéan, sawadina bisa dilarapkeun di kulawarga-kulawarga Sunda séjénna di Nusantara. Lantaran, kulawarga téh tempatna tumuwuh pribadi nu engkéna jadi anggota masarakat. Atuh, mun pribadi-pribadina hadé, masarakat gé bakal hadé. ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: