• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Usman;

Tina Peurih
Manggih Peurah Piubareun

Kénging Ayie Sundana
Kintun kana Facebook
Mangle
Usman, tutulung lain neangan untung [Potrét/Ilustasi: ayie]

Brek indung Usman géring. Lain géring awak wungkul, da géring pikir. Malah, antukna mah, biangna téh poho ka diri sorangan.  Teu ukur kitu nu karandapan téh, da  bapa géring deuih, struk. Kitu nu kaalaman ku Usman, urang Sumedang, Jawa Barat.

Keuna kana paribasa, lir nu katurug ka tutuh. Bangbaluh ku géringna indung téh bet disambung keu géringna bapa. Kituna téh, mangtaun-taun. Harita téh, taun 1970-an.  “Kapungkur mah, méh-méhan reuntas harepan,” ceuk Usman ka Manglé sawatara waktu ka tukang.

Najan remen ngarasa pegat pangharepan, Usman teu kalalanjoan. Saban usik teu weléh neneda ka nu Mahakawasa. Da, ceuk pikirna, nu karandapan téh cocoba ti Nu Mahakawasa, nu ahirna mah tangtu aya pamustungananana.

Dina miharep pitulung Nu Mahakawasa, inyana gé leukeun néangan piubareun keur kolotna. Mémang, hésé béléké, hayang meunang ubar nu cocog téh. “Alhamdulillah aya jalan,”pokna.

Nu dimaksud jalan téh, tina leukeun nyieunan ubar tina tutuwuhan, boh ibuna boh ramana, antukna mah maju ka séhat. Ti harita, Usman meunang luang nyieunan ubar tina rupa-rupa tutuwuhan nu katelah ku balaréa mah, obat hérbal.

Kabisa Usman kanyahoan ku tatanggana. Mimiti wéh inyana téh daék ngubaran nu géring. Kituna téh teu kudu dibayar deuih, da haratis.  “Sejana gé mung nulungan, teu aya maksad milarian kauntungan,” ceuk ieu lalaki nu umurna 60 taun téh.

Beuki lila, nu tatamba ka Usman gé beuki loba. Géus kitu mah, inyana gé beuki ngarasa hayang bisa ngubaran leuwih daria.  Atuh, nyieunan ubar-ubaran tina tutuwuhan gé beuki dihangkeutkeun. Kadieunakeun, inyana gé beuki loba kanyahona dina sual nyieun ubar téh. Bahnna, rupa-rupa, aya tina tutuwuhan nu aya di tatar Sunda ogé di jauhna, saperti ‘buah merah’ ti Papua. Bahan séjénna, sayang manusa walét, susuri (sirip) hiu, jeung sajabana.

Kabisana kitu, meunang pangrojong ti balaréa. Salah sahijina, pangrojong ti Bob Sadino (almarhum). “Pa Bob Sadino ngarojong kana mekarna katiasa abdi,” pokna semu ngumbar panineungan. Inyana nganuhunkeun jeung tumarima ka éta pangusaha nu ceuk Usman mah, daék nungtun ka saha waé nu hayang maju!

Beuki dieu,  pasén nu ditambaan ku Usman gé rupa-rupa. Ngan, Usman mah percaya, samangsa-mangsa aya kasakit, tangtu aya ubarna. Atuh, upama nepi ka waktu ieu tacan kapanggih piubareunana, lain hartina taya ubarna. “Awal ahir mah, tangtu aya piubareunanana,” pokna yakin pisan.

Mémang, loba kasakit nu teu gampang diubaranana. Komo deui HIV-AIDs mah, kagolongkeun kana hésé pisan  ngubaranana téh. Tapi, ceuk pikir Usman mah, lain mustahil upama éta kasakit bisa diubaran. Kalayan diniatan seja tutulung, ogé boga pangalaman ngubaran rupa-rupa kasakit, saperti hepatitis, thalasemia, jeung sajabana, Usman nyoba-nyoba nyieun piubareun keur kasakit HIV-AIDs.

Sababaraha urang nu katarajang kasakit HIV-AIDs, ku cukang lantran Usman, éta ‘pasén’ téh eungkeut-engkeut séhat deui. Nu kawas kitu téh, Tedi urang  Bandung. Inyana katerap kasakit HIV-AIDs. Tangtu wé, inyana gé tatamba ka mana-mana tug nepi ka mayeng maké ARV (Anti retro viral, ubar nu masih kénéh diimpor keur HIV-AIDs). “Kaleresean tepang sareng Pa Usman,” ceuk Tédi.

Inyana diubaran, dibéré racikan beunangna Usman nu dimérekan Mustika Alam. Kalayan mayeng nginum ubar ti Usman, harepan cagéur  teu burung kasorang. Opat taun ka tukang, Tedi kungsi diponés dokter, cenah, ceuk saréat mah, umur Tedi téh, ukur génep bulan deui.  “Alhamdulillah, ayeuna tos séhat,” pokna bari ningalikeun hasil laboratorium nu nétélakeun dirina séhat.

Ayeuna, Usman géus loba nu mikawanoh. Malah, ubarna téh réa aya nu meuli kalayan dipaténkeun ku urang luar nagri, saperti Malaysia jeung Walanda. Tapi, inyana teu mikeun. “Langkung saé kanggo kapentingan di urang,” pokna.

Karepna Usman mah pangabisa téh mangpaat keur bangsa sorangan. Milaur loba nu teu kabedag meuli ‘obat’ HIV-AIDs mah. “Mudah-mudahan, ageung mangpaatna,” pokna pinuh ku pangharepan. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

iman nurrahman

kasakit naon wae nu tiasa ku Kang Usman dilandongan ?

iman nurrahman

kasakit naon wae nu tiasa ku Kang Usman dilandongan ?

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: