• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pulisi jeung Kaamanan

Kénging Dede Syafrudin
Kintun kana Facebook

“Pulisi, Lo....”

“Aparat nu tugasna ngamankeun nyah, Mang?”

“Enya. Ngamankeun jeung ngajaga kaamanan.”

“Lamun aya pulisi, masarakat téh tangtu ngarasa tenang, lantaran aya nu ngajaga kaamanan. Moal aya jalma nu wani milampah kajahatan, Mang.”

“Kitu pisan, Lo.”

“Tapi kalan-kalan urang sok ngarasa teu tenang lamun aya pulisi téh, Mang.”

“Har?”

“Lamun kabeneran keur maké kandaraan di jalan bari teu boga atawa teu mawa sim, atawa teu mawa STNK, kapan sok teu tenang lamun panggih jeung pulisi téh, Mang.”

“Héhéhé... Taktagé ulah dibiasakeun ngarempak hukum. Wayahna wé ngamodal nyieun SIM ari hayang tenang maké kandaaran di jalan mah, Lo.”

“Enya.”

“Salian ti éta, aya deui hal anu ngaganggu hubungan masarakat jeung pulisi anu salah sahiji tugasna ngamankeun masarakat.”

“Baruk?”

“Nyaéta masih kénéh aya kakurang percayaan masarakat ka aparat pulisi. Misalna baé masih kénéh réa masarakat anu kaleungitan barang atawa kabangsatan, teu daék atawa ngarasa wegah laporan ka pulisi. Lantaran ceuk kapercaan maranéhna, lapor ka pulisi mah manéhna bakal nandangan rugi atawa ngaluarkeun biaya anu leuwih gedé pangajina tina barang anu leungit, Lo. Cenah, nu kaleungitan domba lamun laporan ka pulisi sok kalah sarua jeung leungit sapi.”

“Ambuing.”

“Kituna lantaran réa réa carita-carita miring ngeunaan pulisi nu sumebar di masarakat, Lo.”

“Enya. Oknum nu sok ngalantarankeun ayana carita miring ngeunaan pulisi téh, Mang. Da ari pulisi bener mah moal kitu.”

“Bener, Lo. Malah cenah aya cirina nu ngabedakeun pulisi bener teu nu teu bener.”

“Kitu nyah?”

“Cenah pulisi bener jeung jujur mah hirupna téh basajan. Lantaran ukur ngandelkeun gajih wungkul, Lo.

“Ari pulisi teu bener?”

“Hirupna medah-meduh, lantaran cenah réa panghasilan tina proyék nu maké tanda kekenteng.”

“Walakadalah.”

“Ceuk dongéng Mamang gé. Papadaning kitu lamun aya pulisi anu réa harta bandana, urang ulah suudon, lantaran bisa baé anjeunna ogé boga usaha halal di luareun pagawéan utamana minangka aparat.”

“Satuju, Mang.”

“Najan kumaha baé ogé urang téh butuh ku pulisi, Lo. Boh di tingkat daérah boh di tingkat pusat.”

“Bener, Mang. Bermasalah cenah jeung KPK calon Kapolri téh. Malah cenah rékeningna ogé kaasup gendut.”

“Beu.”

“Tapi aya ogé nu nyebutkeun éta mah pasualan pulitik, Mang.”

“Rék pulitik rék murni urusan hukum, angger urang butuh ku pulisi anu jujur, anu bisa ngaminimalisir carita miring pulisi di masarakat. Komo deui dina puhuna. Kapan dimana-mana ogé hulu mah nangtukeun pisan bagian nu séjénna. Buntut, awak, jeung nu lianna éstu ditangtukeun ku hulu.”

“Yaktos.” ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

ramlan ls

mudah - mudahan aya keneh anu gaduh rasa amanah yen jabatan saukur titipan.insya Allah masih aya keneh.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: