• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Laporan Kang Asep H Sanudin (Ki Dalang) ti Qatar;

Urang Sunda di Qatar
Teu Weléh Nguatan Duduluran

Kintun kana Facebook
Mangle
Urang Sunda Qatar, teu weleh ngamumulé budaya Sunda [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar karang pamidangan, teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay  sangkan mulang, malar  teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Kitu nu karasa keur urang Sunda nu aya di nagri deungeun Qatar. Sanajan jauh ti lemburna Tatar Sunda, tapi dina implengan mah tetep tibelat waé ka bali geusan ngajadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urang Sunda di Qatar, singhoréng loba. Aya kana 500-an KK. Nu daramelna ogé di widang profésional. Ku alatan seueurna inohong-inohong Sunda di Qatar, saterusna mah ngayakeun gempungan keur ngadegkeun paguyuban nu ngarana Baraya Sunda Qatar. Ieu paguyuban diluluguan dipupuhuan ku Bapa Ade Sanjaya teureuh Bogor. Ieu paguyuban deuih, henteu mung saukur kahoyong wargi-wargi nu sok biasa tepung, tapi ogé meunang pangrojong ti Dubes RI kanggo Qatar, Bapa Dedy Saiful Haddy, nu mémang teureuh Ciamis nu ogé sa-kabupatén jeung Asep H. Sanudin (Ki Dalang-Pangurus Baraya Sunda Qatar ogé manajer mangle-online.com). 

Singhoréng kacida seueurna urang Sunda nu merhatoskeun kana budaya jeung basa nu kiwari ampir-ampir tilem kagerus ku mangsa. Tapi sok sanajan kitu, tetep urang Sunda nu aya di panyabaan, nu jauh ti lemah cai, tetep teu weléh ngiring ngamumulé budaya Sunda. Boh dina nyarita, boh dina raksukan anggoanana, teu weléh sarwa hideung, iket barangbang semplak jeung maké pin gambar Kujang. 

Keur nguatan tali kawargian, urang Sunda Qatar ogé teu weléh ngayakeun kagiatan, nu di antara panganyarnya mah ngayakeun acara botram kadua dina poé Jumaah, 20 Pebuari 2015 di Taman Marahland, Wakrah. Dina éta acara, mintonkeun rupa-rupa kamonésan kaulinan jaman baheula, saperti sapintrong, balap bakiak,  ngabodor sorangan, silat jeung sajabana. Atuh dina méméh acara réngsé, teu poho ngayakeun pangajian ti mubalig Ajengan Entus Candra Rukmana.

Dina biantarana, Dubes RI Qatar ngaraos reugreug jeung reueus ku ayana urang Sunda nu masih pengkuh kana budayana. “Mun teu ku urang nu ngamumuléna, rék ku saha deui,” pokna.

Acara saperti Botram urang Sunda di Qatar lain saukur jadi kareueus urang Sunda, tapi ogé keur pribumi urang Qatar. Pangna kitu, koran lokal saperti The Peninsula jeung Qatar Tribune ogé teu weléh ngamuat acara kagiatan urang Sunda di Qatar. ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Dade Maulana Machdum

Sae pisan supados tiasa sagulung-sagalang...ongkohna deui ngiatkan silaturahim sareng sadaya wargi Sunda nu aya di Qatar, mentaskeun ajen seni budaya Ki Sunda.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: