• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Quo Vadis Juragan Joko Wi?

Kénging Karno Kartadibrata
Kintun kana Facebook

Gara-gara  Juragan  Joko Wi, kaayaan  masarakat jadi  marudah kieu.Eta patali jeung dicalonkeunana  Komjen Budi Gunawan jadi  Kapolri. Padahal, cik atuh taliti ti awalna saha  BG teh. Akibatna apan kawas ayeuna, ngabarerang ka sarerea. Sanajan, upamana, Enden Mega nu ngusulkeunana, cik atuh ulah ditarima kitu wae. Rahayat mah apalna apan juragan nu nepikeun ngaran BG ka DPR teh, teu apal ti saha-sahana nu mimiti ngusulkeun.Jeung deui eta mah teu penting, kulantaran putusan apan aya  di juragan.

Memang, kaayaan leuwih riceuw sabada  KPK netepkeun BG minangka tersangka. Tapi, hal kitu moal  jadi riributan upama ti awalna  juragan henteu nyalonkeun BG mah nu satuluyna geuning kalah ka dipasrahkeun ka DPR. Nya, lebah dieu anehna teh, aya naon atuh sakitu gurunggusuhna  nyalonkeun BG jadi Kapollri?Aya “konspirasi” naon satukangeunana  antara Presiden jeung  partey pulitik nu ngarojongna?

Jurus pamungkas, juragan ngantosan  heula  putusan pra peradilan. Tapi, putusan pra peradilan kalahka netelakeun  surat perintah penyidikan ti KPK nu netepkeun BG minangka tersangka teu sah. Atuh masalahna  tambah ruwet. Mun BG henteu dilantik jadi Kapolri, meureun juragan pada nganggap henteu “taat hukum”. Tapi, sabalikna, mun BG dilantik jadi Kapolri, nya kumaha  earna meureun reaksi  masarakat  nu  sakitu ceuceubna kana polah korupsi?

Matak Hamham Sarerea

Pamustunganana, matak hamham sarerea, saleresna daria  henteu tekad juragan numpes korupsi teh? Mun memang daria, lengkah awal tangtu mersihkeun heula aparat nu nanjeurkeun hukum, utamana  kajaksaan jeung  kapulisian. Tapi, milih Jaksa Agung oge geuning  henteu ngajak aub KPK, kitu deui milih Kapolri, Bet kawas aya nu disumputsalindungkeun. Baruk aya naon, susulumputan kitu?

Nya, dalah di kumaha, buktina  juragan henteu nembongkeun sikep mandiri sarta daria  lebah memeres aparat  kajaksaan jeung kapulisian. Nu puguh mah,  kalahka  sumuhun dawuh ka  pesenan ti luar, togmolna  ti parpul nu ngarojong  juragan. Ana kitu, naon  bedana atuh juragan nu pada muja ku kaom intelektual sarta para relawan, pajarkeun unggul kabina-bina, geuning  teu aya bentenna sareng  presiden samemehna?

Terus terang wae, nepi ka ayeuna, kuring tacan maca Nawa Cita nu dijadikeun babon, basis polah juang juragan. Sualna, atuda saban cita-cita mah pasti alus, teu beda jeung Usdek Manipol nu jadi cita-cita Presiden urang  jaman Orde Lama. Malah GBHN, Repelita jaman Orde Baru oge saha nu teu kataji ku tekadna  ngawangun bangsa? Tapi, nu penting  mah, prakna kumaha. Nya, lebah dieu, kahengkeranana saban presiden urang  teh. Beda, ganjor,  antara cit-cita, ucapan jeung prakna. Cilakana, hal kitu,  ayeuna kasaksian pisan dina polah juragan nyalira.

Katambah deuih, KMP oge minangka  oposisi di DPR, sarua mimiti henteu jelas polah juangna. Mun enya KMP boga tekad numpes korupsi, sakuduna mah paluruh atuh , aya “konspirasi” naon antara  Presiden jeung  parpul nu ngarojongna nu matak keukeuh milih BG jadi calon Kapolri? Tapi, buktina, KMP cicing wae, malah  milu nyaluyuan BG  jadi kapolri.

Pikahariwangeun

Minangka”petugas partey” kawasna  juragan moal leupas tina pituduh Enden Mega. Ari  Enden Mega moal  leupas ti ajaran ramana nu ngalarapkeun Demokrasi  Terpimpin. Breh, tembong, boa-boa pamarentahan  ayeuna oge bakal kitu. Daniel Lev, ahli hukum, kungsi netelakeun  Megawati  ngalarapkeun  pamarentahan “otoriter lunak”. Nya, pamohalan  Megawati  ngaleupaskeun kitu wae  pangaruhna ka pamarentahan ayeuna.

Mun kitu, kaharti KPK ayeuna sasatna diantep sina hengker. Tokoh ngoncrang  saperti BW disingkirkeun.Meureun ngarah laluasa  ngumpulkeun dana pulitik pikeun ngalanggengkeun kakawasaan.Ceuk  Sukardi Rinakit, loyalis sajati Enden Mega, apan  ancang-ancangna PDIP bakal kumawasa salila  tilu dasawarsa. Kaharti deuih, Kapolri jeung Jaksa Agung dipilih nu deuheus ka Presiden.Nya, naon deui atuh maksudna mun lain pikeun kakawasaan?

Demokrasi? Hukum? Wah, engke deui eta mah.Bekerja!Bekerja!Bekerja!Ari  pangan, sandang, papan  geus nyukupan mah, rahayat  moal marudah. Leuheung, mun kawas nagara otoriter saperti Singapura, jeung Cina. Tapi, kumaha mun balik  deui ka Orde Baru nu ngawangun bari korupsi?Beu, cilaka.Quo Vadis  Juragan Joko Wi? ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: