• Follow us on Twitter
 • Follow us on Facebook

Papatah Baheula keur Kiwari

Kintun kana Facebook
Dina kahirupan urang Sunda, teu weleh ninggang kana papatah kolot. Dina paribasa, seueur  ayat-ayat budaya nu nguatan jatidiri Sunda, boh nu hubunganana jeung Pangeran, Mahluk atawa alamna.
 
1. Hubungan jeung Papada Mahluk
 • Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (Trust - ngak kaci calikong, maling, nilep, dlsb... lamun mo nyokot hiji hal kudu saidin anu boga).
 • Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati pasini & consitent).
 • Kalakuan lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat kalakuan lali tina purwadaksina (integrity kudu nuturkeun étika anu aya)
 • Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, nyarita kudu pas, écés, bermakna.. henteu asbun).
 • Kudu hade gogod hade tagog (Appearance kudu dijaga ambéh boga performance anu okeh sarta kudukalayan laku-lampahna --> John Robert Power ngalakonan training ieu maranéhanana boga
 • Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (kudu silih mitresna, méré nasihat sarta mengayomi).
 • Pondok jodo panjang baraya (saha ogé walopun jodo urang tetep persaudaraan kudu tetep dijaga)
 • Kalakuan ngaliarkeun taleus ateul (ulah nyebarkeun isu hoax, memfitnah, dlsb).
 • Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dina hal nyanghareupan kasulitan / problems / masalah kudu di solve babarengan).
 • Bobot pangayun timbang taraju (Logic, kabéh anu dipigawé kudu pinuh tinimbangan fairness, logic, common sense, dlsb)
 • Séjén palid ku cikiih séjén datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions, dlsb... kudu aya tujuananu écés saméméh ngaléngkah).
 • Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation... kudu anjog saméméh indit, make sure kabéhanana ditiheula).
 • Taraje nangeuh dulang pinande (saban pancén kudu dilaksanakeun kalayan alus sarta bener).
 • Kalakuan pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (ulah berebut kakawasaan).
 • Kalakuan ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, ulah nempo ti ngan kaca panon sorangan).
 • Kalakuan nyaliksik ku buuk leutik (ulah memperalat anu lemah/ rahayat jelata)
 • Kalakuan keok memeh dipacok (Ksatria, ulah mundur saméméh narékahan teuas).
 • Kudu bisa kabulu kabale (Gawul, kamana waé bisa menyesuaikan diri).
 • Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development, Ngulik, Ngoprek, sagalana kudu paké uteuk sarta kudu terus di ulik, di tarapti, lamun geusditalungtik sarta dijadikeun hiji hal anu méré mangpaat pikeun kahirupan).
 • Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent, keukeuh, sumanget pantang mundur).
 • Neangan luang tipapada urang (Diajar néangan kanyaho ti pangalaman batur).
 • Nu séjén kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).
 • Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay leungeun (silih migawé bareng ngawangun kemitraan anu kuat).
 • Kalakuan taluk pedah laér tong hoream pedah anggang laér kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terusmundur).
 • Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak / team work).
2. Hubungan peung Pangéran (Anu Maha Kawasa)
 • Mulih kajati mulang kaasal (kabéhanana asalna ti Anu Maha Kawasa anu maha murbeng alam, kabéhjelema baris balik kaasalna).
 • Dihin pinasti anyar pinanggih (kabéh kajadian geus ditangtukeun ku Anu Maha Kawasa anu sok ngajaga
 • Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade melak goréng jadi goréng (HukumAnu Maha Kawasa nyaéta sok ngajaga hukum-2na, naon anu dipelak éta pisan anu dituai, lamun urang melaksanajan saleutik elektron tetep baris diganjar kebaikan ogé, lamun urang melak keburukan mangkaogé anu dipibanda.... kira-2 naon anu geus urang pelak salila ieu sampai-2 Indonésia nyungseb seeeeeb.. )
 • Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Paké uteuk dina ngaléngkah, jieun naon Anu Maha Kawasa nyiptakeun uteuk lamun henteu dipaké minangka sakuduna).
 • Nimu luang tina burang (kabéh kajadian pasti aya hikmah/ mangpaatna lamun urang bisa nganggepanana ku cara anu positive).Omat urang kudu bisa ngaji diri (urang kudu bisa mengkaji diri sorangan ulah resep menyalahkan batur)
 • Urang kudu jadi ajug kalakuan jadi lilin (Ulah nepi ka urang kabeuleum ku kedalan urang, contona urangméré nasihat yagn alus ka batur tapi dina kanyataan sapoé- poé urang kabeuleum ku nasihat-2 anu urangbikeun ka anu séjén kasebut, kawas meujeuhnana lilin anu méré penerangan tapi milu kabeuleum abis babarengan seuneu anu dihasilkeun).

3. Hubungan jeung Alam

 • Gunung teu meunang di lebur, sagara teu meunang di ruksak, buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung henteu kaci dihancurkan, sagara henteu kaci digarah sarta sajarah henteu kacikudu serasi jeung alam.).
 • Tatangkalan dileuweung téh kudu di pupusti (Tatangkalan di leuweung ituh kudu di hormati, kududibédakeun istilah dipupusti (dipihormat) kalayan dipigusti (di Tuhankan) loba anu salah harti di dieu).
 • Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak (leuweung kudu dijaga, cinyusu kudu dimaintain lamunhenteu mangka manusa baris tunggara).

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

Yosep Permana

Hatur sewu panuhun..aya tiron tironeun

rudi

Sae pisan eta papatah na

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: