• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngabebenah Bandung
Lain Ngabebetah Batur

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
rarancang gambar Bandung Teknopolis [Potrét/Ilustasi: net]

Lahan subur pasawahan jeung pakebonan Gedebage, bakal salin rupa jadi kawasan Bandung Teknopolis. Ayana parobahan tata ruang wilayah, luyu jeung aturan undang-undang, jinek, mangpaat saloba-lobana keur karaharjaan masarakat. Kumaha ari Bandung Teknopolis?

Kurang leuwih 800 hektar di wilayah Gedebage, mimiti April 2015 bakal resmi jadi proyek nasional kawasan Bandung Teknopolis, di mana jadi wilayah ngahijina tempat usaha, paimahan, kaulinan, oge pamarentahan. Nurutkeun Walikota Bandung, Ridwal Kamil, Bandung Teknopolis, bakal jadi "kota" anyar berbasis Informasi Teknologi. Pausahaan-pausahaan IT kasohor, saperti Twitter, RIM, Facebook, Kaskus, jeung sajabana bisa ngantor jeung muka usaha di eta tempat. Kitu deui, para investor nu kabita ku potensi pasar Indonesia oge mimiti jul-jol, saperti ti Amerika, Jepang, oge ti Timur Tengah.

Bandung Teknopolis nu bakal ‘nyulap’ kawasan subur pasawahan jadi kawasan IT, oge bakal jadi tempat pamarentahan Kota Bandung. Lantaran kitu, ka harepna, Kota Bandung moal deui ngandelkeun sektor pertanian.

 

Ulah Saukur Ngabebetah Batur

Jlug-jlegna wawangunan, bisa medalkeun harepan mangsa ka hareup nu leuwih hadé batan saméméhna. Lantaran, bisa jadi pangjurung rupa-rupa kagiatan geusan jadi cukang lantaran masarakat ngahontal karaharjaan. Pangwangunan tandaning ketak ngaléngkah.Mangpaatna bakal karasa ku balaréa. Ngan, lain tanpa pasualan, lantaran geder jeung gedurna pangwangunan pisik gé, tara tuna tina mamala. Saperti lumangsungna pangwangunan Bandung Teknopolis, bisa medal patalékan, naha éta téh pangwangunan di daérah atawa ngawangun daérah? Patalékan kitu, bisa loba rambat kamaléna, lantaran, tujuanana  bakal gumantung kana buktina.

Upama ukur ngawangun di daérah, mangpaatna  mah, mémang,  bisa keur saha waé. Lian ti mangpaat keur nu ngawangunna bisa ogé karasa ku nu dumuk di sabudeureun éta tempat. Ngan, patalékan saterusna, naha énya pribumi oge bisa ngararasakeun mangpaatna?

Nurutkeun Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, paniten hukum jeung tata tuang Universitas Parahiyangan, mangpaat jeung madorotna proyek Bandung Teknopolis, sawadina kudu diayakeun heula konsultasi publik. “Sanes sosialisasi publik deui, namung kedah tos konsultasi publik,” pokna. Salila ieu, ni katiten, cek Prof. Asep, pangwangunan, lain ngahangkeutkeun konsep padat karya, tapi geus robah jadi padat modal. Lantaran kitu, pamarentah Kota Bandung, kudu bisa nyayakinkeun mangpaatna ka masarakat.

Bandung boga kawasan teknopolis nu engkena jadi kawasan next Silicon Valley, memang pikareueuseun. Nu daratang ka Bandung oge bakal murudul. Henteu wae urang daerah di Nusantara tapi oge ti mancanagara. Lantaran kitu, cek Prof. Asep teureuh Bandung teh, ngawangun teknopolis Gedebage ulah saukur keur ngabebetah batur.

Upama paniten ahli tata ruang kitu, lantaran konsep teknopolis merlukeun SDM nu lain edel-edel. “SDM-na sanes cekap ku pinter wungkul, tapi kedah ageung modal. Ari bangsa urang, utamana urang Sunda nu palinter, naha tos garaduh modal? Karunya atuh upama pribumina mung saukur jadi pagawe OB atawa Satpam wungkul mah!,” pokna deui.

Luyu jeung undang-undang, yen pangwangunan sagede-gedena keur karaharjaan masarakat. Lantaran kitu, dina ngukur pemataan ruang oge, sahenteuna kudu bisa nyumponan tilu sarat. Kahiji, aya niley tambah, kadua hak-hak masarakat bisa katedunan, katilu aya panghasilan masarakatna. “Ieu prinsip keur ngajamin lumangsungna pangwangunan nu mangpaat,” pokna.  

 

Konsultasi Publik

Kawasan lahan subur keur tatanén bakal leungit. Diganti ku mangpaat séjén teknopolis tea. Tah, parobahan kawas kitu ogé, bisa robah nu ngararasakeun mangpaatna. Sual parobahan, tangtu neueul kana rupa-rupa, kaasup sual budaya kaarifan lokal.

“Pami budaya mah umum, mung budaya lokal Sunda jeung pasipatanana tetep ulah ical,” cek Prof. Asep Warlan Yusuf tandes. Pangna kitu, pamarentah Kota Bandung, sagancangna kudu ngayakeun konsultasi publik. Sahenteuna aya opat sual nu perlu dikonsultasikeun ka publik. Kahiji, lantaran proyek Teknopolis lain harga mati, pemkot Bandung sagancangna kudu mampuh ngayakinkeun, yen proyek Bandung Teknopolis lain keur kepentingan batur, tapi dumasar kana pangabutuh masarakat Bandung.  Kadua, masarakat kudu apal, naon untungna jeung naon rugina. Katilu, pamarentah Kota Bandung kudu ngayakinkeun ka masarakat, yen proyek Bandung Teknopolis lain keur tempat mekarna potensi urang batur atawa nagara deungeun. 

“Pami opat pasualan henteu dikonsultasikeun heula ka publik, teu mustahil urang lembur bakal jadi semah di lemburna sorangan,” pokna tembres. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: