• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sunda di Tapel Wates

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Urang Sunda pituin, lain ukur dumuk di Propinsi Jawa Barat jeung Banten, tapi deuih di Jawa Tengah. Apan, urang Sunda gé nyicingan sabagian Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nu dumuk di dinya téh, sumebar di sababaraha kacamatan.

Najan dumuk di Propinsi Jawa Tengah, urang Brebes mah angger wé ngarsa pituin Sunda. Maké basa sapopoéna, basa Sunda. Kitu deui tata carana hirup  jeung gaul sapopoé, saperti urang Sunda umumna. Atuh, kanyaah  kana budaya Sunda gé  teu  kahalangan ku wates administrasi pamaréntahan.

Ari dina ngalarapkeun kanyaah kana Sunda, tangtu wé béda jeung urang Jawa Barat. Apan, di Brebes mah, teu kauger ku Perda Jawa Barat, saperti Perda No 14 Tahun 2014  ngeunaan basa, sastra, jeung aksara Sunda téa. Lantaran, larapna éta Perda mah, ngan di wilayah Propinsi Jawa Barat.

Upama di Jawa Barat miara jeung mekarkeun basa Sunda téh aya payung hukumna anu jinek, di Brebes mah teu kitu. Ngan, ari karep jeung kahayang urang Brebes mah teu kahalangan ku aya atawa teu ayana   pangrojong pamréntah. Apan, saperti pangajaran basa Sunda najan teu aya rengkolna di sakola, pihak sakola tetep ngajarkeun basa Sunda. Carana, kajeun jadwal pelajaranana mah pangajaran basa Jawa, ku guru mah dipaké ngajarkeun  basa Sunda.

Kitu deui tarékah ningkatkeun ajén guru, karepna tembong. Ecés tur bari prakna. Nu kawas kitu téh, saperti nu kabandungan di Kacamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Para guru di dinya samiuk ngayakeun ‘workshop’  ngeunaan basa, sastra jeung karawitan Sunda. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (3)

nita

Bagja tur reueus wirehna seueur keneh pahlawan sunda.... mugia di paparin kawaluyaan ka sing saha wae anu masih keneh ngajenan bahasa sunda urang,amin.

Karsono Kasyfudin

Hoyah, kuring oge lahir, hirup, bisa jadi bakal maot di tatar Jawa Tengah, tapi geus umur 70 taun, sunda kuring sakulawarga teu bisa leungit, sok sanajan di skolaan mulai SR dugi ka SMP diajar (bari teu ngarti) teh ku bahasa Jawa. Da kitu kurikilimna cenah.

Disman

Asalamualaikum abah, hapunten abdi teh teacan mahir bahasa sunda, kedah sakolah ti majalah mangle, upami kersa abah kedah ngintunken ka facabook abdi

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: