• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

PON Kasalapan Welas
Ngukur Jabar di Tingat Nasional

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
Mangle
Gupernur Jawa Barat ngawanohkeun PON Jabar [Potrét/Ilustasi: dok.istimewa]

Rupa-rupa ukuran ajén-inajén propinsi di tingkat nasional téh.  Widang olah raga, Pekan Olah Raga Nasonal (PON) salah sahijina. 

Balon téh warna-warni, teu kurang teu leuwih 555 siki. Dihiberkeun ti Lapangan Sempur, ngalanglang awang-awang kota Bogor. Balon nu dihiberkeun harita, mémang istiwewa, lantaran cicirén geder sumanget warga Jawa Barat nyangahrepn pesta rongkah, PON ka-19 nu lumangsung di Jawa Barat.

Di sabudeureun tempat acara, aya Wall of Sprit tina lawon bodas. Dibébérkeun nu saterusna ditaréken ku nu hadir dina éta acara. Di antarana nu néken éta lawon téh, H. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), jeung Bima Arya (Walokota Bogor). Saterusna, éta kanvas nu panjangna lima welas meter téh, ditaréken ku hadirin, sarta masing-masing nepikeun pangrojongna ka para atlet Jawa Barat nu baris  tandang makalangan dina PON Jawa Barat.

Aweuna Pekan Olah Raga Nasional (PON) Jawa Barat, mingkin dieu mingkin nyebar. Kitu téh teu lupas tina tarekah paniatia PON Jabar jeung pamarentah Jawa Barat nu tuluy-tuluyan ngembarkeun éta kagiatan. Apan saméméhna gé panitia téh sababaraha kali ngembarkeun PON Jabar ka balarea.

Kagitan-kagiatan nu ngirut kapanasara balaréa, teu weléh haneuteun ku nu lalajo. Komo deui, da harita mah, lian  acara Car Free Day téh, ogé direuah-reuah ku rupa-rupa pintonan seni. Aya panggung nu ngablag, lega tempat pintonan. Di antarana, aya pintonan ‘upacara adat’ nu dipasieup ku peta jeung paripolah Wa Lengser téa.

 

Ngukur Jabar

Acara nu lumangsung (Minggu, 15 Maret 2015) isuk-suk téh, nungtun kapanasaran balaréa. Tangtu deui, panitia gé ngamangpaatkeun éta kagiatan ku ngayakeun rupa-rupa acara. Di antarana, apan aya lomba ngalukis sagala nu pamilonna para murid SMA.

Acara nu jejerna “Ngitung mundur  555 poe deui ka prakna PON, simbulna téh dilaksanakeun ku  Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Bima Arya,  para anggota  DPRD, katut  panitia calagara ngaleupaskeun balon ka awang-awang téa.

Enya, éta kagiatan téh euyeub tur rempeg. Embaran yén lumangsungna PON téh 555 poe deui, direuah-reuh ku rupa-rupa kagiatan. Aya hiburang nu dipintonkeun ku 55 urang  artis asal Jawa Barat, rampak kendang, ogé pasanggiri ngagambar  ‘wall of art’.

Ahmad Heryawan, nu ogé  Ketua Umum PB PON Jawa Barat nétélakeun,  sosialisasi nu lumangsung di Bogor,  sangkan  PON téh parat kana haté sakumna masarakat nasional, hususna Jabar.

Upama kagiatan kawas kitu dilaksanakeun tuluy-tuluyan, mémang sangkan éta kagiatan téh, leuwih dipiwanoh balaréa. Karepna gupernur kitu gé, kasaksén dina kagiatan  nu dilakasakeun saméméhna. Sawatara waktu ka tukang,   ceuk gupernur  dina  tanggal 14 Desember 2013 pihakna gé ngayakeun sosilasi kawas kitu waktu PON  999 poe deui. Saterusna,  4 April dina waktu eta kagaitan  888 poé deui nu lumangsung di buruan Gedung Sate Bandung. Harita mah, sakalian panitia téh masrahkeun  maskot PON ka para bupati/ wali kota di Jabar.

Satersuna, waktu PON  ka-16 nitih wanci 777 poe deui, kagitan nu sarupa diayakeun tanggal 25 Juli 2014 di Gedung Sate. Harita mah, sakalian ngaresmikeun dipakena sekertariat  PB PON XIX/2016 tempatna di urut gedong  DPRD Jabar. Saterusna, ditturkeun ku embaran 666 poé deui PON ka-19 nu lumangsung di Bandung.

"Ayeuna ngitung mundir dilakasankeun  di Bogor, kalayan acarana kum kanggo masarakat,”  ceuk Kang Ahér (kitu katelahna ieu gupernur Jawa Barat téh.

Geusan Karaharjaan

Kang Ahér mah miharep,  hajat rongkah tatar Sunda téh, lain ukur suksés ngalaksnakeunana, dina harti bérés-roés tur suksés, tapi deuih préstasi atlet Jawa Barat gé kudu punjul. Jabar gé apan kungsi jadi juara umum, saperti taun  1961. Ti harita, can ngalaman deui mamanis jadi juara umum téa.

Dina PON nu pangahrina, Jawa Barat téh jadi pinunjul kadua, sanggeus  DKI. Nya, ayeuna waktuna ceuk gubernur Jawa Barat jadi juara umum, atawa nu jadi kacapangan urang Sunda mah Jabar Kahiji!

Keur ngahontal udagan, tangtu wé pihak Jawa Barat gé, tatahar kalayan daria. Saperti ditetelakeun ku gupernur sawatara waktu ka tukang dina salah sahiji kasempetan di Bandung, pihakna tersus ngabina jeung nalingakeun para atlit nu baris makalangan dina PON. Lian ti éta, gubernur gé ngahiap-hiap sangkan atlet asal Jawa Barat di mana waé ngancikna, kaasup nu di luar nagri, milu ngarojong tur ilu-biung dina ngahontal Jabar Kahiji.

Keur gupernur, suksésna PON, bakal loba mangpaatna. Apan, tina olah raga gé, bakal tuwuh kapercayaan diri. Ukuranana, sabada ngabanding-banding jeung kamampuhan pihak séjén. Atuh, PON nu ngagambarkeun kakuatan hiji propinsi di tingkat nasional gé bakal jadi gambaran kana ajen-inajen masarakat di éta propinsi.

Galibna  tempat nu jadi pangjugjugan, bakal gedé  mangpaatna. Apan, nu daratang  ka Jawa Barat téh, dulur-dulur sa-Nusantara ti sakumna propinsi di lemah cai. Mun diitung-itung, lain ukur para atlet nu bakal nyemah ka Jawa Barat téh, tapi deui para official-na jeung para bobotohna.

Lobana semah, loba kabutuhna, panginepanana, alat patalimargana, katuanganana, ogé oleh-olehna. Kabeh gé, bisa nguntungkeun masarakat sacara ekonomi mah. “Kantun masarakat ngamangpaatkeunana,” pokna.

Ukuran Suksés

Nataharkeun hajat rongkah, mémang misti ti anggalna. Ti jauhna kénéh, pamaréntah Propinsi Jawa Barar gé bebenah. Pasilitas pakeun lumangsungna ‘pertandingan’ ceuk gupernur mah taya masalah. Lapangan-lapangan olah raga nu baris dipake bisa réngsé dina waktuna. Kitu téh, lantaran pasilitas olah raga di Jawa Barat, ceuk Kang Ahér, geus kumplit. “Kantun ngabebenah, ngalereskeun kakiranganana,” pokna.

Pamondokan gé kitu. Di Bandung, loba pisan hotel rupa-rupa kelas nu nyampak di saban tempat. Cenah, masing-masing kontingen atawa rombongan kari mesen sakahayang!

Upama pamarentah Jawa Barat ti anggalna tatahar, mémang hayang ngahontal tujuan, Jabar Kahiji, atawa Jawa Barat jadi juara umum. Ngan, teu ukur kitu, da nu penting pisan téh deuih ‘sukses’ administrasi. Naon tea? Ceuk Kang Ahér, satutasna réngsé PON, ulah nepi ka aya rambat kamalena. Hartina, kudu sukses  ‘administrasina’ téh, sangkan di ahir taya pasualan hukum nu tumali jeung waragad. “Ulah dugi ka aya nu dipariksa pulisi, kajaksaan atawa KPK,” pokna dibarung mesem. 

Ketua Harian III PB PON XIX Iwa Karniwa miharep kagiatan PON téh dipiwanoh sakumna masarakat Jawa Barat. Ku lantaran kitu, cenah, sosialisasi PON  téh kudu digarap kalayan daria. Tangtu tujuan sosialisasi gé, sangkan masarakat wanoh jeung ngarasa yen éta kagaitan téh jadi bagian tina kagitanana. “Sadaya masarakat kedah janten bagian  suksésna PON téa,” pokna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: