• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pasanggiri Nulis Carita Lucu

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook

Dina Miéling Milangkala ka-58 Majalah Manglé (21 Novémber 1957 - 21 Novémber 2015), baris diayakeun Pasanggiri Nulis Carita Lucu keur sakumna mitra Manglé sadaya.

Pasaratanana :

1. Nu ditulis kudu karya asli, lain tarjamahan atawa meunang nyarungsum , sarta tacan kungsi

dimuat dina media citak mana baé.

2. Panjangna naskah maksimal 4.000 tepi ka 7.000 karakter atawa 700 tepi ka 1.200 kecap.

3. Karyawan/wartawan majalah Mangle teu meunang miluan Pasanggiri nulis carita lucu.

4. Pamilon bisa ngirimkeun naskah maksimal dua judul.

 

Naskah dikirim ka redaksi Manglé, Jl. Pangkur No. 20, Bandung, atawa kana email:

redaksimangle@yahoo.com (file nu dikirim ditulisan “Sayembara Carlu”).

Saelat-elatna tanggal 18 November 2015.

Para piunggul baris dilélér Hadiah “Artos Kadeudeuh” ti Mangle totalna:

genep juta rupia ditambah Piala Gubernur Jawa Barat & Bupati Bandung.

·         Hadiah Piunggul kahiji Rp. 3.000.000,00 (Tilu Juta Rupia)

·         Hadiah Piunggul kadua Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupia)

·         Hadiah Piunggul katilu Rp. 1.000.000,00 (Sajuta Rupia)

·         Hadiah tos kalebet honor dimuat dina Manglé.

 

Karangan séjénna anu diajén pantes, bakal dimuat dina

Manglé, tur dihonoran sakumaha mistina.

 

Rédaksi Manglé

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: