• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Milangkala Mangle
di Puseur Kota

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook
Mangle
Milangkala Mangle ka 58 di Gedong Sate [Potrét/Ilustasi: Opik]

Milangkala Manglé ka 58 geus lekasan. Tempatna di Aula Barat Gedung Saté, Jalan Diponegoro Bandung, Sabtu 21 Nopember 2015, kalawan dipiéling pinuh ku rasa sukur ka Gusti Alloh Swt.

Majalah Manglé nu ngadeg taun 21 Nopémber 1957, nepi ka ayeuna terus medal, kalawan midangkeun tulisan-tulisan nu ngandung ajén-inajén kasundaan. Sajanan kiwari mangsana globalisasi, tapi majalah Manglé (majalah mingguan basa Sunda), teu pareumeun langganan. Malah sanggeus robah manajemén nu dicekel ku inohong Sunda H. Uu Rukmana, oplag Manglé ogé beuki ngaronjat.

"Ku teras tiasa medalna majalah Manglé, alamdulillah muji syukur ka Gusti Alloh Swt. sareng tiasa dipiéling kalawan agréng babarengan wargi-wargi urang Sunda di gedong saté. Mudah-mudahan ieu acara janten pamiangan deui kanggo Manglé teras ngaronjat dina mangsa nu bakal datang," saur Pimpinan Umum Majalah Mangle, Uu Rukmana reueus.

Saterusna mah, dipiharep, ceuk H. Uu ogé, majalah Manglé, mudah-mudahan jadi kareueus jeung pameungkeut urang orang Sunda di mana waé. "Mudah-mudahan urang Sunda leuwih unggul, malihan tiasa berperan di tingkat nasional," pokna deui.

Pedaran Manglé nepi ka ayeuna tetep pada mikareueus. Lantaran eusina ogé lain saukur méré wawasan ngeunaan kasundaan, tapi ogé medarkeun pangajaran basa Sunda keur barudak sakola diajar basa Sunda. Pangna kitu, Manglé ogé bisa dijadikeun rujukan pamaréntah dina ngalarapkeun Perda basa daerah di Jawa Barat.

Acara milangkala Manglé harita euyeub kacida. Atuh nu daratang loba, malahan nepi ka teu kabagian korsi. Ieu bukti, yén Manglé tetep jadi pameungkeut urang Sunda jeung tempat anjang sono patepungna urang Sunda. Malahan lain waé masarakat tapi disumpingan ogé ku gupernur Jawa Barat jeung pamaréntahan, para inohong Sunda, budayawan, para Rektor jeung civitas akademika ti para paguron luhur, saperti ti ITB, Unpad, UPI, ogé Unpas.

"Mudah-mudahan SMA/SMK nu aya di handap Pamarentah Provinsi Jabar sadayana tiasa langganan Manglé. Insya Allah Manglé awét, sok sanaos aya fluktuasi, tapi simkuring ngaraos yakin, ayeuna mah Manglé bakal ngaronjat jeung kuat," saur H. Ahmad Heryawan Gupernur Jawa Barat téh.

Kitu deui dina biantara wawakil ti paguron luhur, Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsyah mah, kacida mikareueusna ka Manglé. Malahan bakal tetep nyaah jeung mikareueus ka Majalah Manglé.

Acara dipungkas ku murak tumpeng minangka puncak acara milangkala Manglé nu ka 58 taun. Pa H. Uu Rukmana masrahkeun ka Pa H. Ahmad Heryawan.

Sanggeus puncak acara, saterusna aya pamasrahan layang pangajén ka para juara Pasanggiri Nulis Carita Lucu Majalah Manglé ogé ka para agén Manglé nu panglilana, panglobana jeung panghadéna. Anapon nu harita kabiruyungan juara pasanggiri nulis carita lucu, nyaéta: Kahiji beunang ku Yuyun Yulistiani judulna : Rebo Nyunda. Kadua ku Erwin Wahyudi, judulna Bu Maya, jeung katilu: Enang Rokajat Asura judulna Seupan Sampeu. Sedengkeun agén-agén Manglé nu meunang pangajén, nyaéta : Agén Uha Bandung, Cucu Agéncy Bogor sareng Agén Ohin Subang.

Méméh tutup acara, hiburan Sudong (Sulap jeung Dongeng) ku Kang H. Taufiqurrahman, nu harita nyulap barang jadi kekembangan nu seungit tur éndah. “Ieu kembang kasanggakeun ka sakumna Ais Pangamping Manglé. Wilujeung Milangkala Manglé ka 58 taun. Mugia apanjan apunjung,” ceuk Kang Opik nu harita langsung ditampi ku H. Rukmana. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: