• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ungkara Lalangit Rasa

Buku Hasil Para Pangarang Léléngkah Halu

Kintun kana Facebook
Mangle
Loncing [Potrét/Ilustasi: Agung]

Dina poé Ahad (12/11), anggota grup Fésbuk SCS ngayakeun riungan di Punclut, Lémbang. Ku ayana riungan henteu saukur silaturahmi para anggotana hungkul, tapi riungan téh saenyana mah hiji kagiatan launching medalna buku antologi karya sastra anu judulna “Ungkara Lalangit Rasa” hasil karya sababaraha pangarang anyar anu jadi anggota di grup Fésbuk SCS. Niat tina medalna ieu buku téh basajan, ngan ukur hayang ngadokuméntasikeun karya-karya pangarang anyar sangkan jaganing géto bisa jadi hiji bukti yén para pangarang anu midang di éta buku téh kungsi nyieun hiji karya. Ku niat kitu hungkul ogé, antukna loba pangarang-pangarang anyar anggota grup Fésbuk SCS anu hayang midangkeun karyana dina buku. Eusining buku ngawengku karya-karya sastra hasil ti 31 pangarang nu mangrupa carpon, cartibag, fikmin, jeung sajak.

Maksud dijieunna grup Fésbuk SCS jeung medalna buku “Ungkara Lalangit Rasa” téh pikeun hiji wadah jeung média keur ngadariakeun para pangarang anyar sangkan leuwih daria dina nyiptakeun karya sastra Sunda. Grup téh minangkana mah jadi panganteur ogé keur para pangarang anyar sangkan wanoh jeung média-média citak. Sabada karya aya nu mairan tur diropéa ku para anggota grup, Basyar jeung nu lian salaku admin grup ngajurungkeun para pangangarang anyar sangkan ngapungkeun karyana dina média citak. Inyana ogé teu weléh méré sumanget ka para pangarang anyar sangkan leuwih wani pikeun ngapungkeun karyana ka média citak.

Grup Fésbuk SCS ieu gé mikahayang sangkan bisa jadi hiji grup karya sastra anu bisa nanjeur saperti grup-grup anu saacanna; FBS jeung Fikminer. Tina grup ieu ogé dipiharep bisa manggihan bakat-bakat para pangarang anyar anu nyamuni atawa disamunikeun sangkan patingpucunghul dina dunya kasusastraan Sunda. “Grup Fésbuk SCS téh sanés ukur grup  Fésbuk balagonjangan, tapi hiji grup anu ngadariakeun anggotana sangkan wantun midangkeun karyana. Mugia waé ku ayana grup ieu téh saatosna mendakan bakat-bakat ti para pangarang anu nyamuni, lajeng tiasa medalkeun seueur buku hasil karya para anggota grup,” ceuk Basyar. *** (Agung)

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: