• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rina Heryani

Nyorakeun Atikan, Tangtungan Indung, jeung Wanoja

Kénging Taufik Rahayu
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1534870433.jpg [Potrét/Ilustasi: ]

Tepung jeung Rina Heryani téh di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, ngobrol téh sabada inyana bérés kuliah di Program Doktoral (S3) Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Wanoja kalahiran Ciamis nu kiwari jadi Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Cimahi téh maskét pisan kana puisi jeung sajak, ayeuna waé geus aya dalapan judul buku sajak jeung puisi karyana nu geus sumebar di sakuliah nusantara.

Ti keur SMP kénéh geus resep kana puisi, lantaran cenah ngaliwatan karya puisi naon-naon nu nyangkaruk dina pikiranana bisa nepi ka masarakat. “Harepanana pamugi sasieureun sabeunyeuran mah seratan puisi sareng sajak sim kuring téh tiasa ngainspirasi ka nu sanés,” ceuk ieu wanoja nu basa tanggal 21-23 April 2018 anyar kaliwat, miang ka Singapura pikeun ngiluan Festival Puisi dan Budaya Internasional nu diiluan ku pamilon ti mancanegara dibarung imut.

Icikibung dina dunya atikan jeung literasi, nurutkeun wanoja nu bisa disebut Rien mah geus jadi kawajiban bisa nulis téh, lantaran dina enas-enasna mah nulis artikel ilmiah jeung sastra téh teu jauh béda. Ngan, sabenerna mun nu can nulis téh lain teu  mampuh, tapi nurutkeun Rien mah lantaran teu wani ngamimitian tret nulisna.

“Nyerat puisi atanapi sajak, kanggo sim kuring mah sanes kanggo nembongkeun kamampuh diri, tapi saleresna mah kanggo ngébréhkeun sareng ngadokumentasi émutan-émutan nu kawilang penting sareng tiasa ngainspirasi nu sanés,” ceuk ieu istri A. Teddy Setiabudi, nu kiwari gaduh putra dua; Shaina Asha Intan Yuliana nu ayeuna keur tolab élmu di Universitas nu aya di Jerman jeung Andre Tajzeva nu karek asup ka sakola SMA Krida Nusantara Bandung.

Resep nulis puisi jeung sajak, ceuk Rien mah tujuan utamana lantaran hayang ngadokumentasikeun pikiran-pikiran jeung pamanggihna ngeunaan kahirupan. Ari dina karya sastra, lian ti bisa kadokumentasikeun  téh bisa ogé sakaligus diapresiasi tur kabaca ku balaréa, “Tiasa ogé kanggo karya-karya sareng buku téh janten titinggal panineungan sareng pamecut kanggo anak sareng incu dina ngadamel karya nu langkung,” ceuk ieu wanoja nu dina taun 2012 asup lima besar Workshop MMAS (Membaca Menulis dan Apresiasi Sastra) tingkat nasional nu diayakeun ku Setditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud.

Inspirasi dina nulisna, ceuk ieu wanoja nu remen kapeto jadi moderator, MC, fasilitator, jeung narasumber di sababaraha kagiatan tingkat kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, jeung tingkat nasional, bisa datang timana waé, ku kituna Rien teu weléh sadia nyatet rupa-rupa ide nu datang.  “Inspirasi téh tiasa dongkap lain wayah, nuju dina kendaraan, di pasar, nuju ngawulang, atanapi nuju naon waé. Mun tos kitu, sok langsung trét diserat,” ceuk ieu pangarang nu kungsi jadi Dosen Luar Biasa di Akademi Fisioterafi  Dustira Cimahi.

Lantaran Rien icikibung dina dunya atikan, tema-tema puisi jeung sajakna ogé leuwih neueul kana ajén-inajén nu matak ningtrimkeun pipikiran jeung haté atawa ajén-inajén didaktif. Mun teu kitu, téma puisi karya Rien ogé leuwih nyorakeun tangtungan hiji indung, pendidik, jeung tema-tema ngeunaan kahirupan wanoja.

Buku-buku puisi jeung sajak karya Rien nu geus medal diantarana: Surat dari Ibu (2015), Beranda Cinta Ibu (2015), Matahari dan Rembulan (2016), Nyanyian Hati (2016), Nyanyian Rindu (2017), Serat Katresna (2017), jeung anyar kénéh medal antologi sajak majumana dina buku Sapamentangan (2018) babarengan jeung penulis Sunda séjénna.*** (Taufik Rahayu)

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: