• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu leupas tina kagiatan pulitik nu geus lumangsung ti sawatara bulan ka tukang. Da, pilihan légsilatif jeung présiden nu lumangsung taun 2019 téh, dimitembeynana mah ti 2017 keneh. Harita, 3 Oktober 2017 asup kana mangsana partey pulitik dapftar jadi pamilon dina pilihan umum.

Léngkah saterusna, nataharkeun para bakal calon législatif téa. Tah, ieu kagiatan mah, dimiitian Juli 2018. Dina tahapan ieu,  para bakal calon téh, didaptarkeun ku masing-masing partéy pulitikna.

Daérah pilihan Jawa Barat nyadiakeun korsi 91 urangeun. Éta jumlah téh, sarua jeung pilihan umum saméméhna. Dina pilihan umum ayeuna, péréléan korsi anggota DPR RI ti Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Barat téh kieu:

Dapil Jabar 1 : Kota Bandung, Kota Cimahi, 7 kursi; Dapil Jabar 2 : Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, 10 kursi; Dapil Jabar 3 : Kab Cianjur, Kota Bogor, 9 kursi; Dapil Jabar 4 : Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, 6 kursi; Dapil Jabar 5 : Kab Bogor, 9 kursi; Dapil Jabar 6 : Kota Dépok, Kota Bekasi, 6 kursi;Dapil Jabar 7 : Kab Bekasai, Karawang, Purwakarta, 10 kursi; Dapil Jabar 8 : Kab Indramayu jeung Kota Kab. Cirebon, 9 kursi; Dapil Jabar 9 : Kab Subang, Majalengka, Sumedang, 8 kursi; Dapil Jabar 10 : Kab Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, 7 kursi; jeung Dapil Jabar 11 : Kab Garut, Kota jeung Kab Tasikmalaya, 10 kursi.

Upama niténan jumlahna,  sora legislatif asal Jawa Barat téh, lain lalaworakeuneun.  Lobana,  91 urang tina 575 anggota legislatif nu ngantor di Senayan. Atuh, kakuatan sorana gé, boga ‘potensi’ geusan mangaruhan kawijakan nasional.

Najan kandidat téh dicalokeun ku partéy pulitik, ari enas-neasna mah, mawa sora ti daérah pilihan masing-masing. Ku lantaran kitu, meujeuhna, upama éta sora téh mangpaat keur balaréa, sakurang-kurangna keur masarakat nu aya di dapil masing-masing.

Dina kontéks Jawa Barat, anggota législatif téh, najan pancénna ‘nganasional’ teu bisa mopohkeun nu boga sora. Da, arinditna ka Senayan jadi anggota DPR téh, mawa sora rahayat di masing-masing daérahna. Ku lantaran kitu, meujeuhna deuih upama urang daérah gé ngandelkeun kanyaah pultisi nasional nu mariang ti lemburna.

Hadirna wawakil rahayat dina kahirupan kabangsaan jeung kanagaraan, enas-enasna mah, geusan jadi cukang lantaran tujuan ngadegna ieu nagara ngawujud dina kanyataan. Apan, di antarana téh, sangkan rahayat bisa hirup jeung huripna, ogé katangtayungan hak-hakna.

Dina mangsa kakawasaan dilaksanakeun ku kaum éksékutif, para wawakil rahayat téh sawadina mastikeun yén kakawasaan nu diwaragadan ku duit rahayat, mangpaat sagedé-gedéna keur sakumna warga nagara. Nilik ka dinya, pancén pulitisi di parlemén  téh, seuhseuhanana mah demi kapentingan masarakat.

Karep jadi anggota législatif, ditatangtayungan ku undang-undang. Saha waé gé bisa nyalég, bisa jadi wawakil rahayat Jawa Barat asal nyumponan sarat. Ngan, tangtu nu dipikabutuh ku rahayat mah, lain ukur nu daék tapi deuih nu boga kamampuh jeung kanyaah. Kamampuh ngalaksankeun peranna luyu jeung kalungguhanan. Ari kanyaah mah, mémang dipikabutuh pisan, sangkan para wawakil rahayat henteu poho ka rayat nu diwakilanana.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: