• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Lini Palu - Donggala
Katungara Urang Saréréa

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook
Mangle
Lini Palu & Donggala [Potrét/Ilustasi: dok. (istimewa)]

Sedih kingkin,  kitu nu kaalaman ku dulur-dulur urang di Donggala jeung Palu, Sulawesi. Najan anggang, da puguh tunggal sadulur sasama umat manusa mahluk Pangeran, kajadian lini jeung tsunami kawas kitu téh, jadi katunggara urang saréréa.

Urang nu ngancik di Jawa Barat, sarua milu nalangsa. Dulur-dulur urang di éta tempat, loba nu tilar dunya. Atuh, nu saralamet gé moal kurang-kurang nalangsana, lantaran kaleungitan anggota kulawarga, dulur, baraya, jeung tatangga.

Mamala séjén, saperti leungiteun pamatuhan gé, teu gampang diungkulanana. Ku lantaran kitu, nya kawajiban urang saréréa, milu ngurangan bangbaluh nu tumiba ka arinyana. Tangtu loba cara, boh nyumbang materi, boh ku pangdua,  muga  Gusti Nu Mahasuci, maparinan jalan kaluar nu panghadéna keur dulur--dulur urang nu ayeuna ngarandapan tunggara.

Musibah demi musibah, bagian tina runtuyan kahirupan manusa. Dina ‘kateuwalakayaan’, tarékah mah, teu meunang kateug. Mémang,  lini jeung tsunami téh, teu bisa disinglar, tapi tatahar sangkan mamalana bisa dikurangan, masih bisa ditarékahan.

Kajadian-kajadian ti mangsa ka mangsa sawadina jadi luang jeung pangalaman. Da, lobana korban gé, lain ngan lantaran lini jeung tsunamina wungkul, tapi ogé alatan sejen, saperti teu apal ka mana kudu nyingkahan éta musibah.

Urang percaya, pihak pamaréntah gé, satékah polah sayaga, geusan nyanghareupan musibah. Da, aya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nu pancenna geusan ngaantisipasi jeung ngungkulan bencana téa. Tapi, tangtu wé teu cukup ngandelkeun éta pihak, lantaran peristiwa kawas kitu téh bisa kajadian iraha waé jeung di mana waé nu bisa jadi moal gampang ‘kahontal’ ku pamarentah wungkul. Hartina, sakumna pihak gé tetep kudu sayaga malar mamalana bisa disinglar, copélna dikurangan.

Lian ti kitu, musibah kawas kitu gé, sawadina leuwih nguatan duduluran salaku sasama pangeusi jagat. Manusa jeung manusa kabeungkeut ku ‘takdir’ nu sarua, teu weléh disanghareupkeun kana rupa-rupa bancang pakéwuh. Ngan, upama urang jeung urang silih pikanyaah, nu nandangan musibah gé, moal ngarasa nunggelis teuing. Mudah-mudahan, nu mulang ka kalanggengan alatan éta musibah, kenging tempat nu panghadéna mungguhing Alloh Swt. Atuh, nu ditinggalkeunana, muga dipaparin katabahan, nampi cocobi ti Gusti Nu Mahasuci. ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: