• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pupulasan

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang atawa produk, sok satékah polah éta barang téh dicitrakeun sahadé-hadéna. Atuh, upama citra éta produk hadé, masarkeunana ogé moal hararésé. Sabalikna, upama citrana kurang hadé atawa goréng, éta barang gé moal payu.

Citra mah lir eunteung. Mun barang nu saenya hadé, ngelemeng dina kaca gé bakal kitu. Sabalikna, mun barangna goréng nu ngalangkang dina eunteung gé, kawas aslina. Hartina, citra mah, mémang gambaran nu katangkep dina persépsi.

Pentingna citra hadé dina kahirupan sapopoé, lantaran éta gambaran téh bisa mangaruhan kana pamanggih batur ka pihak nu nembrakkeun éta citra téa. Kawas citra pribadi salah saurang, éta téh gambaran si éta jalma  ‘nu karekam’ ku pihak séjén.

Tina kecap citra (rupa, gambar, gambaran)bisa mekar jadi rupa-rupa kecap, di antarana, jadi kecap pencitraan (proses, cara ngawangun citra). Tapi, dina kamekaranana, éta kecap pencitraan téh, boga harti sejen atawa dihartikeun séjén, saperti upaya némbongkeun gambaran anu lain saenyana.

Dina basa Sunda, aya istilah nu sarimbag jeung pencitraan, nya éta pupulasan. Saperti dina paribasa, lain geulis pupulasan. Tah, éta mah ngagambarkeun geulis nu saénya, lain ukur make up atawa lantaran geus dihias satakerna. Upama  nu digambarkeun téh lain nu saenyana,  hartina gé lain citra nu saétuna. Nu kawas kitu mah, pupulasan atawa ‘pencitraan’ téa.

Pulas jeung pupulasan remen dalit. Hadirna kecap pupulasan mah, lir sulur nu bisa ngaganti pulas iraha waé. Dina mangsa ajén henteu saenyana, lantaran dileuwih-leuwihkeun, mangka hartina ajén éta barang téh pupulasan.

Saha waé bisa némbongkeun pulas jeung pupulasan. Dina mangsa metakeun paripolah nu hayang katangar, misalna, peta kitu téh bisa kaasup kana pupulasan. Tah,  dina dunya pulitik mah, pencitraan atawa pupulasan téh kaasup anu ilahar.

Dina mangsa kompanye hayang meunang dukungan rahayat, upaya pencitraan atawa upaya nu pupulasan téh mingkin nembrak. Ti miiti jengléngan poto kandidat, nepi ka program-programna, diusahakeun némbongkeun citra nu matak ngirut.  Poto bisa ‘disulap’ leuwih hadé batan rurupaan nu saenyana. Kitu deui sakur nu sakira-kira ngaganggu kana citra hadé, diupayakeun dikurangan atawa dileungitkeun.

Upma pulas jeung pupulasan téh larapna kana program, bisa jadi ngan ukur hayang katémbog guluburna wungkul. Atawa, hayang némbongkeun jengléngan program nu kaasup ‘wah’. Ngan, upama programna pangwangunan téh ngan saukur mentingkeun pencitraan, tangtu wé loba nu kuciwa, lantaran, kanyataan nu digembar-gemborkeun hadé téh, bisa jadi ukur lalambé.

Najan pulas jeung pupulasan téh dalit,  enas-enasna mah, butuh kajujuran misahkeunana. Upama program téh, ngan ukur pencitraan, tangtu wé sasarana nu sabenerna mah, bisa kaliwat atawa henteu kahontal. Tah, ku lantaran kitu, mémang butuh kajujuran sakumna pihak, pangpangna mah kajujuran pihak-pihak nu boga kakawasaan jeung wewenang.

Dina saban ganti babak kapamingpinan, mémang sawadina, aya parobahan. Nu geus hadé, misti leuwih alus; nu can kahontal diupayakeun katepi dina mangsa nu bakal datang. Tah, wanci nu mustari nata deui léngkah kakawasaan téh,  dina mangsana pililihan pamingpin saperti pemilu, pilprés, pilkada, jeung sajabana.

Citra jeung pencitraan, pulas jeung pupulasan, bisa hadir  iraha waé.  Komo deui dina usumna ganti kapamingpinan mah, éta paripolah téh subur naker. Tapi, rahayat nu boga sora nangtukeun saha nu misti dipercaya, boga peurah nu teu bisa dibantah. Tinimbangan rasional, hasil tina utang-itung balitungan, kalayan ngimeutan tapak lacak lalampahan para kandidat,   sageuy kapoosan! Adu-manis hasil olah pikir jeung olah rasa, jadi palakiah geusan nitipkeun harepan dina bilik sora. ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: