• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Basa Manglé
Milangkala

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
Mangle
milangkala Mangle ka-61 [Potrét/Ilustasi: rudi]

Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi tuturus ieu majalah lana makalangan. Dina poé Rebo, 21 Nopémber, Manglé panceg nincak umur 61 taun, diitung tina mangsa medar munggaran di Bogor, Jawa Barat  21 Nopémber taun  1957.

Malar mayeng nepi ka jaga, ais pangampih ieu majalah gé satékah polah metakeun tarékah. Da sadar, yén mitra Manglé ayeuna,  béda jeung ka tukang-tukang. Kitu deui palanggan ieu majalah gé, ‘beda’  generasi. Najan kitu,  umumna, para mitra pamaca Manglé nu ayeuna, nyantél jeung generasi pamaca Mangle saméméhna. Apan, teu jarang nu jadi palanggan Mangle ayeuna téh lantaran sepuh-sepuhna oge mitra pamaca Manglé. Hartina, pawarisan kanyaah ka Manglé téh mayeng ti mangsa ka mangsa.

H. Uu Rukmana, Pupuhu Majalah Mangle

Lobana nu mikanyaah ka ieu majalah, keur ais pangampih mah, jadi nambahan kaludeung. Atuh, karep ieu majalah,  di antarana, milu nebarkeun basa jeung budaya Sunda di sarakanana, ngarasa loba balad. Tah, pangrojong ka Manglé gé, écés dina waktu ieu majalah Milangkala ka-61 nu lumangung di Hotél Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang 45 Kota Bandung. Harita, para inohong Sunda, seniman/budayawan,  para pajabat pamarentah Propinsi Jawa Barat jeung sajabana, sarumping kana acara Milangkala Manglé.

Dina umur sawidak punjul hiji, Manglé tetep ngagedurkeun sumanget. Harepan mah, lian ti bisa mayeng medal, ogé jadi pameungkeut tatali silaturahmi urang Sunda sakumna. Muga waé, Manglé gé jadi imah balaréa, geusan nguatan ati sunda, jati sunda, jeung jajatén Sunda.

Ais pangampih, ngahaturkeun réwu-réwu nuhun ka sakumna pihak nu parantos ngarojong kana Milangkala Manglé, 21 Nopémber kamari. Mugia, sagala rupi kasaéan para mitra sareng wargi-wargi sakumna kénging balesan ti Alloh Swt. Amin. ***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: