• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ridwan Kamil
Ngaresmikeun Kantor Majalah Manglé

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook
Mangle
Peresmian kantor [Potrét/Ilustasi: Raisyan]

Rupa-rupa kapunjulan, boh sacara géografis nu nampeu ka puseur kakawasaan, boh sacara jumlah padumukna, dina émprona mah, can jadi kauntungan keur urang Sunda sakumna. Tah, kanyataan saperti kitu téh, remen kacatur dina meh saban tepungna para inohong masarakat Sunda.

Saperti dina paresmian kantor anyar Manglé di Jalan Wirangrong No. 2, Kota Bandung, kanyaah para tokoh ka sarakan diébréhkeun ku sawatara pihak. Pupuhu Majalah Basa Sunda Manglé, H. Uu Rukmana, nétélakeun, pentingna urang Sunda nyaah kana basana, da éta téh ciri mandiri sélér bangsa téa. “Apan, remen kacatur, leungit basana, bangsaba ogé bakal leungit,” pokna.

Sedengkeun nurutkeun Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil nu harita ngaresmikeun kantor Majalah Manglé, nétélakeun kareueusna kana upaya pihak-pihak nu nguatan kasundaan. Kitu deui ka pihak Manglé, ieu gubernur Jawa Barat gé nembrakkeun pangrojongna.

Pangdeudeul Pamaréntah Jawa Barat kana kasundaan, ceuk Ridwan Kamil,  écés prak-prakanana. Apan, dina kapamingpinanana di Jawa Barat, inyana gé boga karep ngadegkeun Pusat Kabudayaan Sunda di 27 kabupatén/kota Jawa Barat. “Ayeuna tos ngadeg opat pusat kebudayaan Sunda di opat tempat, di Sumedang, Garut, Subang, sareng Ciamis,” pokna.

Ari pangrojong nu sipatna téhnis, gubernur gé, umajak ka sakuma kabupaten/kota di Jawa Barat, pangpangna sakola-sakola, lalangganan Mangle. Kitu téh, penting pisan lantaran upaya ningkatkeun literasi masarakat téh, di antarana ku cara nyadiakeun bahan bacaan, kaasup media citak basa Sunda.

“Lian ti kitu, BUMD-BUMD gé, tiasa ngiring ngarojong hirup-huripna Majalah Manglé ku cara masang iklan di ieu majalah,”pokna.

Saterusna, Gubernur Jawa Barat ngingetan, sakumna  pihak nu gedé katineungna kana basa jeung budaya Sunda, sawadina sadar yén tangtangan unggal jaman téh béda-béda. Ayeuna, geus jaman digital nu barudakna gé, leuwih wanoh kana média online. Ku cara ngindung ka waktu mibapa ka jaman, mawa budaya Sunda ngambah dunya digital, ceuk Gubernur Jawa Barat,  insya Alloh basa jeung budaya Sunda téh bakal terus hirup nepi ka jaga.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: