• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Bacaan Ngabuburit

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan jauh, lantaran nyampak dina HP masing-masing. Rék lalajo naon waé, kari muka youtub. Atuh, hayang maca naon waé gé kari ngilikan dina google.

Lobana sumber bacaeun jeung lalajoaneun, tangtu wé mahala-mahayu. Da, teu kabeh lalajoaneun dina youtub gedé mangpaatna. Kitu deui, teu kabéh nu aya dina google jeung média sosial (médsos) mangpaat keur nu macana. Malah, bisa jadi sabalikna.

Kahariwang kana kaayaan kawas kitu, teu cukup dijawab ku rumahuh jeung humandeuar. Da, nu penting mah, masing-masing pihak metakeun tarékah sangkan lalajoaneun jeung bacaan nu mangpaat téa leuwih loba jeung leuwih gampang diaksés ku balaréa.

Ari pancén Manglé, salah sahijina téh ngahadirkeun bacaan nu gedé mangpaatna téa. Da, saperti umumna média masa, Manglé gé ngabogaan tanggung jawab sosial keur masarakatana. Ngan, ari saterusna mah, naha Manglé téh bisa ngahontal udaganan atawa henteu, tangtu wé butuh pangrojong masarakat Sunda, pangpangna mah mitra pamaca Manglé.

Patali jeung bulan Puasa, ange-angen ieu majalah gé, hayang jadi salah sahiji bacaan nu mangpaat keur para mitra luyu jeung situasina. Da, eusi ieu majalah gé, salila bulan Puasa mah,diluyukeun jeung kaayaan  Puasa téa. Atuh, tulisan-tulisan kaagamaan gé, dina ieu bulan mah, leuwih euyeub batan bulan-bulan séjénna.

Hadirna bacaan kaagamaan nu ditulis dina basa Indung, sakurang-kurangna boga dua tujuan. Kahiji, sasieureun sabeunyeureun mah, milu nebarkeun pangaweruh kaagamanan ngaliwatan basa Indung urang Sunda. Kadua, luyu jeung pamiangan ieu majalah, malar jadi salah sahiji tuturus budaya Sunda di sarakatna.

Pakarepan Manglé kawas kitu, mémang butuh pangrojong mitra-mitra pamacana. Da, hadirna bacaan di kulawarga gé gumantung ka kolot-kolotna.  Harepan mah, nu ngabuburit gé, lian ti macaan médsos gé, aya kénéh nu macaan media citak nu ditulis dina basa Indungna. ***  

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: