• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nganti Jabar
Boga Ketak Di Nasional

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, SIP., SSi., MT., MSi, Dekan FISIP Unpad [Potrét/Ilustasi: rudi]

Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung jumlah korsi di parlemén, sawadina jadi kakuatan keur némbongkeun ketakna di tingkat nasional. Kumaha carana?

***

Ilaharna, nincak babak anyar pamaréntahan, tara tuna tina harepan. Da mémang kitu galibna, lantaran éta pangharepan téh ditebarkeun ti anggalna kénéh. Komo, ti anggalna kénéh saméméh kapilih jadi wawakil rayat ngaliwatan pilihan umum, apan arinyana geus kedal ucap seja jadi cukang lantaran malar masarakat hirup jeung huripna.

"Wakil rayat asal Jabar nu mariang ka Senayan, kantenan bakal dianti-anti pisan ketakna. Komo ayeuna mah, kira-kira di kisaran 30-40 prosén mah, nu arénggal. Hartosna, dina kaayaan tacan katépaan kabiasaan nu matak jumud, atuh poténsi anyar asal Jabar tiasa leres-leres némbongkeun ketakna," ceuk panitén politik Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, SIP., SSi., MT., MSi (Han) mimiti ngobrol di rohangan kantor Dekan FISIP Kampus Jatinangor Sumedang.

Ari wawakil rahayat mémang sawadina mampuh némbongkeun ketak nu luyu jeung harepan masarakatna. Hartina, wakil asal Jawa Barat di senayan pangpangna mah, ka para anggota législatif, bisa mampuh maca kereteg haté masarakat. Nu di antarana, ceuk ieu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, sual ngamajukeun karaharjaan rayat Jawa Barat. "Peryogi kacida ketak ti legislatif di Senayan dina ngarumuskeun deui régulasi nu patali jeung lapangan kerja upamana. Lantaran, salila ieu akses jeung political will-na, nu jadi harepan rayat Jawa Barat, butuh regulasi nu jinek," pokna deui.

Tugas législatif, mémang aya di luar pamaréntahan (éksékutif). Ngan ceuk Dr. Widya, tetep kudu jadi kakuatan geusan nyambungkeun kahayang rahayat ka pamaréntahna. Tah, wawakil rahayat Jawa Barat gé, sawadina mampuh nyambungkeun kahayang warga Jawa Barat ka pamaréntah puseur demi kapentingan urang tatar Jabar hususna, umumna Indonesia. "Margi, ningal semangat ngamajukeun daérah nu atos-atos tacan jadi harepan, atuh dina babak anyar wakil rayat asal Jabar mah, kedah tiasa nyiapkeunana," ceuk panitén politik teureuh Majalengka témbrés.

Nyaritakeun peran jeung pangaruh Jawa Barat dina pakalangan nasional, tangtu gedé kacida. Malah ceuk ieu lulusan Master Teknik ITB, sabenerna peran Jawa Barat kacida nangtukeun arah ieu bangsa. Lantaran kitu, ku gedéna pangaruhna Jabar, wakil rayat asal Jawa Barat engké ogé,  sawadina kudu jadi kakuatan keur némbongkeun bukti perjoanganana, ngaliwatan fungsina demi ngamajukeun daérah Jawa Barat sorangan.

“Ku lantaran kitu, ayeuna mah nu bakal mancén di senayan asal Jabar téh diperedih leuwih némbongkeun kawanina keur kapentingan Jawa Barat,” pokna.

Carana? Tangtu wé kudu ngahijikeun kakuatan. Mémang nu jadi wawakil rahayat Jawa Barat téh, lain pituin tatar Sunda wungkul. Ngan, ari arinyana miang ka Jakarta mah, jelas lantaran pangjurung rayat nu jadi padumuk propinsi Jawa Barat.

 

Henteu Pasalia

Nilik kana larapna démokrasi saperti keur milih wakil rayat, mémang tacan témbong nu bener-bener dirojong ku basis rayatna. Tapi sok sanajan kitu, ceuk Dr. Widya, tetep penting kacida aya ruang nu bener-bener nyambungkeun harepan rayatna. "Rupina teu cekap ku 'reses' wungkul. Margi kitu, penting kacida, aya pihak di luar éksekutif nu mayeng, sapertos ti civil society, tiasa ku ormas atanapi ku paguron luhur nyalira," pokna deui. Nu jadi hancana, tangtu rayat bisa nepikeun kereteg haténa ka éta wakil téh. Jeung mémang ketak wawakil rahayat mah, kudu apal jeung bisa ngararasakeun keteg haté masarakat nu milihna. Nepi ka jangji kompanyena ngabukti tur bisa mupus sora silung rahayat nu dialamatkeun ka wawakilna.

Ngadatangan rahayat, ngajugjugan kahayang jeung pakarepnana, ceuk Dr. Widya mah, wujud tina tanggung jawab wawakil rahayat ka nu milih atawa konstituénna. Atuh cara kitu bakal loba mangpaatna. Lian ti nepikeun garapan gawé nu enggeus jeung eukeur dilaksanakeun, ogé garapan gawé ka hareupna deui.

Ngan nyakitu, ketak législatif nu bakal dianti-anti, ceuk Dr. Widya dieu, saterusna mah gumantung kana ajén individuna masing-masing. Pangna kitu, kakuatan masing-masing individu asal Jabar di Senayan ogé téh kudu silih rojong, silih kuatan, utamana dina ngamajukeun daérah Jawa Barat téa.

 

Keur Kakuatan Séjén

Nilik kana poténsi Jawa Barat kacida kumplit. Kitu deui dina widang politik. Jumlah sora padumuk nu panglobana sa-Nusantara, jadi 'daya tawar' penting keur némbongkeun kawani jeung kaunggulan. Kituna téh, boh di législatif boh di éksekutif. Di éksékutif misalna, sanajan ahirna loba muncul sora-sora kuciwa, tapi medalkeun harepan anyar mah teu jadi sual. Hartina, ceuk ieu panitén politik Unpad, payus upama kakuatan Jabar, bisa témbong ogé di tingkat éksékutif puseur, seperti loba di kaméntrian dumasar kana poténsi daérahna téa.

"Hal-hal sapertos kitu, kantenan peryogi ogé pangrojong ti wakil rayat asal Jabar, ogé ti para inohong sareng rayatna. Ulah ukur rahayat téh diarah sorana wungkul, geus kitu mah cul wé teu dipaliré,” pokna.

Upama ceuk ieu Dekan Fisip Unpad kitu, lantaran sok remen kabandungan ‘kaguligahan’ haté dina metakeun daya tawar politik Jawa Barat di tingkat nasional, nu jauh tina harepan. Kitu deui di pihak législatif, teu arang aya kahariwang, lantaran nu eunggeus-eunggeus, loba wawakil rahayat teu wanoheun kana kaayaan Jawa Barat.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: