• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kawargian Nonoman Pangandaran 'Anggalarang'

NGALAP ÉLMU
KEUR BAKTI KA LEMAH CAI

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Kagiatan 'Salam Pangandaran' 2019 [Potrét/Ilustasi: dok. anggalarang]

Huluwotana kamajuan bangsa kaasup pangwangunan daérah, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, para pamuda Kabupatén Pangandaran nu keur nyuprih élmu di Bandung, payus jadi ‘modal’ penting keur ngagedurkeun sumanget. Kituna téh sangkan jaga bisa ngabukti ngabdi ka lemah cai.

 

Ngaranna,  Keluarga Mahasiswa Bumi Pangandaran (Kembang) "Anggalarang". Ieu kumpulan nonoman nu diadegkeun tanggal 20 Novémber 2016 téh, boga karep jeung kahayang, geusan nguatan kawargian tur nyuprih élmu keur némbongkeun peran insan pangwangunan nu takwa tur pinter.

Pangurus Anggalarang waktu silaturahmi ka Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata

Pangna kitu, dina ngalarapkeun programna, ieu para nonoman sirung harepan bangsa, teu weléh meunang pangajén ti sakumna pihak. Sapertina waé ti wargi-wargi Pangandaran nu geus mukim di Bandung, para panaratas organisasi nu aya di Pangandaran, ogé pihak pamaréntah Pangandaran sorangan.

"Alhamdulillah, kulawarga mahasiswa bumi Pangandaran Anggalarang, ageung pisan mangpaatna sareng teu weléh kénging pangrojong ti para pembina ogé para senior," ceuk Muhammad Hilmy 'Alamul Hudaa, Ketua Umum kembang Anggalarang.

Mekarkeun organisasi nonoman daérah saperti Anggalarang, luyu jeung udaganana. Ceuk Hilmy deui, tujuan ahirna mah, sangkan élmu hasil ti bangku kuliah bisa dilarapkeun tur mangpaat keur lemah cai Kabupatén Pangandaran. Lantaran kitu, program-program nu dilaksanakeunana ogé, luyu jeung udaganana. Sapertina waé keur aya program 'Rojong Desa', nyaéta kagiatan ngabdi ka lembur sorangan di Pangandaran. Saperti dina bulan Juli 2019 kamari, ka Desa Campaka Kacamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Lian ti éta aya deui nu disebut 'SALAM Pangandaran'. Ieu kagiatan keur narima anggota anyar sarta ngawanohkeun ketak Anggalarang. Saperti nu anyar kaliwat 10-13 Oktober 2019 dilaksanakeun di Villa VW Cilengkrang, sabudeureun Gunung Manglayang Bandung. Kitu deui program lianna saperti kagiatan silaturahmi kaasup ka Bupati, diskusi panél, ogé aya seminar-seminar.

Ti mimiti ngadeg nepi ka kiwari, jumlah anggotana aya 104 urang, nu lolobana mahasiswa UIN SGD Bandung. Atuh, sekretariat nu alakadarna ogé teu jauh ti anggota kalolobaanana nyaéta di wilayah Manisi Cibiru Bandung nu deukeut jeung kampus UIN SGD.

Pembina jeung pangurus kawargian mahasiswa bumi Pangandaran kembang Anggalarang

Ketak jeung kiprah kawargian nonoman Anggalarang loba nu miharep sangkan terus ngabulungbung luyu jeung panéka jamanna. Pangna kitu, payus upama rojongan ti sakumna pihak katara ayana, kaasup ti pihak pamaréntah Kabupaten Pangandaran. "Salami ieu mah, kanggo sekretariat masih numpang di kosan, atuh ka payun mah hoyong pisan gaduh sekretariat nu permanén. Mudah-mudahan Pamarentah Pangandaran tiasa nedunan," ceuk Hilmy pinuh ku pangharepan.

Tapi sanajan kitu, 'Anggalarang' teu pareum sumanget. Kituna téh dirojong deui ti para pembinana, sapertina waé ti Dr. Cucu Setiawan, S.Psi.I., M.Ag. dosen UIN SGD Bandung, Iwan Yudiawan, S.Ag., ketua komisioner Bawaslu Kabupatén Pangandaran, Uri Juwaeni, S.Ag. jeung pembina lianna.  

Para nonoman Pangandaran nu karuliah di Bandung kiwari, teu weléh mekelan pangaweruh jeung kaludeungna. Pakarepan kitu, lain saukur ngalap mangpaat keur dirina, tapi ogé geusan mangaruhan kana kaayaan lembur Pangandaran nu leuwih mangpaat.*** 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: