• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

MUGUHKEUN JABAR
DI TINGKAT NASIONAL

Kénging RH. Tarmidzi
Kintun kana Facebook
Mangle
Ida Widianingsih, P.hD. [Potrét/Ilustasi: Dok. Pribadi]

Ngalarapkeun lima program utama pingpinan bangsa Jokowi-Ma'ruf nu anyar diistrénan 20 Oktober 2019, dina émprona mah moal leupas tina peran jeung poténsi saban daérah, kaasup ti Provinsi Jawa Barat. Malah, rupa-rupa kaunggulan Jawa Barat, saterusna mah payus jadi 'daya tawar' di tingkat nasional.

 

Rupa-rupa kaunggulan provinsi Jawa Barat teu weléh jadi 'barométer' tingkat nasional. Lain waé dina widang politik, tapi deuih dina widang-widang séjénna, sapertina waé widang ékonomi, lingkungan, jeung sosial budaya. Pangna kitu, ceuk Ida Widianingsih, S.IP., MA., P.hD., Direktur Pelaksana Pusat Studi Desentralisasi & Pembangunan Partisipatif Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad), dina kaayaan kumaha waé ogé, harepan Jawa Barat mah ulah sirna. Malah urang Jawa Barat téh, kudu boga ‘impian’ éndah mangsa datang, atawa boga ‘ujaring carita’ nu disusun ku pamingpinna, demi kamaslahatan balaréa. "Pamingpin bangsa saha waé, miharep mangsa datang Jabar leuwih hadé, lain kahayang nu lahuta, tapi da kitu kuduna," pokna tandes.

Kiwari, pamingpin bangsa Jokowi-Mar'uf geus ngajinekeun program utamana. Aya lima, nyaéta, ngaronjatkeun Sumber Daya Manusia (SDM), neruskeun pangwangunan infrastruktur, nyederhanakeun hahalangan régulasi (aturan), nyederhanakeun birokrasi (kaasup bebenah ésélonisasi) jeung transformasi ékonomi. Nilik kana program Jokowi kitu, ceuk Ida, jinek keur Jawa Barat kudu jadi luang gedé. Lantaran poténsi keur ngarojong program éta, keur Jawa Barat mah geus aya. Soal SDM, jelas Jawa Barat gudangna pendidikan. Nu ti mana nu teu mendi, loba nu nimba élmu di Jawa Barat. Hartina, ceuk ieu Ketua Progran Studi Administrasi Publik Pascasarjana Unpad, pamaréntah Jawa Barat tinggal muguhkeun deui kawijakan strategis patali jeung sarana lembaga SDM nu aya di Jawa Barat. "Ngan nyakitu, margi Jabar tempatna lembaga pendidikan, atuh sawadina SDM masarakat Jabar ogé, kedah nu pangunggulna," ceuk ieu panalungtik Strategic Planning for Higher Education di lembaga J-WEL Abdul Latif Jameel World Education Program, MIT, Boston, USA ngingetan.

Kitu deui dina program pangwangunan infrastruktur, Jawa Barat nu nampeu ka Jakarta (puseur pamaréntahan), deui-deui jadi tempat pasuliwerna keur nyumponan pangabutuh kagiatan produksi jeung distribusi. Ngan nyakitu, ceuk ieu panitén pulitik teureuh Ciwidéy Bandung mah, tetep urang Jawa Barat ulah saukur ngan jadi panongton, tapi bener-bener ngarasakeun mangpaatna. "Tina jlug-jlegna pangwangunan infrastruktur skala nasional, jinek kedah ngaraos mangpaatna. Atuh langkung tebihna, miharep urang Jawa Barat langkung maju, dugi ka jelas gaduh kakuatan di tingkat nasional," ceuk ieu lulusan doktor Flinders Institute of Public Policy and Management, Flinders University, South Australia, bari ngingetan deui, yén kahayang kitu, lain saukur angen-angen, tapi kudu jelas aya ketak ti pamingpinna kalawan sauyunan jeung wargana. Sok komo dina cara ngungkulan kiwari mah, teu bisa leupas tina naon nu disebut 'kolaboratif governance'. Hartina, naon-naon ogé, teu bisa sosorangan, tapi kudu sauyunan. "Pingpinan daérah jeung sakumna pihak di Jawa Barat, kedah leres-leres ngalarapkeun kolaboratif governance," pokna deui.

Nincak babak anyar pamaréntahan sapertina waé neueul kana program utama Jokowi-Ma'ruf kiwari, ilaharna tara tuna tina harepan, kaasup ti urang Jawa Barat. Ngan nyakitu, dina tilikan Ida Widianingsih, P.hD., programna aya kahanjelu ogé. Kituna téh, lantaran isu-isu séjén, saperti masalah lingkungan jeung korupsi, teu dipaliré. Tapi sanajan kitu deui, tetep pasualan lingkungan, saperti masalah Citarum di Jawa Barat, ulah leungiteun sumanget. Malahan sabalikna, ceuk ieu panalungtik Sustainability Science in the Context of Rural Urban Linkage: The Case of Citarum Watershed Governance for Food Security and Food Sovereignty deui, waktuna pamarentah daérah kudu leuwih boga cara mikir béda keur mémérés Citarum. Saperti muguhkeun gawé nu cepet, tigin jeung produktif, henteu sabalikna ukur asal jalan. 

 

Ngarojong Harepan Jabar

Upama Jawa Barat jadi provinsi pinunjul, mémang lain pamohalan. Da, poténsina gé gedé kacida. Saperti legana wilayah, jumlah padumukna, dunya atikanana, jeung deukeutna ka peuseur kakawasaan, bisa jadi ti antara modal-modal kakuatan nu arang dipimilik ku provinsi séjén. Poténsi jeung harepan kitu, teu weléh ogé jadi modal kakuatan Gupernur Jawa Barat Ridwan Kamil nepikeun harepanana ka pamaréntah pusat. Sapertina waé, sabada istrénan Jokowi - Ma'ruf, pamaréntah Jawa Barat, miharep dua tungtutan. Nu kahiji pasualan pamekaran wilayah-wilayah di Jawa Barat. Nu ceuk tilikan Ridwan Kamil sababaraha wilayah di Jabar geus waktuna dimekarkeun. Minangka babandingan, Provinsi Jawa Timur nu padumukna leuwih saeutik nyaéta 40 yuta tapi ngawengku 38 Kota/Kabupatén. Sedengkeun Jabar nu padumukna nincak 50 yuta, ngan 27 Kota/Kabupatén. Nilik kaayaan kitu, jelas turunna DAU (Dana Alokasi Umum) ogé mangaruhan pisan. Tungtutan nu kadua, nyaéta kaadilan fiskal. Gupernur Jawa Barat miharep sangkan rasio jumlah penduduk jadi ukuran. "Kedahna fiskal ka Jawa Barat luyu sareng jumlah pendudukna. Pami pendudukna seueur, bantosan fiskalna ogé kedahna ageung. Ieu nu ayeuna teu acan jalan," ceuk Ridwan Kamil témbrés. 

Nilik kana tungtutan Jabar ka pamaréntah pusat kitu, nurutkeun panitén pamaréntahan Ida Widianingsih deui, jinek butuh rojongan ti sakumna pihak, kaasup ti kaum akademisi nu aya di Jawa Barat. Contona waé, mangpaat jeung kaunggulan saréngséna pamekaran nu salila ieu, mémang kudu jadi kakuatan sangkan pamekaran di Jawa Barat bisa tinekanan. "Namung kitu, kantenan aspek political will sapertos sual moratorium téa, kedah dibantos ogé ku para politikus, utamana nu miangna ti Jawa Barat," pokna deui.

Némbongkeun kaunggulan daérah Jawa Barat di nasional, sawadina kudu dianggap penting. Pangna kitu, ceuk ieu panalungtik jeung konsultan nu pernah di UNDSS, JICA Worldbank, AusAID, Asian Development Bank, Flinders University, pangpangna dina metakeun SDM Jabar, kudu diutamakeun. Mangpaatna, lain saukur Jabar bakal ngigelan nasional, tapi ogé keur nyanghareupan bonus démografi téa. "Pokona, ayeuna waktosna Jabar kedah langkung mikir béda sareng visionér," ceuk Ida Widianingsih gedé harepan. *** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: