• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

MUSEUM PANGAN
NGARAKSA HASIL ALAM SUNDA

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Seminar Museum Kedaulatan Pangan Jawa Barat [Potrét/Ilustasi: rudi]

Remen kacatur, Pangan tatar Sunda Jawa Barat téh loba unggulna. Kituna téh, kagambar deuih tina carita-carita mangsa bihari, nu nuduhkeun urang Sunda Jawa Barat mampuh neduhan kabutuh panganna. Pangna kitu, keur numuwuhkeun deui kasadaran kana kaunggulan Pangan Jawa Barat, Program Studi Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) jeung Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), kiwari nataras ngadegna Museum Kedaulatan Pangan Jawa Barat.

***

Cara ngolah alam tatar Sunda Jawa Barat keur nyumponan kabutuh pangan, geus ditémbongkeun ti mangsa baheula kénéh. Malah, ceuk sejarawan Unpad Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra, M.A., mangsa karajaan ogé, katelah masarakat Sunda pundah-pindah, tapi teu leupas tina kabiasaan tatanén. "Ieu nuduhkeun pangjurung sumanget nu gedé sangkan urang Sunda bisa hirup jeung huripna ku cara ngokolakeun pangan nu hadé," pokna waktu jadi narasumber seminar rarancang ngadegna museum Kadaulatan Pangan Jawa Barat di Aula Pascarasarjana Fisip Unpad kampus Dago Bandung, Salasa 3 Desember 2019.

Kitu deui, dina mangsa penjajahan sakumaha nu ditepikeun ku panitén budaya Iip D. Yahya, yén R.A.A. Wiranatakusumah V (Bupati Cianjur 1912-1920) jinek waktu harita geus ngajadikeun Cianjur jadi lumbung paré Jawa Barat ku cara ngalegaan lahan pasawahan nepi ka boga 1.500 héktar jeung nataras ayana béas pérélék. Kitu deui mangsa harita geus aya baetul mal sarta R.A.A. Wiranatakusumah V ngadegkeun Badan Perserikatan Keluarga (samisal RT upama ayeuna mah), nu tujuanana pikeun ngajamin sangkan warga bisa raharja.

Dina waktu séjén, KH. Zainal Mustafa (Tasikmalaya) ogé tigin kacida keur ngabéla jiwa warga masarakat Islam (Sunda) tina jajahan Jepang. Nu mana, dasar perlawanan KH. Zainal Mustafa sabenerna leuwih kana alatan masalah fiqih, utama dina ngajaga jiwa (Hifdun Nafs) jeung ngajaga harta (hifdul mal). "Kantenan, perlawanan KH. Zainal Mustafa langkung keur ngabéla katahanan pangan tina kungkungan Jepang," ceuk Iip D. Yahya jinek.

Gambaran-gambaran sajarah mangsa bihari dina merjoangkeun katahanan pangan di Jawa Barat, saterusna jadi pangjurung sumanget dina miara jeung ngajaga poténsi nu aya. Sapertina waé nu kiwari geus dilarapkeun ku masakarat kampung adat nu sumber di Jawa Barat. Aya kampung adat Ciptagelar, Cireundeu, Cigugur, Sinaresmi, Naga, Cikondang, Rancakalong, Dukuh, Kuta, Pulo ogé kampung adat Urug.

 

Kamandirian Pangan Jabar

Rarancangna ngadegna museum Kedaulatan Pangan Jawa Barat, loba nu ngahaminan. Lain waé ti pihak kampus Unpad, tapi ogé ti pihak pamarentah saperti ti Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman Direktorat Jendral Kebudayaan RI Desse Yussubrasta. Nuruteun Dekan Fisip Unpad Dr. Widya, kacida ngarojongna ngadegna museum Pangan Jabar. Kituna téh, Jabar nu subur ma'mur ogé puseur kreativitas kuliner modern, moal kaleungitan budayana (Sunda). Kitu deui, ceuk Desse Yussubrasta, museum Pangan Jabar, bakal jadi panaratas di Indonesia. Pangna kitu, payus jaga bisa dikokolakeun kalawan daria, tur museum bisa ngahudangkeun sumanget generasi nonomanana.

Ngadegkeun museum kadaulatan Pangan Jawa Barat, udaganana, lain saukur museum saperti gudang wungkul, tapi dipiharep bisa numuwuhkeun kreatifitas anyar, utamana dina mekarkeun pangan Sunda Jawa Barat. Pangna kitu, udagan diadegkeunana Museum Pangan Jabar ogé jinek, nyaéta lian ti sisimpenan pakakas pangan Jawa Barat, ogé mungsikeun pendidikan, wisata, jeung panalungtikan. Harepan kitu, luyu jeung Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Jumhari, SS, M.Hum. "Museum kiwari sanes saukur midangkeun pakakas, tapi ogé kudu aya pungsi sanés nu langkung nyumangetab, hususna ka generasi nonoman nu kreatif, tapi teu leungit nyaahna kana budaya Sunda," pokna.

Keur ngarumuskeun udagan éta, pamilon seminar nu asalna ti rupa-rupa disiplin élmu nepikeun kamandangna dina opat kelompok. Aya kelompok koléksi material budaya, kelompok bentuk jeung program museum, kelompok narasi pengetahuan, ogé kelompok organisasi jeung networking museumna.

Anapon lokasi Museum Kedaulatan Pangan Jabar, nurutkeun panatacalagara seminar dr. Ira Indrawardana can jinek, kalawan masih narima usulan-usulan ti sakumna pihak.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: