• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nutup Kahariwang
Mukakeun Lawang Rasa Aman

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
Mangle
Gupernur Jabar Ridwan Kamil nalingakeun larapna PSBB [Potrét/Ilustasi: Dok. Pribadi]

Rebun-rebun Apih geus anjeucleu di satukangeun setir angkotna. Lengo deui lengo deui ngalieukkan ka tukang, ka lebah lawang pasar Gedébagé, Kota Bandung. Da, biasana, apan panumpang téh sok rabul baralik ti pasar. 

Harita mah, Senén 13 April sawatara poé ka tukang, ieu supir urang Panjalu, Ciamis, Jawa Barat nu matuh di Bandung téh, ngarasakeun pisan seuseutna meunang pangasilan téh. Da, remen ti panginditan nepi ka nu dituju teh, ukur mawa panumpang ukur saurang atawa duaan.

“Tos sababaraha dinten, kanggo meser bensin ogé teu cekap,” ceuk ieu supir angkot Gedébagé-Stasion Bandung téh.

Panumpang mingkin dieu, mingkin ngurangan. Malum, pangaruh pandemi kasakit balukar virus corona téh mubak-mabuk ka balaréa. Nu biasa udar-ider gé, lian ti ngaganggu anjuran pamaréntah sangkan caricing di imah, ogé loba nu paureun ku béja-béja virus corona nu nyaliara tatalépa.

Geusan nyegah kasakit nu tatalépa, pamaréntah gé metakeun rupa-rupa cara kaasup nganjurkeun atawa nitah masarakat caricing di imah. Éta kawijakan gé dituturkeun ku anjuran, digawé ti imah, diajar ti imah, jeung ibadah imah.

Kawijakan pamaréntah saperti kitu, ahirna mah loba nu nu narumpi manéh. Balukarna, karasa pisan ku para supir jeung tukang ojég ogé. Da, pangpangna gé nyirorot pisan. “Ayeuna mah kénging dua atanapi tilu panumpang," pokna deui.

Nu kaalaman ku supir gé, kaalaman ku tukang ojég online gé. Ieu urang Rancasari Bandung téh ngaku, narik gé dina sapoé ti isuk-isuk nepi ka soré téh, teu kurup keur nyumponan kabutuh sapopoé. “Mending, istirahat di rorompok,” pokna téh.

Kedalna bangbaluh téh, patémbalan. Nu daragang gé ngararasakeun kurangna nu barangbeuli teh. Kituna téh, pangaruh loba nu kawatesanan léngkah, balukar loba nu marilih cicing di imah.

Bangbaluh masarakat, mémang kabaca ku pamaréntah gé. Atuh, dina nitah jeung nganjurkeun, komo deuih patali jeung larapna Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), nitah cicing di imah gé dibarengan ku nebarkeun jaring pangamanan sosial. Da, sageuy ari kawas paribasa, dikungkung teu diawur mah!

Pangajuan PSB keur sawatara daérah di Jawa Barat téh ditepikeun Rébo (8/4/2020). Usulan kawas kitu téh, kalayan harepan jadi cukang lantaran geusan megatkeun mata ranté nularna éta kasakit di Jabar. Nu jadi tinimbangan daérah-daérah nu nampeu ka Jakarta ngalarapkeun PSBB, lantaran éta daérah téh kaasup wewengkon 'episentrum' nyebarna Covid-19. Geusan ngalarapkeun éta aturan, Jabar gé, ceuk Gubernur Ridwal Kamil geus nataharkeun sagala rupana. “Ku ayana status PSBB dipiharep bisa megatkeun sumber Covid-19,” pokna pinuh ku pangharepan.

PSBB sawatara wewengkon Jabar, geus nepi kana waktuna. Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek)  meunang kasaluyuan Menteri Kesehatan. Atuh, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupatén Bogor, Kota Bogor, Kabupatén Bekasi, Kota Bekasi jeung Kota Depok téh diprakkeun  Rebo, 15 April 2020.

Emil meredih masarakat taat kana aturan.  Tapi, pihakna gé lain ukur meredih, da deuih ngajangijkeun logistik pangan jeung bantuan sosial bakal dibagikeun mareng jeung dimimitianana PSBB di lima daérah téa.

"Insya Alloh kalayan kakompakan para pamangku kepentingan wilayah Jabodetabek, anu mangrupa kluster 70 persen penyebaran virus COVID-19, mangka ieu masalah téh bisa dikadalikeun kalayan écés ukuranana,” ceuk Kang Emil nambahkeun.

 

Muka Lawang Bantuan

Pamaréntah Provinsi Jawa Barat meredih masarakat Bogor, Depok jeung  Bekasi (Bodebek) henteu hariwang ku dilarapkeunana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Pusat, provinsi, jeung kabupatén/kota geus nyiapkeun bantuan keur masarakat nu kakeunaan ku éta aturan.

Gubernur Jabar ngécéskeun, aya tujuh panto bantuan keur masarakat lapisan handap di lima wilayah anu ngalarapkeun PSBB di Jawa Barat. Kahiji, Program Keluarga Harapan (PKH). Ieu bantuan téh, geus lumangsung kalayan maneuh. Kadua, Kartu Sembako atawa Bantuan Pangan Non-Tunai anu ogé geus lumangsung sacara rutin, Katilu, Kartu Prakerja keur nu teu boga pakasaban atawa pagawé nu eureun digawéna atawa keuna ku pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kaopat, golongan masarakat nu bakal meunang bantuan ti Presiden ngaliwatan bansos nu gedéna Rp. 600.000,- per bulan salila tilu bulan. Kalima,  di kabupatén masing-masing bakal aya bantuan tina dana désa. Kira-kira 20-30 persén dana désa bakal dipaké keur warga miskin anyar alatan Covid-19 di désa," ceuk Gubernur Jabar dina konferensi pers, Ahad 12 April 2020 katompérnakeun.

Saterusna, panto bantuan bantuan anu kagenep, nyaéta ngaliwatan dana sosial ti provinsi anu gedéna Rp. 500.000,- per bulan nu dikucurkeun salila opat bulan. Ari bantuan nu katujuh mah, karasa masih kénéh aya nu kurang, pihak kota/kabupatén di wilayah nu ngalaksanakeun PSBB gé bakal méré bantuan.

"Datangna bantuan mah bisa jadi waktuna henteu mareng. Tapi, Insya Alloh sakur nu kaitung payus narima bantuan, bakal narima bantuan,” pokna.

Emil miharep, sakumna warga tiasa ngalaksanakeun kawijakan, nurut kana éta aturan. Kitu téh, malar sakur nu geus rarancang bisa lungsur-langsar sarta hasilna nyugemakeun.

Dina kasempetan séjén, di Mapolda Jabar, Jalan Sukarno Hatta, Bandung (Senén, 13 April, 2020), Gubernur ogé ngira-ngira yén dina ahir Mei panularan virus corona téh bakal turun, sarta asup ka bulan Juni mah bakal mimiti normal. “Tapi, prédiksi kawas kitu té bakal ngabukti, saupama sakumna pihak nu ngalaksanakeun éta kawijakan téh disiplin,” pokna.

 

Disiplin Babarengan

Kasakit balukar virus corona atawa Covid-19 téh, loba rambat kamaléna. Da, lain ukur masalah kaséhatan, tapi deuih kana masalah ékonomi, pangpangna mah. Pangna kitu, sangkan bisa nutup kahariwang jeung mukakeun lawang rasa aman, ceuk panitén ékonomi ProfArief Anshory Yusuf, S.E, M.Sc., Ph.D., sahenteunna butuh tarékah nu bener-bener dilarapkeun. Kahiji, nebarkeun édukasi ka masarakat. Dina hal ieu, lain saukur ditepikeun ku pamaréntah wungkul, tapi ogé ku pihak séjénna. "Nebarkeun harepan ku cara édukasi, kalintang penting. Tangtos, saé pisan tiasa didugikeun ogé ku para inohong masarakat, sukarélawan, ogé ku para selebritis. Kituna téh, kanggo masihan harepan sareng ngajak masarakat sangkan henteu leutik harepan dina ngungkulan ujian mahabuna panyakit covid-19 nu nyaliara tatalépana atanapi teu kaciri téa," pokna basa ngobrol liwat telepon sarengséna jadi narasumber Virtual Seminar Covid-19 Corona soal Strategi Memenangkan Pertempuran: Tinjauan Sosial-Ekonomi dalam Penanganan dan Pasca Pandemi.

Tarékah kadua, tangtu, ayana jaminan rasa aman. Palebah dieu, ceuk ieu Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, jinek, lian ti aman keur kaséhatan, ogé rasa aman keur paékonomian. Mémang dina waktu kriris ayeuna, tingkat résiko pasti leuwih abot, tapi tetep pamaréntah sawadina mampuh némbongkeun cara ngungkulanana.

Katilu, butuh nanjeurna hukum nu bener-bener. Ceuk ieu pupuhu Indonesian Regional Science Association (IRSA) penting kacida nanjeurna hukum. Komo deui, sabada aya kawijakan PSBB, hartina pamaréntah kudu tegas. Lantaran, nu ngalanggar atawa nu teu disiplin, hartina sarua jeung hayang népakeun panyakit ka batur. "Insya Alloh, ku cara disiplin babarengan, mangka virus jeung tatalepana bakal langkung cepet sirna," pokna deui.

Mahabuna wabah covid-19 beuki karasa pangaruhna kana sagala widang kahirupan. Henteu waé kana krisis ékonomi, tapi ogé kana krisis komunikasi. Pangna kitu, ceuk Prof. Arief deui, pamaréntah utamana, kacida pentingna némbongkeun sikep nu konsisten. Anapon masarakat ogé, lian ti kudu tumut aturan, ogé mampuh némbongkeun solidaritasna. Hartina, upama salila ieu social capital atawa modal sosial geus jadi kakuatan bangsa, atuh dina kaayaan darurat kawasa ayeuna ogé tetep ulah nepi ka sirna. Sok komo keur urang di Jawa Barat mah, ceuk Prof. Arief papatah silih asah silih asuh, bisa jadi tetengger sumanget hirup keur ngudag karaharjaan sok sanajan dina kaayaan naon baé.

"Intina, dina ngungkulan wabah corona ngaliwatan instrumén pamaréntah, tapi tetep kedah nyiptakeun kaayaan tingtrim jeung mukakeun rasa aman ka sakumna pihak," ceuk ProfArief Anshory Yusuf nutup obrolan.*** (Tim Manglé)

 

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: