• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Dongéng


Buahna Yakin

Ku Rohaedi SomantriDongéng

Baréto... baréto pisan aya dua santri nu geus lila mukim...

Peucang Jeung Monyét

Ku Lina HerlinaDongéng

Halodo meujeuhna entak-entakan. Jujukutan gararing, tatangkalan kari...

Kabayan Naheun Bubu

Ku Ii Heri HermawanDongéng

 “Kang Kabayan... Kang Kabayan, hudang atuh tuh batur mah...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

Pasosoré, reungit cicing di luar, tiriseun. Tuluy asup ka jero imah, ngarah haneut sakeudeung-sakeudeung baé mah. Mimitina asup ka imah leutik, bogana urang lembur. Di dinya nempo lancah. Lancah téh apan musuhna. Kabéh reungit kacida...

Oray, Lubang jeung Belut

Ku Taufik RahayuDongéng

Jaman baheula, baheulana ogé béh ditueun baheula. Aya tilu jalma...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

24. Peucang jeung Bangkong Aya peucang keur...

Kaduhung Duméh Kapahung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Pasosoré barudak geus ngariung di bumina Abah Odi. Cara sasari...

Kaduhung Duméh Kapahung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Pasosoré barudak geus ngariung di bumina Abah Odi. Cara sasari...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (V)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

19. Buaya, Maung, jeung Jalma nu Ngaliwat Aya...

Akal Ki Ajag

Ku Heni WijayantiDongéng

Anak cangehgar kokorelengan bari ceurik ciciakan ngageroan indungna....

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (IV)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

14. Barudak Lalaki jeung Bangkong Aya barudak lalaki...

Ucing Dalit jeung Manusa

Ku Adung TrianaDongéng

Baheula beh ditueun jaman baheula mah, ucing jeung maung teh dua sadulur....

Wawales Cakcak

Ku Budi HeryantoDongéng

Di hiji imah aya sakadang Cakcak jeung sakadang Beurit. Ari sakadang...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (III)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

10. Dua Bangkong Keur usum katiga banget, situ...

Akal Ajag

Ku FanfanDongéng

Panon poé keur meujeuhna morérét. Karasana ku ajag mah, lian...

Sasakala Cika-cika

Ku Ali MudzhoffarDongéng

Jaman baheula —baheula gé baheula deui— aya hiji lembur anu...

Dongéng Bajing jeung Peucang

Ku Lina HerlinaDongéng

Sakadang peucang keur reuneuh, bulan alaeun poé-poé ayeuna...

Sasakala Laleur jeung Bilatung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Siga sasari pasosoré barudak sok arulin di bumi Bah Odi. Harita, ngan...

Dongéng Buaya, Embé Jeung Peucang

Ku Lina HerlinaDongéng

Hiji poé, sakadang embé lumampah leuleumpangan rada jauh, ti...

Cilaka Bongan Mokaha

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

"Bah, Si Oléng tuh ceurik mani awong-awongan!" ceuk Si Didi ka...

Léntah

Ku Emha UbaidillahDongéng

Pikeun anu sok pirajeunan ngungkab riwayat para nabi, tangtu bakal apal...

Sasakala Gunung Gelap

Ku Taufik RahayuDongéng

Panganteur Gunung Gelap téh pernahna...

Langgir jeung Kuya

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

"Si Ujang paraséa jeung Si Asép, Abah!" ceuk Didi,...

Supata keur Sakadang Cacing

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Abah Odi gogodeg duméh narima deui iber ti Si Didi cenah si...

Silih Bélaan

Ku Asgari AndalusiaDongéng

Aya Bogo sosobatan jeung Bajing. Unggal poé éta dua sobat...

Sasakala Awi

Ku Taufik RahayuDongéng

Panganteur Prabu Kean Santang...

Cangkurileung Nyobat jeung Aki-Aki

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

Aya hiji manuk cangkurileung. Mindeng hiber ka pilemburan. Pangpangna ka...

Teu Pira Ukur Sakarung

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

 Khalifah al Hakam II,  keur nanjung kawasa di Cordoba, Andalusia (950...

Sanggeus Dua Bulan

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

 Sakadang Ajag, katarajang gering. Ripuh pisan. Ampir-ampiran teu ...

Louis Pasteur

Ku Agus B. IrawanDongéng

Wanci pabeubeurang, di salahsahiji pabrik kulit di daérah Ardois,...

Praméswati Pedit (Dongéng Arab)

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

Jaman Sultan Harun ar Rasyid, mingpin Bagdad, kaceluk kaawun-awun kawentar...

Akal-akalan Sakadang Peucang

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Caturkeun sakadang peucang keur arulin jeung baturna, kayaning...

Biruang jadi Galak

Ku Tika YuanitaDongéng

Aya hiji juru tani boga sawah di sisi leuweung, sarta sosobatan jeung Si...

Lutung Leuwih Saeutik Tibatan Monyét

Ku Kang Cecep HermawanDongéng

Kacaturkeun di hiji leuweung geledegan aya hiji walungan anu caina...

Hampura Anaking

Ku Ny. LestariDongéng

Bulan di langit moncorong, cahayana nyebrot nojo kana tatangkalan nu...

Teu Bisa Ngangles

Ku HelinsDongéng

  Di hiji kota aya hiji sodagar jenenganana bapa Hamim, éta...

Anak Bajing nu Sarakah

Ku Nina Rahayu NadéaDongéng

Anak Bajing nu Sarakah Kacaritakakeun aya tilu...