• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Dongéng


Raja jeung Doran Pacul

Ku Tika YuanitaDongéng

      Jaman baheula, aya hiji...

Gara-Gara Madu Sakeclak

Dongéng

Hiji mangsa Kangjeng Raja sareng salah saurang mentri calik di patamanan....

Sasakala Cieunteung

Ku HelinsDongéng

Jaman baheula di wewengkon kabupaten Sumedang nu perenahna di...

Hadiah Kangjeng Raja

Dongéng

Kacaturkeun di hiji nagara, Kangjeng Raja sedep pisan nuang lauk...
SN

Si Manis Naga

Ku AuliaDongéng

Kacaritakeun baheula di hiji pilemburan, aya budak lalaki dalapan taunnan....

Manuk Bébékéran

Ku Akub SumarnaDongéng

Baheula mah loba pisan ngaran rupa-rupa manuk nu sok patinggeleber haliber...

Gajah jeung Manuk Ciung

Ku Akub SumarnaDongéng

Jaman baheula aya gajah dibibira ku nu moro. Atuh tuluyna téh...

Hampura Anaking

Dongéng

Rek-rek-rek, rek. Gunting dikeureutkeun kana kertas. Teu haying maliré...

Raja jeung Gedang Atah

Dongéng

Kacaritakeun di hiji karajaan, anu katelah nagri Karanglayung , aya hiji raja...
SN

Lini jeung Kuuk

Dongéng

Kacaritakeun di hiji kebon suuk aya dua kuuk nu sosobatan. Kuuk gedé...
SN

Hileud Bulu

Dongéng

Kacaritakeun di hiji sakola SD eukeur aya wabah hileud bulu. Di tukangeun sakola...
SN

Sasakala Maung Leutik Cangkengna

Ku Yessy MaharaniDongéng

Usum paceklik di hiji leuweung. Halodo anu banget nepi ka sakabéh...
SN

Karang Nini

Dongéng

Kenging Farhan Firmansyah Harita di désa Karangtunjang--anu mun ayeuna mah...
SN

Kasatiaan Ucing

Dongéng

Sakadang ucing beuki lila beuki teu betaheun di leuweung téh. Lantaran,...

Kasedih Munding

Dongéng

Ku: Wa Galih   Mimitina, najan...
SN

Abdul Mutholib, Purah Ngurus jeung Miara Kabah

Ku Agus B. IrawanDongéng

Énjing-énjing, dinten Senén kaping 12 Robi’ul Awal...