• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Béja ti Pangumbaraan


SN

Kanyaah Pamarentah Jabar
ka Korban Musibah Sulteng

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Kajadian lini jeung tsunami di Sulawesi ‘ngoyagkeun’ rasa...
SN

Nebarkeun Kanyaah ka Korban Lini Palu

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Musibah rongkah di Sulawesi Tengah, nurih mamaras rasa urang Sunda sakumna....
SN

KWS Bantu Korban Lini -Tsunami Palu

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Karukunan Wargi Sunda (KWS) Makassar, milu sedih kingkin. Lantaran kitu, wargi-wargi Sunda nu aya di Makassar teu weleh babantu satekah...
SN

Lini Palu - Donggala
Katungara Urang Saréréa

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Sedih kingkin,  kitu nu kaalaman ku dulur-dulur urang di Donggala jeung Palu, Sulawesi. Najan anggang, da puguh tunggal sadulur sasama umat manusa mahluk Pangeran, kajadian lini jeung tsunami kawas kitu téh, jadi katunggara urang...

Sunda di Pangumbaraan Mikanyaah Urang Lombok

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Ngumbara di lembur batur nu katideresa, nyimbeuhan haté ngajurung kanyaah. Kitu nu karasa ku wargi-wargi Sunda nu aya di Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat...
SN

Urang Sunda
Mieling Taun Islam di Kuwait

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Dimana wae ayanana, keur urang Sunda mah asa deukeut. Sok sanajan ceuk paribasa...
SN

Ngarojong Mekarna
Budaya Sunda di Kuwait

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Duta Besar Republik Indonesia keur Kuwait, Tatang Budi Utama Razak teu...
SN

Idul Adha Urang Sunda
di Kuwait

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Dalitna Islam jeung Sunda, teu wungkul di lemah cai tatar Sunda Jawa Barat....
SN

Kanyaah Urang Sunda Kuwait
ka Barudak nu Pahatu Lalis

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Pancén gawé di nagri jauh, saperti di Kuwait, ari kanyaah ka sasama...
SN

Agustusan Urang Sunda
di Kuwait

Ku RH. TarmidziBéja ti Pangumbaraan

Ngumbara ka jauhna saperti ka nagri deungeun, teu poho ka tempat...
SN

Panineungan Puasa
di Mancanagara

Béja ti Pangumbaraan

Taun 1985/1986 harita keur boga pancén...
SN

Ridwan Kamil
Ngadongdon Urang Sunda di Qatar

Ku Asep H Sanudin (Ki Dalang)Béja ti Pangumbaraan

Rahayat Indonesia anu bubuara di Qatar, geunjleung. Kituna téh lantaran,...
SN

Sunda di Kuwait
Jadi Jawara Maén Bal

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Loba urang Sunda nu ngalumbara di mancanagara, teu weléh natratkeun...
SN

Urang Sunda di Qatar
Teu Weléh Nguatan Duduluran

Béja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar...
SN

Ngamumulé Sunda
Nguatan Kulawarga

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Urang Sunda loba ngalumbara ka jauhna, teu jadi sual. Lantaran, satukebing...
SN

Urang Sunda Ngabebenah Tsunami Aceh

Ku Enang RusyanaBéja ti Pangumbaraan

Minggu, 26 Désémber 2004, tabuh 7.59 isuk-isuk, aya lini anu...
SN

Jauh Ngumbara
Nguatan Jatidiri Sunda

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Cék paribasa, béda sumur béda tampian. Keur urang Sunda...

Rasakeun!

Béja ti Pangumbaraan

Hadeuh! Teu bisa diandelkeun manéh mah, Lorénzo! Ituh-ituh,...
SN

Ngajaga Diri
Ngahontal Udagan

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Dumuk di lembur  batur, tumamu mimitina mah. Haté gé...
SN

Ngarojong Masarakat
Apal Informasi Kawijakan Pamaréntah

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Tarékah ngalayanan masarakat nu hadé, mangrupa...
SN

Internet Dipikaresep Barudak
Peran Ibu Kudu Leuwih Kuat

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Mangsa kiwari, dunya teknologi internet beuki ngarambah ka barudak. Lantaran...
SN

Lembaga Kahumasan,
Kudu Jadi ‘Guru’ Informasi Masarakat

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Lembaga Humas (Hubungan Masyarakat) di satiap lembaga pamarentah, neundeun...
SN

Sunda di Papua
Mageuhan Tali Duduluran

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Dumuk di lembur  batur, tumamu mimitina mah. Haté gé...
SN

Paguyuban Urang Sunda Kuwait
Silaturahmi ka Mangle

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, najan ahirna bubuara mancen gawe di nagri deungeun, teu jadi...
SN

Urang Sunda nu Ngumbara
di Sota—Merauké

Ku Cece SobarnaBéja ti Pangumbaraan

Harita, pertengahan taun 2011, basa keur mancén tugas di Badan...
SN

‘Mitra Sunda’,
Ti Perth Australia keur Kamekaran Sunda

Ku Rumpaka M-OnlineBéja ti Pangumbaraan

Dumuk di mancanagara, ka sarakan mah teu weléh tibelat. Nineung kana...
SN

Nu Gedé di Lembur Batur

Ku Dédi SupriadiBéja ti Pangumbaraan

Seni angklung di Malaysia diajarkeun di sakola-sakola, Malaysia ogé...
SN

Beja ti Paguyuban Warga Sunda (PWS) Bukittinggi

Béja ti Pangumbaraan

Natrat ninggalkeun tapak kasolehan wargi-wargi Sunda nu aya dina...
SN

Urang Sunda di Australia Tibelat ka Tatar Sunda

Ku RumpakaBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, ka lembur mah moal poho. Atuh, dina waktuna paamprok jeung nu salembur, teu sing anéh mun saterusna hayang ngumpul. Nu kawas kitu, kaalaman ku urang Sunda nu matuh di Sydney, Autralia. Ngan, naon waé mangpaatna keur Jawa Barat?...
SN

Seni Sunda Makalangan di Amérika

Ku Ensa WiarnaBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, lain tambuh laku. Da, nohonan ondangan ngajar, workshop jeung  mintonkeun seni Sunda di mancanagara. Tah, éta téh lalampahan Wahyu Roché, seniman teureuh Bandung nu kakara mulang ti panyabaan,...