• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Ayat-ayat Budaya


Leuir Pikir Hawara Biwir

Ku HelinsAyat-ayat Budaya

Ieu téh babasan anu mangrupa papatah ti karuhun urang. Barudak kiwari...

Hade Gogog Hade Tagog

Ku Rumpaka M-OnlineAyat-ayat Budaya

Ayeuna keur teh rame pisan madungdengkeun sual kapamimpinan. Padahal karuhun...